gallery/logo_orrk

Serwis ORRK

BIULETYN LIDERÓW I ASYSTENTÓW RUCHÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Warszawa - wrzesień 2017 - numer 88

 

Młodzież drogą Kościoła

Nowy rok szkolny to czas pogłębienia naszego wyjścia ku młodzieży. Potrzebujemy dzielić się charyzmatami naszych ruchów z młodymi ludźmi, musimy się potrudzić, aby znaleźć język który oni zrozumieją. Nie możemy czekać na młodych, ale trzeba nam do nich wyjść.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Papież Franciszek i patriarcha Bartłomiej: zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych

Wspólne przesłanie papieża Franciszka i prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja

z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego

 

Dzieje stworzenia stawiają nas w obliczu panoramicznego spojrzenia na świat. Pismo Święte pokazuje, że „na początku” Bóg zamierzał, aby ludzkość współdziałała w ochronie i opiece nad środowiskiem naturalnym. Początkowo, jak czytamy w Księdze Rodzaju, „nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię” (2,5). Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar i dziedzictwo, za który wszyscy odpowiadamy, aż „na końcu”, wszystko na niebie i na ziemi zostanie odnowione w Chrystusie (por. Ef 1,10). Nasza ludzka godność i dobrobyt są dogłębnie powiązane z naszą troską o całe stworzenie.

Jednak w „międzyczasie” dzieje świata prezentują całkiem inny kontekst. Ukazują scenerię moralnego upadku, gdzie nasza postawa i zachowania względem stworzenia przesłaniają nasze powołanie jako współpracowników Boga. Nasza skłonność do zakłócania kruchych i zrównoważonych ekosystemów świata, nasze nienasycone pragnienie manipulowania i władzy nad ograniczonymi zasobami planety, nasza żądza niczym nie ograniczonych zysków na rynkach – wszystko to wyobcowało nas z pierwotnego przeznaczenia stworzenia. Nie szanujemy już przyrody jako wspólnego daru; postrzegamy ją natomiast jako własność prywatną. Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymywać – przeciwnie panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory.

Następstwa takiego alternatywnego postrzegania świata są tragiczne i trwałe. Środowisko człowieka i środowisko naturalne ulegają zniszczeniu jednocześnie, a to zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych jej mieszkańców. Konsekwencje zmian klimatycznych wpływają nade wszystko na osoby żyjące w ubóstwie w każdym zakątku globu. Nasz obowiązek, by odpowiedzialnie wykorzystywać dobra ziemi oznacza uznanie i poszanowanie dla wszystkich ludzi oraz wszelkich istot żywych. Pilne żądanie i wezwanie do troski o stworzenie są zaproszeniem skierowanym do całej ludzkości, by podjąć działania na rzecz zrównoważonego i integralnego rozwoju.

Zatem zjednoczeni tą samą troską o Boże stworzenie oraz uznając, że ziemia jest wspólnym dobrem, żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska. Przy tej okazji pragniemy złożyć dziękczynienie miłującemu Stwórcy za szlachetny dar stworzenia i zadeklarować zobowiązanie do troski o nie i o zachowanie dla dobra przyszłych pokoleń. Ponadto wiemy, że nasza praca jest daremna, jeśli Pan nie jest po naszej stronie (por. Ps 126-127), jeśli modlitwa nie znajduje się w centrum naszych rozważań i celebracji. Rzeczywiście celem naszych modlitw jest przemiana sposobu postrzegania świata, abyśmy zmienili sposób odnoszenia się do niego. Celem naszych obietnic jest wykazanie odwagi w przyjęciu większej prostoty oraz solidarności w naszym życiu.

