Uroczystość Św. Wojciecha.

Dziękczynienie za sześć wieków Prymasostwa

 

23/04/2017

W katedrze gnieźnieńskiej 23 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczysta suma odpustowa inaugurująca obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Mszę św. poprzedziła procesja z relikwiami św. Wojciecha, która przeszła z kościoła św. Michała Archanioła do katedry gnieźnieńskiej. Przed rozpoczęciem liturgii abp Wojciech Polak poświęcił tablicę upamiętniającą pierwszego prymasa Polski abp. Mikołaja Trąbę. Znajduje się ona w pobliżu Drzwi Gnieźnieńskich, gdzie upamiętniono także pięciu królów koronowanych w Gnieźnie.

W uroczystości uczestniczyło blisko pięćdziesięciu kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i Europy. Do Gniezna na zaproszenie abp. Wojciecha Polaka przyjechali m.in.: prymas Czech kard. Dominik Duka, kard. Philippe Barbarin prymas Galii, abp Braulio Rodriguez Plaza, prymas Hiszpanii oraz bp Alan Hopes, delegat katolickiego prymasa Anglii i Walii kard. Vincenta Nicholsa. Obecny był nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz oraz przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

W Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował Adam Kwiatkowski, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecni byli posłowie i senatorzy, wojewodowie i marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele uczelni wyższych, zakonów rycerskich, służb mundurowych, organizacji kościelnych i społecznych. Zebranych powitał na początku liturgii abp Wojciech Polak, przypominając o łączności osoby i misji św. Wojciecha z sześćsetletnią posługą prymasów Polski.

Wśród licznie zgromadzonych w uroczystości wzięła udział spora reprezentacja  Akcji Katolickiej z prezes Zarządu KIAK p. Urszulą Furtak z małżonkiem oraz delegacje Diecezjalnych Instytutów. Obok  pocztu Sztandarowego Akcji Katolickiej w Polsce wystawiono Poczty Sztandarowe z następujących diecezji: Kalisza, Katowic, Łodzi, Poznania, Tarnowa, Torunia, Warszawy i Gniezna.

Po raz pierwszy uczestniczył w uroczystościach w katedrze gnieźnieńskiej abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce. Abp Pennacchio na początku Mszy św. odczytał telegram nadesłany z okazji uroczystości przez  Papieża Franciszka. Natomiast kard. Dominik Duka Prymas Czech wygłosił homilię, na zakończenie której przywołał pamięć św. Jana Pawła II  i dziękował za wsparcie jakiego  Papież Polak udzielał Kościołowi czeskiemu w trudnych czasach. Okolicznościowy list z okazji 600-lecia Prymasostwa nadesłał również Prezydent Andrzej Duda. List został odczytany przez p. Kwiatkowskiego ministra w Kancelarii Prezydenta RP. Natomiast ks. Krzysztof Redlak – Diecezjalny Asystent AK w Gnieźnie – odczytał słowo Prymasa Galii kard. Philippe Barbarina z Lyonu. Był to jeden z wielu akcentów Akcji Katolickiej podczas tegorocznych uroczystości gnieźnieńskich. Pani prezes Urszula Furtak została również zaproszona do wspólnej modlitwy powszechnej. To dla nas - Akcji Katolickiej  ważny akcent.

Na zakończenie Mszy św., przed błogosławieństwem, abp Wojciech Polak odczytał przygotowany przez obecnych na uroczystości Prymasów apel do narodów Europy i ich przywódców, w którym główny akcent został położony na solidarność,  pomocniczość i odniesienie do chrześcijańskich korzeni Europy.

Pani prezes KIAK Urszula Furtak podziękowała wszystkim diecezjom za udział w uroczystej Mszy Odpustowej za udział ze sztandarami.

Materiały zebrała Marianna Strugńska-Felczyńska