Święta Faustyna – Mistrzyni życia duchowego

19 września 2020 r. grupa wiernych z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady oraz innych parafii udała się do Muzeum na ul. Krośnieńskiej 9, gdzie mieszkała ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA, w latach 1922-1923. Helena pracowała wówczas jako służąca, aby zarobić na życie i utrzymanie. Św. Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, to jedna z najbardziej znaczących na świecie postaci Kościoła katolickiego. Jej droga do świętości rozpoczęła się właśnie w Łodzi. Jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych rodzin m.in. w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Modliła się często w łódzkiej katedrze i właśnie w Łodzi dostąpiła pierwszych objawień. Z historią życia Św. Faustyny oraz jej duchowością zapoznała nas s. Maria ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wspólnie odmówiła z nami koronkę do Bożego Miłosierdzia i wszyscy mogli złożyć intencje do świętej Faustyny, gdzie siostry o godz.15.00 omadlały nasze trudności, problemy złożone przez uczestników.

Święta Faustyna Kowalska, patronka miasta Łodzi, powszechnie znana jest ze swoich wizji, w których przemówił do niej Jezus. Wszystko, co widziała, skrupulatnie zapisywała w swoim dzienniku. Na podstawie jej widzeń został namalowany obraz „Jezu ufam Tobie” i ustanowiony Kult Bożego Miłosierdzia. Kanonizacji Faustyny Kowalskiej dokonał w kwietniu 2000 roku papież Jan Paweł II.

Siostra Maria wspomniała na czym polega Orędzie Miłosierdzia, które przekazał Jezus przez s. Faustynę oraz o szkole duchowości prowadzonej przez ich Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Orędzie Miłosierdzia polega na przypomnieniu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka oraz wezwaniu do głoszenia jej przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Integralną częścią tego orędzia jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jego istotą jest postawa zaufania wobec Boga, czyli pełnienie Jego woli, oraz postawa miłosierdzia względem bliźnich. Nowymi, uprzywilejowanymi formami kultu w tym nabożeństwie są: obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, święto Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu zwana Godziną Miłosierdzia oraz szerzenie czci Miłosierdzia. Do każdej z tych form kultu Jezus przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem praktykowania ich w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

Szkoła duchowości św. Siostry Faustyny zakorzeniona jest w tajemnicy miłosierdzia Bożego, która leży u fundamentów i w samym jej centrum, jest spoiwem wszystkich elementów życia duchowego. Ona kształtuje obraz Boga, życie sakramentalne, modlitwę, relacje międzyludzkie, ascezę, słowem – wszystko, co składa się na rzeczywistość w relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Stąd poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności oraz wypływająca z niej postawa zaufania wobec Boga i miłości miłosiernej wobec bliźnich wyróżnia i charakteryzuje szkołę duchowości św. Siostry Faustyny. Obraz tej szkoły dopełniają takie rysy jak: umiłowanie Kościoła, Eucharystii i nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia. Także te elementy, występujące w innych szkołach duchowości, w szkole św. Siostry Faustyny mają charakterystyczny dla niej koloryt miłosierdzia.

Założycielka tej szkoły – św. Siostra Faustyna – była formowana bezpośrednio przez samego Jezusa. On był jej Mistrzem, On przez różne doświadczenia mistyczne i słowa pouczał ją, kształtował jej duchowość, by poprzez nią ukazać wzór chrześcijańskiej doskonałości całkowicie oparty na tajemnicy miłosierdzia Bożego. Szkoła św. Siostry Faustyny jest głęboko ewangeliczna, bo odwołuje się do samych fundamentów chrześcijaństwa (postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich), a zarazem jest uniwersalna, bo przeznaczona i dostępna dla każdego człowieka bez względu na rodzaj powołania, czy uwarunkowania społeczne. W tej szkole kształtują swoje życie duchowe współcześni apostołowie Bożego Miłosierdzia, niosący światu dar orędzia o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka.

Uczestnicy przeszli do Parku Słowackiego gdzie znajduje się kamień w miejscu objawień Jezusa Świętej Faustynie.
Siostra Maria zaprosiła do udziału w szkole duchowości Świętej Faustyny Kowalskiej w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00.
Grupa udała się na Synod do Archikatedry w Łodzi.

Maria Strugińska
Zdjęcia Marek Szlawski

Skip to content