Opłatek w Akcji Katolickiej 7.01.2012

„Na początku świat pogrążony był w ciemnościach a ludzie byli pełni lęku i niepewności. Bóg Ojciec zesłał więc na ziemię swoich proroków i nauczycieli. Ludzie nie chcieli jednak być posłuszni Jego woli i żyli zupełnie inaczej niż oczekiwał tego od nich Bóg. I wysłał na ziemię, Bóg Ojciec, Syna Swego umiłowanego – Jezusa Chrystusa, by ten wskazał ludziom właściwą drogę”.

I właśnie na pamiątkę przyjścia na ziemię Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, w świecie chrześcijańskim obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia. Momentem kulminacyjnym wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Tradycja ta pochodzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Opłatkiem łamiemy się po złożeniu sobie życzeń pomyślności i wybaczeniu wzajemnych urazów. Zwyczaj ten uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Obecnie ten piękny zwyczaj zachował się już tylko w Polsce.

Zgodnie z tradycją, w drugą sobotę 7 stycznia 2012 r., odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Mszę św. w oratorium Seminarium Duchownego w Łodzi celebrował ks. dr Grzegorz Dziewulski Asystent Kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, który w homilii nawiązał do Objawienia Pańskiego, Chrztu Pańskiego i Cudu w Kanie Galilejskiej, wydarzeń obchodzonych dawniej jako jedno święto. Następnie zgromadziliśmy się przy wigilijnym stole, na którym pojawiły się potrawy przygotowane w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej. Złożyliśmy sobie życzenia, przełamaliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Był to też czas wspomnień i swobodnej dyskusji nad zadaniami, które czekają nas w nowym roku.

W części roboczej spotkania Prezesi Parafialnych Oddziałów otrzymali kolejny numer  Biuletynu Akcji Katolickiej zawierający podsumowanie Dnia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej przeżywanego w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Ośrodku Rekolekcyjnym w Porszewicach oraz program duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej i kalendarium pracy AK w Polsce na rok 2012. Maria Mazurkiewicz podsumowała działalność Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w roku 2011. Prezesi Oddziałów  złożyli sprawozdania pisemne. Głosowanie nad nowymi uchwałami zakończyło spotkanie.

Elżbieta Anna Gruda

Skip to content