Łódzkie obchody Święta Niepodległości

Abp Ryś: Jezus wzywa nas dziś do jedności!

11 listopada 2020 r. w Święto Niepodległości ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował Mszę Świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki.

Na wstępie metropolita łódzki zauważył, że dzisiejsze Słowo dotyka nas w dniu, gdy dziękujemy Bogu za niepodległość ojczyzny, za wszystkich, którzy o nią walczyli, którzy podjęli trud, by żyć w wolnej Polsce. – Dziękujemy Bogu, modlimy się za nich z wdzięcznością, a Słowo przyjmujemy dla siebie, bo jest dla nas pouczeniem.- mówił metropolita łódzki.

Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii umiejscawia nas w bardzo ważnym kontekście. Pan Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei zatem obszar, w którym rozgrywa się scena Ewangelii charakteryzował się napięciami religijnymi, społecznymi i kulturowymi między Żydami a Samarytanami. Metropolita łódzki zauważył, że kontekst tej Ewangelii jest przestrzenią, w której aktualnie się znajdujemy.

Bohaterami Liturgii Słowa jest dziesięciu trędowatych, którzy przychodzą do Jezusa, prosząc o uzdrowienie. Chrystus zaprosił ich do procesu uzdrowienia, w którym dokona się ich oczyszczenie. Medytując Słowo Boże w sposób pogłębiony, dostrzegamy podobieństwo nie tylko w kontekście kulturowym w jakim się znajdujemy, ale również w wewnętrznych zmaganiach, w chorobie, w duchowym napięciu.

Ksiądz arcybiskup zadał pytanie: Co dziś nazwalibyśmy trądem? Jak słusznie zauważył, dziś moglibyśmy wskazać wiele sytuacji trądu – pandemia, podziały między Polakami, wzajemne osądzanie siebie, nagłośniony grzech Kościoła. Ewangelia jednak zachęca nas do dążenia ku jedności.

– Żadnego z tych trądów nie przełamiemy w pojedynkę, nie przełamiemy na swój własny sposób. Takie wezwanie woła o jedność. W tej Ewangelii jest obietnica! – apelował ksiądz arcybiskup.

Źródło: archidiecezja.lodz.pl


Skip to content