Bojkotujemy produkty AGORY

Akcja Katolicka w Polsce obserwując współczesny dyskurs w obrębie kultury w Polsce dostrzega na jego obszarze szereg podejmowanych działań, które wprost wymierzone są w wartości chrześcijańskie i Kościół katolicki. W zaplanowaną świadomie kampanię profanowania świątyń, symboli religijnych oraz świętych wizerunków, wpisuje się również jawne szydzenie z uczuć religijnych osób wierzących.

  • O ile z kreowanymi przez wydawcę „Gazety Wyborczej” na potrzeby rewolucji kulturowej fikcyjnymi problemami Kościoła katolickiego staraliśmy się polemizować na bieżąco, o tyle poprzez dokonany na łamach „Wysokich Obcasów” akt profanacji wizerunku Matki Bożej, zmuszeni jesteśmy do podjęcia bardziej konkretnych działań względem koncernu AGORA.
  • Akcji Katolickiej w Polsce, jak i większości Polaków, nie przekonują zapewnienia wydawcy „Gazety Wyborczej”, że kluczową zasadą koncernu ma być „uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etyki”. A już na pewno nie przekonują nas slogany o pragnieniu tego, by „czytelnik, który chce uchronić się przed inwazją nienawiści, mógł w „Gazecie Wyborczej” i jej języku znaleźć dla siebie azyl.
  • Upustu inwazji mowy nienawiści ze strony AGORY doświadczyli polscy katolicy, kiedy na łamach „Wysokich Obcasów”, gdzie opublikowano bluźnierczy wizerunek Matki Chrystusa. Z pewnością nawet czytelnik „Gazety Wyborczej”, zamiast zapewnianego azylu, znalazł tutaj mowę nienawiści i łamanie stanowionego w Polsce prawa.
  • Jak widać umieszczona stronie internetowej Agory standardy etyczne nie funkcjonują. Rekompensacja własnych niepowodzeń oraz kompleksów, znalazła swoją siłę w uderzeniu w święte dla katolików symbole religijne. Dlatego nam, jako katolikom, „nie godzi się stać bezczynnie”.
  • Dlatego Akcja Katolicka w Polsce poczyniła istotne przygotowania do przeprowadzenia na terenie całej Polski bojkotu produktów marki AGORA oraz powiadomienia wszystkich jej kontrahentów o świadomym łamaniu prawa i obrażania uczuć religijnych osób wierzących, poprzez znieważenie publicznie przedmiotu czci religijnej.
  • Biorąc przykład z działań włoskiej Akcji Katolickiej, która powstrzymała projekcję „Kodu da Vinci” w kinach, jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie przyniesie odpowiednie skutki i wielu kontrahentów zrezygnuje z usług Agory, która łamiąc prawo, obraża uczucia religijne katolików, profanując święte wizerunki i symbole.

Dr Artur Dąbrowski
Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

Skip to content