Sztandar Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej

 

                Instrukcja wykonania, przechowywania oraz ceremoniał pocztu sztandarowego (do pobrania w PDF)

 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w dniu 16 września 2001 roku, w piątą rocznicę reaktywowania Akcji Katolickiej w Diecezji Łódzkiej. Poświęcenia sztandaru dokonał Biskup Diecezjalny Diecezji Łódzkiej Ks. bp. dr Władysław Ziółek podczas uroczystej Mszy Świętej. W tej szczególnej chwili uczestniczył również Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Ks. dr Marek Stępniak oraz Asystenci Kościelni wraz z prezesami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKA NAD SZTANDAREM

Opiekę nad sztandarem sprawuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Sztandar przechowywany jest w przeznaczonej do tego celu witrynie.

Znajdują się tam również:

1. Akcesoria do sztandaru:

 • wstęgi z materiału do dekoracji sztandaru: czarna i biało czerwona, sięgające do ¾ płata sztandaru,
 • trzy szarfy biało czerwone i trzy pary białych rękawiczek dla członków pocztu sztandarowego,
 • pokrowiec do zabezpieczenia sztandaru podczas transportu,
 • osobno przechowywane są dwa stojaki do sztandaru– prosty i pochyły.

2. Niniejsza instrukcja.

3. Dziennik sztandaru - gdzie zapisywana jest data i godzina pobrania sztandaru, kto go pobrał, wydarzenie (uczestniczyć będzie poczet),  skład pocztu, data i godzina zwrotu sztandaru.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykonanie i opis sztandaru

Poświęcenie sztandaru

Opieka nad sztandarem

Poczet sztandarowy

Ceremoniał pocztu sztandarowego

Chwyty sztandarem

Zasady zachowania się pocztu sztandarowego w trakcie Mszy Świętej

Ogólne uwagi na temat ustawienia sztandaru na Uroczystościach świeckich

gallery/2015 sztandar1b

WSTĘP

Sztandar obok godła i hymnu jest również symbolem Akcji Katolickiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia. Celem niniejszego opracowania jest ujednolicenie postępowania pocztów sztandarowych, a także przestrzeganie ustaleń i zapobiegnie nieporozumieniom oraz zamieszaniu wśród pocztów, podczas uczestnictwa w uroczystościach.

Zgodne wypełnienie swoich funkcji da okazję do okazania czci i szacunku dla symbolu Akcji Katolickiej.

 

WYKONANIE I OPIS SZTANDARU

Pierwszy płat sztandaru (główny) – patrząc od strony sztandarowego– znajdujący się po prawej stronie sztandaru pochylonego do oddawania honorów, jest prostokątem o wymiarach: krawędź przy drzewcu (wysokość): 110 cm, krawędź prostopadła do drzewca (szerokość): 125 cm.

Wykonany jest jednolicie dla wszystkich sztandarów Akcji Katolickiej w zakresie: materiał tkaniny jest koloru ciemnoniebieskiego o dużym nasyceniu (ultramaryna przechodząca w granat), znak stowarzyszenia i litery napisu są wyszywane nicią, barwy złota dukatowego, znak Akcji Katolickiej jest otoczony napisem umieszczonymi na łukach okręgu, w narożnikach płata umieszczone są ornamenty w kolorze złotym. Napis otaczający znak Akcji Katolickiej Archidiecezji DIAK-u  ma treść: Akcja Katolicka  Archidiecezji Łódzkiej.

Formę artystyczną drugiego płata, wykonanego w kolorze harmonizującym z barwą pierwszego płata, określił Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wspólnie z ks. Markiem Stępniakiem. Na tym płacie sztandaru znajduje się postać Patronki Świętej Rodziny.

 

gallery/2001-11-11 poświęcenie sztandaru (2)
gallery/2001-11-11 poświęcenie sztandaru (3)
gallery/2001-11-11 poświęcenie sztandaru (4)
gallery/2001-11-11 poświęcenie sztandaru (5)

