Z wizytą u Pani Będkowskiej

 

Wierni z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 28 kwietnia pielgrzymowali do Będkowa do Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wspólnie ze swoim księdzem proboszczem Krzysztofem Nowakiem z okazji 500 – lecia powstania parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Będkowie. Mszy święta odbyła się w kościele św. Zygmunta w Rososze (filia parafii Będków)
Rok 2024 ustanowiono Rokiem Jubileuszowym w Sanktuarium Maryjnym w Będkowie. Mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych przybywając do parafii w Będkowie.
Mszy Świętą celebrowali ks. Proboszcz tamtejszej parafii Robert Kaczmarek wspólnie z ks. Krzysztofem Nowakiem .Podczas homilii w nawiązaniu do Ewangelii ks. Robert zachęcał do czynnego udziału w życiu kościoła.,, Wiara bez uczynku staje się martwa.’’ -powiedział .Wierni potrzebują kapłanów a kapłani wiernych. Zycie duchowe to osobista relacja człowieka z Bogiem, jeśli nie mamy czasu na modlitwę, rozmowę z Bogiem to nasza wiara nie przynosi owoców.
Wiara i duchowość są nierozerwalnie związane z podróżą pielgrzymkową. Pielgrzymki mają nie tylko wymiar fizyczny, ale również duchowy. Stanowią one ważny element praktyk religijnych
i mają głębokie znaczenie dla osób wierzących. Pielgrzymka do miejsc świętych staje się okazją do refleksji, skupienia i modlitwy, która pozwala nam zbliżyć się do Boga.
Po Mszy świętej z historią kościoła w Rososze zapoznał nas nauczyciel historii ,następnie przejechaliśmy do Będkowa do Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pokłonić się Matce Boskiej Będkowskiej, podziękować i złożyć prośby. Towarzyszyli nam ks. Krzysztof Nowak , ks. Robert Kaczmarek oraz nauczyciel historii.
Po modlitwie wysłuchania historii udaliśmy się na kiełbaski . Na zakończenie niespodzianka ks. proboszcz Nowak przygotował dla wszystkich podziękowanie za wspólne pielgrzymowanie z racji Jubileuszu 500 – lecia powstania parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i zaprosił wszystkich do współpracy .
Kościół św. Zygmunta w Rososze (filia parafii Będków) . Obiekt wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Kościół pochodzi z XV wieku. Początkowo Będków terytorialnie należał do nieistniejącej dziś parafii w miejscowości Rosocha. Tuż przed 1300 rokiem we wsi wystawiono kościół św. Zygmunta i Wszystkich Świętych, który do 22 listopada 1523 pełnił funkcję kościoła parafialnego.
23 listopada 1523 roku arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski na prośbę właścicieli miasta erygował
w Będkowie, przy istniejącym od 1462 r. kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, parafię, a świątynię w Rososze uczynił jej filią
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowieie wzniesiono w 1462 r., a ufundowali go bracia Piotr, Franciszek i Mikołaj Spinkowie. Na ścianie południowej świątyni zachowała się tablica fundacyjna, na której widnieje data zakończenia budowy kościoła – 1462 r. Przez kilkadziesiąt lat był on filią kościoła parafialnego w Rososze. W 1521 r. stał się kościołem parafialnym Najcenniejszym zabytkiem jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwaną Matką Bożą Będkowską. Jest to obraz gotycki z XV w., prawdopodobnie dar rodziny Spinków. W 1986 r. przeprowadzono renowację i konserwację obrazu. Liczne uzdrowienia doznawane przy obrazie spowodowały, że abp. Podoski dekretem z dnia 22 września 1771 ogłosił obraz za słynący łaskami.
 
 
Marianna Strugińska-Felczyńska

 

Skip to content