Święcenia w Archidiecezji oraz obłóczyny

29 września 2019 r. Ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki udzielił święceń dwóm diakonom V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Skoszewach – Sanktuarium Maryjnym Maciejowi Grzelakowi i Mateuszowi Stolarczykowi. Podczas uroczystych święceń diakonów odbyły się obłóczyny 4 alumnów: Krystiana Noty, Kamila Bieleckiego, Krzysztofa Kucharskiego i Mateusza Jagieły.

Wielką radością dla naszej parafii jest to, że w gronie tych czterech alumnów był nasz parafianin Mateusz Jagieło.

W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani kapłani, wykładowcy seminarium, ich rodziny, licznie zebrani wierni oraz nasi parafianie.

Sakrament święceń określany jako Sakrament posługiwania apostolskiego, ten akt sakramentalny udziela daru Ducha świętego, pozwalającego wykonywać „świętą władzę”, która może pochodzić od samego Chrystusa przez Jego Kościół. Święcenia określa się jako consecratio, są bowiem pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa do służby Kościołowi.

Podczas uroczystości sakramentu święceń diakoni poprzez słowo „jestem” wyrazili chęć swojej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi a nie chęć sprawowania zawodu, Chrystus powołuje nie do sprawowania zawodu, ale do służby. W służbie Chrystusa, do której powołuje obowiązuje kodeks Ewangelii, kodeks miłości, wierności – mówił ks. arcybiskup.

W słowie skierowanym do diakonów arcybiskup podkreślił dary jakie otrzymali od Boga – dar posługiwania człowiekowi i dar Słowo.

Diakon ma służyć przez usługiwanie. Możemy powiedzieć, że sługa (diakon) ma swoje posługiwanie realizować poprzez służenie komuś lub czemuś, poprzez pomaganie, niesienie pomocy, troszczenie się i wyświadczanie przysług, a wszystko to w ramach życia i służby Kościoła – podkreślił Ks. abp Grzegorz Ryś.

Poprzez święcenia diakoni stali się sługami słowa Bożego. Diakon, sługa słowa, przyjmuje, niesie drugim i przekazuje słowo, w które uwierzył. Troszczy się nie, stoi przy słowie prawdy. Sieje je wszędzie, aby odrodzić, upiększyć i uświęcić świat powiedział ks. arcybiskup.

Po homilii kandydaci złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa i wierności swojemu ordynariuszowi.

Następnie przyszli diakoni położyli się krzyżem, a zebrani modlili się w ich intencji odśpiewując litanię do wszystkich świętych, która została zakończona nałożeniem rąk przez biskupa i modlitwą święceń. Na zakończenie nowo wyświęceni diakoni podziękowali przełożonym za towarzyszenie im w czasie formacji, rodzicom za dar życia i przekazanie wiary oraz Ks. Robertowi Batolikowi proboszczowi parafii za możliwość udzielenia święceń w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach.

Marianna Strugińska

Zdjęcia za archidiecezją

Skip to content