UWAGI OGÓLNE

 1. Poczet sztandarowy zbiera się w miejscu wyznaczonej zbiórki najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości.
 2. Członkowie pocztu sztandarowego ubierają się w ciemny garnitur, biała koszula i krawat, kobiety ciemny kostium lub biała bluzka i ciemna spódnica. Nic (kołnierz, chusta, szal) nie może zasłaniać biało – czerwonej szarfy. W przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy uroczystość odbywa się na wolnym powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
 3. Członkowie pocztu sztandarowego zakładają biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.
 4. Sposób dekoracji sztandaru wstęgą uzależniony jest od rodzaju uroczystości, w której uczestniczy poczet.
 5. Jeśli poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar należy udekorować kirem, czyli czarną wstęgą z materiału.
 6. Poczet sztandarowy, przy wykonywaniu zwrotów, porusza się zawsze za prawym przybocznym.
 7. Poczet sztandarowy Akcji Katolickiej pełni funkcję reprezentacyjną i bierze udział w następujących uroczystościach:
 • 19 stycznia - Uroczystości upamiętniające rocznicę spalenia więźniów Radogoszczy i zakończenie okupacji Niemieckiej w Łodzi.
 • 19 marca - Uroczystość Św. Józefa - Głównego Patrona Archidiecezji Łódzkiej oraz jako patrona Świata Pracy, modlitewne spotkanie łódzkiego świata pracy.
 • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Procesja Rezurekcyjna.
 • 10 kwietnia - Uroczystości upamiętniające rocznicę katastrofy w Smoleńsku 2010 r.
 • 11 kwietnia - uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej
 • 24 kwietnia - Msza św. z racji imienin Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego - Marka Jędraszewskiego oraz Księdza Biskupa pomocniczego Marka Marczaka.
 • 3 maja – Święto Narodowe (Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja). Uroczystości Najświętszej Maryi Panny. Głównej Patronki Polski.
 • 10 maja – Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało).
 • 12 czerwca - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 13 lub 14 czerwca - Archidiecezjalne Święto Eucharystii, procesja z Kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, godz. 10.00. Msza św. plac Jana Pawła II (święto upamiętniające rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi).
 • Czerwiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
 • 1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.
 • 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchody rocznicy Cudu nad Wisłą.
 • 1 września - obchody związane z rocznicą  wybuch II wojny światowej
 • 17-19 września - Kongres Akcji Katolickiej Kraków.
 • 18 września - Święto Stanisława Kostki – zakonnika, patrona Polski. Odpust w Katedrze w uroczystość św. Stanisława Kostki. Po Mszy św. procesja.
 • 5 listopada - Msza Święta a następnie Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych w obozach koncentracyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodzi.
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 • 11 listopada - Święto Niepodległości - obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
 • Inne uroczystości, modlitewne czuwanie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

 

CHWYTY SZTANDAREM

Istnieją następujące rodzaje ewolucji sztandarem wykorzystywane w trakcie uroczystości, w których sztandar uczestniczy:

a)      Sztandar w pozycji „u dołu”  (nazwy pochodzą z regulaminu musztry sił zbrojnych)

W postawie zasadniczej - sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała.

W postawie swobodnej - sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze.

b)      Chwyt sztandaru „na ramię”

Sztandarowy kładzie drzewce prawą ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość dłoni.

c)      Chwyt sztandaru „prezentuj”

Sztandarowy wykonując ten chwyt rozpoczyna go z pozycji sztandaru „u nogi”. Podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki – na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką na całą długość obejmując nią dolną część drzewca.

d)      Salutowanie sztandarem w miejscu

Sztandarowy wykonuje salutowanie wcześniej trzymając sztandar w pozycji „prezentuj”. Salutując sztandarem sztandarowy robi zwrot w prawo w skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni (w marszu salutuje się przez opuszczenie sztandaru z położenia „na ramię”, w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawa zasadnicza ze sztandarem     Chwyt sztandarem na "ramię"        Chwyt sztandarem "prezentuj"     Salutowanie sztandarem w miejscu przez pochylenie

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ POCZTÓW SZTANDAROWYCH  W TRAKCIE MSZY ŚWIĘTEJ

 • Poczet sztandarowy wprowadza się do kościoła przed rozpoczęciem Mszy.
 • Poczet sztandarowy ustawia są w miarę możliwości po lewej stronie ołtarza patrząc od strony wiernych.
 • Poczet sztandarowy salutuje sztandarem w czterech momentach mszy świętej:

                  - w trakcie czytania Ewangelii,

                  - w trakcie podniesienia (od słów „...Ciałem i krwią naszego pana Jezusa Chrystusa” do opuszczenia kielicha),

                  - przed komunią świętą,

                  - w trakcie błogosławieństwa (od słów „Przyjmijcie Boże błogosławieństwo” do „Idźcie w pokoju Chrystusa”).

 • W czasie podniesienia i komunii świętej chorąży salutuje sztandarem, a asysta stoi.

 

OGÓLNE UWAGI NA TEMAT USTAWIENIA SZTANDARU NA UROCZYSTOŚCIACH ŚWIECKICH 

 • Poczet sztandarowy AK w miarę możliwości zajmuje miejsce po lewej stronie (sceny, stołu prezydialnego itp.) patrząc od strony zebranych na sali.
 • Przy składaniu wiązanek kwiatów i wieńców przy miejscach pamięci narodowej, poczet sztandarowy znajduje się w miarę możliwości po prawej stronie (patrząc w kierunku miejsca pamięci).
 • Poczty sztandarowe salutują przy wykonywaniu hymnu narodowego.

POCZET SZTANDAROWY 

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje członków pocztu sztandarowego. Kadencja pocztu trwa wraz z kadencją Zarządu, do czasu wybrania nowego Zarządu. Obok zasadniczego pocztu sztandarowego powołuje się skład uzupełniający na wypadek absencji. W skład pocztu sztandarowego wchodzą 3 osoby: sztandarowy i dwie przyboczne (asysta).

 

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Użyte nazwy pochodzą z regulaminu musztry sił zbrojnych Poczet sztandarowy wystawiany jest podczas ważnych spotkań stowarzyszenia oraz uroczystości kościelnych i państwowych. Pełnienie służby podczas wykonywania funkcji w poczcie sztandarowym jest wyróżnieniem dla członka stowarzyszenia.

 

gallery/postawa zasadnicza ze sztandarem
gallery/chwyt sztandarem na ramię
gallery/salutowanie sztandarem w miejscu przez pochylenie
gallery/chwyt sztandarem prezentuj