W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa do narodzin. To pospolite ruszenie w obronie piątego przykazania Dekalogu.

Jako wierni zrzeszeni w ruchach, stowarzyszeniach i organizacjach działających w łódzkim Kościele, ale przede wszystkim jako katolicy, świeccy i duchowni, rodzice, dziadkowie, małżonkowie, młodzi i starsi, jesteśmy wdzięczni Kościołowi za to, że nieugięcie stoi na straży prawdy i broni tego, co święte – życia. Bo choć nauka jednoznacznie mówi o człowieku od chwili poczęcia, jest jeszcze wiele osób, które tej prawdy i oczywistości nie chce zaakceptować. Stąd manipulacja opinią społeczną, protesty, marsze i otwarte listy. Nie możemy wobec nich milczeć. Jako osoby wierzące chcemy, by nasza postawa była jednoznaczna: tak – tak, nie – nie.

Dlatego wyrażamy nasze stanowcze poparcie nie tylko dla prawnych zapisów o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci ale przede wszystkim dla osób, które o te zapisy chcą zabiegać i zabiegają.

Wyrażamy także nasz szacunek i wdzięczność wobec postawy naszego Pasterza abp. Marka Jędraszewskiego, który tak jednoznacznie i wyraźnie zabiera głos w sprawach ważnych dla każdego człowieka, który tak bezkompromisowo stoi po stronie Prawdy. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Pasterza, na którego zawsze, ilekroć trzeba opowiedzieć się za tym, co istotne, co godzi w naszą wiarę, co dotyka nas – katolików, etycznie i moralnie, możemy liczyć. I dziękujemy Opatrzności za to, że to Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski od czterech lat kieruje łódzkim Kościołem i uczy nas kształtować sumienia, uwrażliwia na sprawy społeczne i te dotyczące naszej wiary oraz prowadzi do Chrystusa – nas katolików, nie żadną mniejszość ani „pewną część społeczeństwa”.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
Droga Neokatechumenalna Archidiecezji Łódzkiej
Zarząd Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego „Mocni w Duchu”
Konwent Bonifratrów w Łodzi wraz ze współpracownikami wszystkich prowadzonych dzieł
Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie” ośrodek łódzki
Fundacja „Aby nikt nie zginął”
Centrum Służby Rodzinie
Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

Skip to content