Pilnie wzywamy osoby posiadające odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, a także polityczną i kulturową, by usłyszały wołanie ziemi oraz zajęły się potrzebami osób usuniętych na margines, ale nade wszystko odpowiedziały na błagania milionów oraz wspierały globalny konsensus na rzecz uleczenia poranionego stworzenia. Jesteśmy przekonani, że nie może być szczerego i trwałego podjęcia wyzwania kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, dopóki reakcja nie będzie uzgodniona i wspólna, dopóki nie będzie zgodnej i wspólnej odpowiedzialności, dopóki nie przyznamy pierwszeństwa solidarności i służbie.

 

Papież Franciszek i Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej

Watykan i Fanar, 1 września 2017 roku

 

 

1 września w Kościele Katolickim obchodzimy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony jest w Kościele Katolickim od 2015 roku. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka w odpowiedzi na trwający kryzys ekologiczny.

W Polsce jedną z inicjatyw organizowanych w ramach Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia jest „Czas dla Stworzenia – Season of Creation”. Akcja Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 października. Centralnym punktem będzie 4 października – dzień św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów.

Organizatorzy zachęcają do organizowania celebracji w parafiach i wspólnotach. Mapa diecezji, które zgłosiły swój udział w akcji widoczna jest na stronie www.seasonofcreation.org. Natomiast na portalu www.swietostworzenia.pl zainteresowani znajdą rozważania Słowa Bożego, teksty Papieża Franciszka oraz modlitwy za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów.

„Kościół ustanawiając światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego zachęca nas do «głębokiego nawrócenia duchowego» oraz refleksji nad przyczynami kryzysu ekologicznego” – podkreśla o. Stanisław Jaromi z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (BP KEP).

 

 

Przygotowujemy się na Synod poświęcony młodzieży

"Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze" - drogowskazy Franciszka dla młodych

Rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie skłania do przypomnienia głównych wątków orędzia, jakie 2 milionom młodych z całego świata przekazał tam papież Franciszek. Układa się ono w 10 drogowskazów, z których warto skorzystać.

 

1. Dzięki wam świat może być lepszy!

Franciszek przyjeżdżając do Krakowa rozpoczyna - już w pierwszym swym przemówieniu do młodych na Błoniach (28 lipca) - od ukazania im prawdziwego piękna młodości, jako czasu marzeń, spotkania z Chrystusem i najważniejszych życiowych wyborów. Stawia przed nimi wysoką poprzeczkę, zachęcając do reformy otaczającego świata w kluczu wartości ewangelicznych. Podczas powitania z młodymi mówi wprost: "Nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie".

I stąd - wyjaśnia - w każdym z młodych, kryje się wielka, pozytywna siła, zdolna do przemiany świata. Pod jednym wszakże warunkiem, usłyszenia, otwarcia się na wewnętrzny głos, który nas ku temu zachęca. Podobnie jak Jan Paweł II ukazuje młodym, że są nadzieją dla Kościoła i współczesnego świata, że to właśnie dzięki nim świat może być lepszy.

 

2. Nie bądźcie "przedwczesnymi emerytami"!

Już podczas pierwszego spotkania na Błoniach, Franciszek wyznaje szczerze, że odczuwa ból, gdy spotyka ludzi młodych, którzy zdają się przedwczesnymi "emerytami". A są to ci, którzy obnoszą się ze "smutną twarzą", jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. "Ludzie znudzeni... i nudni, którzy zanudzają innych" - konstatuje. Tacy młodzi - ostrzega - są częstym łupem "sprzedawców dymu", czy sprzedawców fałszywych iluzji, które niszczą dzisiejszy świat.

 

3. Pozwólcie sobie na marzenia!

Papież stawia młodym bardzo wysokie wymagania. Nawiązując do kluczowego hasła Światowych Dni Młodzieży: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", wyjaśnia, że "miłosierdzie ma zawsze młode oblicze". Zachęca więc młodych, aby pozwolili sobie na marzenia, że wiele od nich zależy i że świat może być inny. A tak się dzieje, że "kiedy serce młodego człowieka jest otwarte i potrafi marzyć", a wtedy otwiera się w nim miejsce na miłosierdzie.

