Wzory pism

dla Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolilckiej

 

Formularze pism, sprawozdań do pobrania w formach docx i pdf.

 

 • Powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • Program Zebrania  sprawozdawczo-wyborczego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 • Przyjęcia członków wspierających
 • Przyjęcia członków zwyczajnych
 • Ustanie członkostwa
 • Ustanie członkowstwa i zawieszenie POAK
 • Wykluczenia z Akcji Katolickiej
 • Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 • Zawieszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • Zmiany statusu członka

 

Wzory projektu uchwał regulujące pracę Zarządu DIAK

 

ZIP    Do pobrania w folderze skompresowanym

 

 1. Projekt Uchwał regulujących pracę Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
 2. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej,
 3. Uchwała o powołanie POAK i nowych członków zwyczajnych POAK,
 4. Uchwała o rezygnacji - ustanie członkostwa w AK,
 5. Uchwała opracowanie programu Zarząd DIAK,
 6. Uchwała przyjęcia członków wspierających POAK,
 7. Uchwała przyjęcia członków zwyczajnych AK,
 8. Uchwała ustanie członkowstwa w AK i zawieszenie POAK,
 9. Uchwała w sprawie powoływania i ustalania zasad działania sekcji srodowiskowych Zarząd DIAK — kopia,
 10. Uchwała w sprawie składania rocznych sprawozdań,
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa POAK,
 12. Uchwała wykluczenie z AK,
 13. Uchwała Zarzadu AK w sprawie przygotowania projektu i bilansu rocznego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej,
 14. Uchwała Zarząd DIAK w sprawie opracowania programu działalności Akcji Katolickiej diecezji,
 15. Uchwała Zarządu DIAK w ramach współdziałania z innymi podmiotami,
 16. Uchwała Zarządu DIAK w sprawie nawiązania współpracy z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi,
 17. Uchwała Zarządu w sprawie opracowania programu działalności AK,
 18. Uchwała zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego Akcji Katolickiej,
 19. WZORY PROJEKTU UCHWAŁ REGULUJĄCE PRACĘ ZARZĄDU DIAK.

 

Wzory uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

 

ZIP    Do pobrania w folderze skompresowanym

 

 1. Druki przy Walnym Zebraniu (wyborczym) Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Regulamin Komisji Rewizyjnej DIAK,
 3. Regulamin Zarządu DIAK zatwierdzony Uchwałą Rady DIAK,
 4. Uchwała opracowanie programu Zarządu DIAK
 5. Uchwała Rady DIAK AŁ w sprawie, której zostało zwołane,
 6. Uchwała Rady DIAK w sprawie składek członkowskich,
 7. Uchwała Rady DIAK w sprawie ustanowienie Odznaczeń dla członków AK,
 8. Uchwała Rady DIAK w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu DIAK,
 9. Uchwała Rady w sprawie wyboru, odwołania delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 10. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi,
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej opracowanego przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK,
 13. Uchwała w sprawie ustanowienia odznaczeń dla członków AK,
 14. Uchwała w sprawie wyborów 3 kand na Prez. DIAK,
 15. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podczas wyborów,
 16. Uchwała w sprawie wyboru, odwołania Zarządu DIAK,
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia opracowanego programu działalności w Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej na rok…. Przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 19. Uchwała w uchwalenia sposobu realizacji wieloletnich programów działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej,
 20. Uchwała Zarządu AK w sprawie przygotowania projektu i bilansu rocznego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej,
 21. Uchwała Zarządu DIAK w ramach współdziałania z innymi podmiotami,
 22. Uchwała Zebrania Sprawozdawczego (zwyczajnego) Rady DIAK AŁ w sprawie planu finansowego.

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF

DOCX   PDF