Zebranie Rady

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

W dniu 9 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej  Archidiecezji Łódzkiej.

 

Miejsce spotkania

Świetlica Środowiskowa przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

 

Obecni

1.Teresa Banasiak – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego z Łodzi ul. Retkińska.

2. Marianna Dąbrowska – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  z parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem  Świętego Franciszka w Łodzi ul. Przyszkolna 2.

3. Marek Rybak – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem   Przemienienia Pańskiego w Łodzi ul. Rzgowska.

4. Henryk Gruda – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Bazyliki Archidiecezjalnej p/w Świętego Stanisława Kostki w Łodzi ul. Ks. Ignacego Skorupki/Członek zarządu DIAK.

5. Elżbieta Gruda – członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Bazyliki Archidiecezjalnej p/w Świętego Stanisława Kostki w Łodzi ul. Ks. Ignacego Skorupki/korespondent diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

6. Maria Mazurkiewicz – Członek Zarządu DIAK/członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem  Świętego Franciszka w Łodzi ul. Przyszkolna 2.

 7. Marianna Strugińska-Felczyńska – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  z parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu/prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

 

Porządek spotkania

1. Spotkanie  rozpoczęto modlitwą.

2. Prezes przedstawiła  porządek spotkania:

a) Zaprosiła do udziału 10 maja w wyborach prezydenckich – każdy ma chrześcijański obowiązek udziału w wyborach.

Omówiono artykuł opublikowany w Tygodniku Katolickim Niedziela – „Wybory – chrześcijański obowiązek” czym powinien kierować się chrześcijanin idąc głosować  na wybory.

b) Przedstawiono działalność POAK w archidiecezji.

c) Zaproponowano zawieszenia  3 Oddziałów, które nie opłacają składek i nie uczestniczą w spotkaniach – wyjaśnić  sytuację jednego z Oddziałów, który nie bierze udziału  w spotkaniach, uroczystościach.

d) Przedstawiono relację z odbytych odwiedzin w oddziałach POAK.

- POAK  przy parafii  pw. Świętego Franciszka w Łodzi,

- POAK przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego świętej Marii Małgorzaty Alacoque,

- POAK przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego  w Łodzi.

e) Zaproponowano, aby opracować  procedurę postępowania ze sztandarem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej  oraz ustalono uroczystości w których powinien być obecny sztandar DIAK.

f) Zaproponowano, aby opracować dokument Organizacji Pracy  Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej:

 • wzory dokumentów obowiązujących POAK;
 • Regulamin zebrań Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
 • Zasady obowiązujące w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej przy powoływaniu POAK, przyjmowania i ustawania członkostwa;
 • Przyjmowanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
 • Przyjmowanie członków;
 • Ustawanie członkostwa;
 • Zasady składania wniosków członkowskich, wręczania legitymacji oraz przyjmowania nowych POAK;
 • Dystrybucja i sposób finansowania materiałów formacyjnych w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej;
 • Wytyczne dla pracy odpowiedzialnych za dekanaty;
 • Wytyczne w sprawie prowadzenia dokumentacji w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej;
 • Zalecany wystrój pomieszczenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
 • Instrukcja dla delegatów wizytujących POAK w związku z wyborem kandydatów na prezesa POAK;
 • WZORY DOKUMENTÓW – FORMULARZE;
 • Wzór wniosku o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
 • Deklaracja członkowska;
 • Oświadczenie o gotowości wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej;
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 3 kandydatów na Prezesa POAK;
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Zarządu POAK;
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej POAK;
 • Wzory dekretów Biskupa w sprawie mianowania Prezesa i Asystenta POAK;
 • Zaproszenie do wspólnej pracy w ramach Stowarzyszenia;
 • Wzór wniosku POAK o przyjęcie członka(-ów) zwyczajnych i wspierających;
 • Ankieta kandydata/członka AK;
 • Ankieta z wizytacji POAK;
 • Dokumentacja z postępowania w sprawie wyboru prezesa POAK;
 • Ankieta POAK;
 • Uchwała Zarządu DIAK w sprawie przyjęcia członka(-ów) zwyczajnego i wspierającego;
 • Wzór wniosku POAK o rezygnacji z członkostwa w AK;
 • Uchwała Zarządu DIAK w sprawie ustania (wykluczenia) członkostwa w AK;
 • Wzór wniosku POAK o wykluczenie z członkostwa;
 • Uchwała w sprawie powołania organów pomocniczych – odpowiedzialnych za prace w rejonach i dekanatach
 • Uchwała w sprawie powołania organu pomocniczego.

g) Opracować informacje o patronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – Święta Rodzina (Wydarzenia  z życia Najświętszej Rodziny zapisane w Ewangelii, wypowiedzi Papieża o Świętej Rodzinie – Matko pięknej miłości – wypowiedzi Komisji Episkopatu Polski, arcybiskupa. Cnoty Świętej Rodziny do naśladowania - wiara, miłość, posłuszeństwo, ubóstwo, pracowitość, gościnność).

h) Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej  do Częstochowy  w dniach 19-20 czerwca 2015 roku.

I) Zaproszenie do udziału w Kongresie Akcji Katolickiej w Krakowie w terminie od 17-20 września 2015 roku.

k) Omówienie  relacji ze spotkania  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie – Maria Mazurkiewicz

l) Sytuacja finansowa w DIAK.

ł) Zachęcenie do włączenia się w prowadzenie strony internetowej, relacji z  udziału  w uroczystościach, informacji ze swoich parafii.

m) Zaproponowano opracowanie ulotki i broszurki o Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

n) Sprawy różne.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes DIAK