Wzory pism

                            dla funkcjonujących Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

Do pobrania w folderze skompresowanym

 

Poszczególne formularze pism i deklaracji do pobrania w różnych formatach tekstowym:

- Deklaracja członkowska Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

- Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej

- Informacja Prezesa POAK przesłana dla Zarządu DIAK

- Lista Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na Walnym Zebraniu Zwyczajnym, Nadzwyczajnym

- Lista uczestników na Walnym Zebraniu Członków POAK

- Oświadczenie członka zwyczajnego AK o rezygnacji z członkowstwa w AK

- Oświadczenie o gotowości wstąpienia w szeregi POAK

- Oświadczenie Zarządu POAK o rezygnacji z członkostwa w Akcji Katolickiej

- Protokoł Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Walnego Srawozdawczo-Wyborczego POAK

- Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej POAK

- Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru kandydatów na prezesa POAK

- Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru Zarządu POAK

- Protokół POAK z wyborów członków Zarządu

- Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zebrania POAK w sprawie prawomocności zebrania

- Protokół Zwyczajnego, Nadzwyczajnego, Walnego Zebrania POAK

- Regulamin Komisji Rewizyjnej POAK

- Regulamin Walnego Zebrania Członków POAK

- Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału AK

- Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej POAK

- Statut Akcji Katolickiej

- Uchwała w sprawie oceny zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności POAK

- Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majatkowych

- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi POAK

- Uchwała w sprawie wyboru 3 kandydatów na prezesa POAK

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok POAK

- Uchwała Walnego zebr. w sprawie składek członkowskich

- Uchwała Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w sprawie, w której zostało zwołane

- Uchwała Walnego Zebrania w sprawie planu finansowego POAK

- Wniosek do Księdza Arcybiskupa o mianowanie prezesa Zarządu POAK

- Wniosek POAK do Zarzadu DIAK o wykluczenie z AK

 

Druki przy Walnym Zebraniu (wyborczym) Parafialnego Oddziału AK Łodź

Instrukcja Pisania Protokołów Zarządu Rady DIAK w Łodzi

 

 

Sprawozdania i aktualizacje

 

Do pobrania w folderze skompresowanym

 

 - Aktualizacja danych POAK na dzien 31 grudnia 2016 r.

- Formularz Sprawozdania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za 2015 r.

- Informacja Prezesa POAK dla zarządu DIAK

- Lista członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 - Sprawozdanie finansowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za  2015 r.

 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 - Zbiorcze zestawienie sprawozdań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 - Zestawienie opłat składek członkowskich Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

Wykaz dokumentów przesyłanych do DIAK każdego roku

 

Do pobrania w folderze skompresowanym

 

 

Wzory dokumentów

przy zakładaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Opracowane  przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Łódź, październik 2016 r.

 

Opis i zebranie danych przy zakładaniu, funkcjonowaniu POAK, DIAK

Do pobrania w folderze skompresowanym

 

 1. Idźcie i głoście
 2. Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii.
 3. Lista inicjatorów powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 4. Deklaracja wstąpienia do Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
 5. Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej.
 6. Pismo do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Założycielskiego Zebrania POAK.
 8. Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego POAK przy parafii pw.
 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru  kandydatów na prezesa POAK.
 10. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 11. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK i Wyboru członków Zarządu POAK.
 12. Protokół z Zebrania Założycielskiego POAK.
 13. Uchwała  w sprawie  wyboru 3 kandydatów  na prezesa POAK
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia  planu finansowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 15. Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majątkowych.
 16. Uchwała Założycielskiego Zebrania Członków POAK w sprawie składek członkowskich.
 17. Wniosek do Ks. Arcybiskupa o mianowanie Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 18. Wzorcowy protokół założycielski wraz  z uchwałami.
 19. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 20. Statut Akcji Katolickiej w Polsce uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski www.ak.org.pl/statut/

ZIP

 

 

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

 

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOC     PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOC     PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOC     PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOC     PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

 

DOC   PDF

​ZIP

ZIP

 

DOC     PDF

DOC     PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

​ZIP

ZIP

 

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF­

DOCX   PDF

 

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF­

DOCX   PDF

 

              PDF­