Czujmy się odpowiedzialni za przyszłość Kościoła

5 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

ELŻBIETA ADAMCZYK

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Patronem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej jest Święta Rodzina z Nazaretu. Świętem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

(Statut AK Archidiecezji Łódzkiej)

Ważne daty

16 października 1996 r. dekretem abp. Władysława Ziółka powołana została Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, przedwojennych tradycji.

Przewodniczącą Zespołu Inicjatywnego została mianowana Anna Kowalska, w jego skład weszli: Maria Bagrowska, Krzysztof Bagrowski, Mirosław Ciepłucha, Łukasz Głowacki, Anna Kubisztal, Klemens Leszczyński, Jerzy Marcinkiewicz i Marek Wykurz. Asystentem kościelnym Ksiądz Arcybiskup mianował ks. dr. Marka Stępniaka, pełniącego tę funkcję do dziś.

29 października 1998 r. Arcybiskup łódzki mianował Mirosława Ciepłuchę pierwszym prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Powołany został również Zarząd DIAK.

1999 – szczególny rok w działalności DIAK

6 lutego – I Zjazd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Julianowie. W latach następnych odbyły się kolejne dwa Zjazdy organizowane w celu pogłębienia życia religijnego, moralnego i intelektualnego oraz wzajemnego poznania się członków Akcji.

13 kwietnia oddano do użytku lokal Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Zgierskiej 121 (przy kościele Najświętszego Serca Jezusa na Julianowie), gdzie prezes i członkowie zarządu DIAK dyżurują we wtorki, w godz. 16.00-18.00. W godzinach dyżuru funkcjonuje tam biblioteczka Akcji Katolickiej, która oferuje materiały formacyjne i książki religijne.

8-12 lipca – I Pielgrzymka Rowerowa AK Archidiecezji Łódzkiej na Jasną Górę. W roku 2000 członkowie Akcji pielgrzymowali rowerem do Wilna, a w roku 2001 do Lwowa.

październik – inauguracja powołanego przez DIAK Studium Nauki Społecznej Kościoła. Roczne Studium adresowane jest do członków i sympatyków Akcji Katolickiej i ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień Katolickiej Nauki Społecznej. Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz zaproszeni goście. Studium rozpoczyna obecnie trzeci rok funkcjonowania.

Inne przykłady działalności DIAK

Wydawanie publikacji z materiałami formacyjnymi zawierającymi m.in. opracowania na temat bieżących dokumentów papieskich (Incarnationis Mysterium, Dies Domini) oraz wystąpienia z diecezjalnych zjazdów AK.
Wkład w zmiany Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.
Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Propagowanie idei Akcji w mediach.
Przygotowanie i realizacja programu formacyjnego oddziałów parafialnych.
Przeprowadzenie konkursu pod hasłem „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”.
Uczestnictwo w I oraz II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Przygotowanie III Kongresu w 2001 r.
Organizowanie dorocznej pielgrzymki autokarowej na Jasną Górę.
Organizowanie pomocy dla szkoły polskiej w Dziewieniszkach (Litwa).
Organizowanie wspólnych modlitw, skupień, koncertów i spotkań dla członków archidiecezjalnej Akcji Katolickiej.
Wykonanie sztandaru AK Archidiecezji Łódzkiej, którego poświęcenie miało miejsce podczas jubileuszowej uroczystej Eucharystii sprawowanej przez abp. Władysława Ziółka w niedzielę 16 września 2001 r.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej liczy ponad 500 członków. POAK istnieją w 27 parafiach, w kolejnych sześciu są w fazie organizowania się. Najczęściej pracują w zespołach tematycznych, a ich działalność można by zamknąć w kilku obszarach:
– współpraca z duszpasterzami (np. prowadzenie katechumenów, spotkania z chorymi i uzależnionymi w parafii, pomoc w budowie świątyń i pomieszczeń parafialnych, udział w Liturgii);
– współpraca z innymi zespołami parafialnymi (np. rozprowadzanie czasopism religijnych, roznoszenie opłatka, dekoracja świątyni, żłóbka, grobu Pańskiego, ołtarzy na Boże Ciało, pomoc charytatywna);
– inicjatywy własne, takie jak prowadzenie wypożyczalni i bibliotek parafialnych, organizowanie opłatków, festynów, loterii, spotkań, konferencji i wykładów, parafialnych kongresów ruchów i stowarzyszeń katolickich i inne;
– niektóre POAK w archidiecezji z powodzeniem redagują i wydają pisemka parafialne poruszające sprawy związane nie tylko z działalnością Akcji Katolickiej i adresowane są do wszystkich parafian. Do najbardziej znanych należą: Święta Rodzina, Via, Karmel w Łodzi oraz Rodzina św. Antoniego i Parafialna Akcja Katolicka w Tomaszowie Mazowieckim, a także Akcja Katolicka w Tuszyn-Lesie. Swoje strony internetowe mają już parafie: Świętej Rodziny w Łodzi i Opieki św. Józefa w Łodzi.

Obchody jubileuszowe

Jesień 2001 r. jest czasem obchodów 5. rocznicy wznowienia działalności Akcji Katolickiej w Kościele łódzkim. Program głównych uroczystości, które miały miejsce w niedzielę 16 września, składał się z dwóch części. Najpierw o godz. 10.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego zaproszeni goście mogli wysłuchać dwóch komunikatów; ks. dr Marek Stępniak przypomniał dzieje Akcji Katolickiej w Kościele łódzkim w latach 1929-39, a prezes Mirosław Ciepłucha przedstawił sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej w latach 1996-2001. Następnie zaproszony gość – ks. dr Jerzy Ostrowski z Kielc wygłosił wykład zatytułowany Nowa Ewangelizacja w Kościele w Polsce na progu III Tysiąclecia. O godz. 12.30 rozpoczęła się w bazylice archikatedralnej uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka z udziałem księży, asystentów kościelnych DIAK i POAK. Po wygłoszonej homilii abp Władysław Ziółek dokonał poświęcenia sztandaru Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. W procesji z darami wyruszyli do ołtarza reprezentanci POAK z parafii łódzkich (Matki Bożej Fatimskiej, św. Maksymiliana, Świętej Rodziny, Najświętszego Serca Jezusowego – Julianów oraz św. Antoniego z Tomaszowa, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Czarnocina i św. Mateusza z Dalikowa. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał ks. dr Marek Stępniak – asystent kościelny DIAK, który podziękował Księdzu Arcybiskupowi, pozostałym celebransom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości jubileuszowej. Zachęcił także członków Akcji Katolickiej, by odważnie szukali odpowiedzi na pytania: Co mogę ofiarować Kościołowi, w którym obecny jest Chrystus, który jest prawdziwą wspólnotą Ludu Bożego? Co mogę ofiarować braciom? Bez znalezienia osobistej odpowiedzi na te pytania nie można realizować przypomnianego przez Ojca Świętego Jana Pawła II ewangelicznego wezwania „Wypłyń na głębię!”.

Skip to content