W OBRONIE CZCI I DOBREGO IMIENIA

Świętego Jana Pawła II

Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II, to nie tylko Wielki Papież przełomu XX i XXI wieku, ale to wielki moralny autorytet, człowiek niezwykły, Ojciec i Nauczyciel, człowiek pokoju i nadziei, który z niespotykaną pogodą ducha i miłością, ale i z niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu i każdej wspólnocie, wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim.

Powinniśmy św. Janowi Pawłowi II zawsze składać hołd, gdyż był i jest największym z Synów Polskiej Ziemi, największym autorytetem naszych czasów, człowiekiem, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył, i uczy nas odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, pryncypialności i otwartości, mądrości i pogody ducha.

Jesteśmy pokoleniem w drodze, które jakże często szuka kierunku i celu, a nade wszystko szuka pewnego przewodnika na drogach swojego życia, szukamy kogoś, kto ostrzeże i nie pozwoli, aby obrana droga zaprowadziła nas na manowce.

Takim pewnym przewodnikiem dla nas jest i może się stawać św. Jan Paweł II. Ten, który stał się dla milionów ludzi na całym świecie – świadkiem, mistrzem i wzorem do naśladowania.

Ojciec Święty Jan Paweł II – jak nikt inny – odnajdywał klucz do serc ludzi. Był wciąż młody mimo ciężaru lat i choroby, zachował duchową radość, wrażliwość na urodę świata, dowcip i wdzięk – przyrodzone cechy młodości. Dostrzegała to młodzież w lot, także i to, że jej nie schlebiał, że jaj nie kokietował, a stawiał wysoko poprzeczkę, traktował poważnie – dlatego był i jest kochany!

Powinniśmy wszyscy wciąż, a szczególnie my jego rodacy – pamiętać o jego słowach, o zostawionych przez niego zadaniach. Winniśmy z serdeczną uwagą powracać do ogromnego dziedzictwa, jakie nam wszystkim zostawił. Jak wiele i jak ważnych prawd przekazał nam On w swoich encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach, katechezach! Ile żywotnych zachęt, wezwań i napomnień przekazał nam, Polakom w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Teraz jest czas podjęcia refleksji, której owocem ma być lepsza znajomość Jego nauczania, ale nade wszystko lepszego naszego życia.

My Polacy – rodacy św. Jana Pawła II – powinniśmy pragnąć by Imię naszego umiłowanego Papieża obecne było na co dzień w naszym życiu i w życiu innych ludzi, byśmy dzięki temu wracali do Jego nauczania, oraz do naśladowania Go w życiu osobistym i społecznym, byśmy w Jego postawie, w Jego nauczaniu znajdujcie umiłowanie naszego narodu i naszej Ojczyzny.

Dziś, zamiast być dumnymi z tego, że kardynał Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II był wielkim humanistą, człowiekiem o niezwykłej wyobraźni, głębokiej wiedzy, wielkiej kultury, a przede wszystkim człowiekiem wielkiej wiary, wielkiego zawierzenia Bogu, posłuszeństwa i oddania się Jezusowi Chrystusowi, odbiera się Mu dobre imię!

Dlatego my jako członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej domagamy się szacunku i należytego hołdu czci dla Świętego Jana Pawła II i zaprzestania szkalowania Dobrego Imienia Jana Pawła II i ranienia uczuć tych, dla których ON jest autorytetem!

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Łódź 2023 rok

Skip to content