BĄDŹ DUMNY WYWIEŚ FLAGĘ 2 MAJA

2 MAJA DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ

Dlaczego powinno się okazywać szacunek symbolom narodowym?

Polskie symbole narodowe to flaga, hymn i godło. Wszystkie są związane z naszą historią i mają określone znaczenie. Na przykład orzeł w godle jest związany z legendą o powstaniu Polski, a hymn przypomina czasy zaborów i ważne postacie z naszej historii. Okazując im szacunek, pokazujemy, że znamy historię naszego kraju i że jest ona dla nas ważne. Robimy to też dlatego, że bardzo wiele osób zginęło za to, żeby dziś Polska była wolnym krajem i w ten sposób możemy im podziękować.

Barwy narodowe

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi.

Biały orzeł na czerwonym tle pojawiał się na sztandarach Królestwa Polskiego już w późnym średniowieczu. Biel i czerwień pojawiły się po raz pierwszy w charakterze barw narodowych w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi wstęgami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. 7 lutego 1831 r., obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Biało-czerwone kokardy przypinali uczestnicy demonstracji patriotycznych i polskich zrywów niepodległościowych (powstania krakowskiego w 1846 r. i powstania wielkopolskiego 1848 r.). Żołnierze powstania styczniowego 1863 r. zakładali biało-czerwone opaski. Pierwszą masową demonstracją, w czasie której niesiono biało-czerwone flagi był pochód w Warszawie w 1916 r. z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Redakcja

Skip to content