Modlitewne czuwanie Ruchów i Stowarzyszeń

W Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w parafii p.w. Najświętszej Eucharystii w Łodzi, odbyło się czuwanie modlitewne ruchów i stowarzyszeń działających w Archidiecezji Łódzkiej. Tegoroczne hasło tej wspólnej modlitwy brzmiało: „Duch Jezusa posłany Kościołowi jest Duchem jedności”. Członkowie Akcji  Katolickiej  Archidiecezji Łódzkiej  uczestniczyli  w modlitewnym czuwaniu ruchów i stowarzyszeń.

Na rozpoczęcie czuwania zostały odśpiewane Nieszpory  z Wigilii Zesłania Ducha Świętego – Psalmy.

W homilii mszalnej ks. Grzegorz Dziewulski ukazał drogi i sposoby sprawiania jedności przez Ducha Świętego w biblijnej historii zbawienia aż po dzień dzisiejszy: od pojednania jakim jest uwolnienie od grzechu i przywrócenie do bliskości z Bogiem, przez budowanie jedności małżeńskiej, rodzinnej i wspólnot ruchów kościelnych, aż do doskonalenia wewnętrznej jedności serca i ducha w każdym ochrzczonym.

Odśpiewany wspólnie ze scholą Akatyst poruszył serca uczestników nie tylko swoim muzycznym pięknem, ale pouczył też o misterium osoby samego Ducha Świętego oraz o przedziwności i bogactwie Jego działania w duszach i w świecie.

Konferencja ks. Marcina Majdy przypomniała sens dorocznego czuwania w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego: Duch Święty zamieszkuje w duszy każdego ochrzczonego od chrztu i bierzmowania, jednak takie nabożeństwa jak dzisiejsze czuwanie uwrażliwiają i otwierają na tę obecność Ducha i Jego prowadzenie, odnawiają także w misji codziennego świadczenia o Jezusie.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content