 

4. Burzcie mury, zaangażujcie się w przygodę miłosierdzia!

Franciszek zachęca młodych do spotkania z miłosiernym Jezusem, co oznacza - jak to ujmuje: "szansę, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność i współczucie". Wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć nas prawdziwą pasją życia, jest tym, który prowadzi do tego, byśmy nie zadawali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze. Apeluje do młodych z mocą o zaangażowanie w "przygodę miłosierdzia", w przygodę "budowania mostów i burzenia murów", krótko mówiąc o budowanie zupełnie innej kultury, która nie będzie już zimną i bezwzględną "kulturą wykluczenia", lecz zastąpiona zostanie "kulturą spotkania" i budowania wspólnoty.

 

5. Zejdźcie z kanapy!

Franciszek pyta młodych wprost: "Czy wolicie wyobcowujące oszołomienie czy moc łaski, moc pełni życia?" I stąd, w czasie sobotniego czuwania na Campus Misericordiae w Brzegach wzywa 2 mln młodych z całego świata, aby nie mylili szczęścia z wygodną, usypiającą kanapą. A konkretnie, Franciszek ostrzega młodych przed paraliżem, ogarniającym tak wielu, który jest konsekwencją "mylenia szczęścia z wygodną kanapą". "Sądzimy - wyjaśnia - że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy, kanapy, która pomoże żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie". A przecież są takie kanapy "nowoczesne, łącznie z masażami uspokajającymi - które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem - kanapy na wszelkie typy bólu i strachu". Ostrzega przed myśleniem, że "szczęście jest synonimem wygody" i że "być szczęśliwym, to iść przez życie w narkotycznym uśpieniu".

Tymczasem logika Ewangelii - wyjaśnia - jest zupełnie inna. Wymaga ona "zejścia z kanapy", założenia pary solidnych butów i podjęcia ryzyka pójścia wraz z Jezusem. A to sprawi, że będziemy chodzić po drogach "o jakich nam nigdy się nie śniło", które otworzą przed nami nowe horyzonty, skłaniające do "zarażania radością", wynikającą z postawy miłosierdzia.

Franciszkowe wezwanie do "zejścia z kanapy" stało się hitem ŚDM Kraków 2016 i do dziś jest powtarzane niczym "wadowickie kremówki" z czasów Jana Pawła II. Hasło to - jak to zazwyczaj bywa - często jest traktowane powierzchownie, bez próby zrozumienia, że oznacza ono wezwanie do budowania zupełnie innej kultury, w logice Ewangelii.

 

6. Budujcie kulturę braterstwa i komunii!

Franciszek, wzywając młodych do generalnego przebudzenia, wyznacza im bardzo dalekosiężne plany wobec współczesnego świata. Podczas tego samego czuwania w Brzegach, nawiązując do świadectwa młodej Syryjki z Aleppo, mówi o wojnie, która "nigdy więcej nie powinna się zdarzyć". Wskazuje, że "nic nie usprawiedliwia krwi brata i nic nie jest bardziej cennego od osoby stojącej obok nas". Mówiąc o roli młodych, wzywa ich do świadectwa miłości: "Nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, pokonać terroru większym terrorem". Wyjaśnia, że "nasza odpowiedź na świat w stanie wojny nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa się komunią".

 

7. Zmieniajcie historię świata!

Franciszek tłumaczy młodym, że "dzisiejszy świat chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami historii (...) a historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości". A Pan tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce "dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia". Zapewnia młodych, że każdy z nich może stać się aktywnym uczestnikiem tego właśnie cudu.

 

8. Bądźcie solidarni z cierpiącymi, prześladowanymi, wykluczonymi!

Jedną z najbardziej wstrząsających liturgii ŚDM w Krakowie była piątkowa Droga Krzyżowa na Błoniach, odbywająca się niemal bezpośrednio po pełnej milczenia wizycie Franciszka w Auschwitz-Birkenau. Wyjątkowość tej Drogi polegała na tym, że nie była ona tylko medytacją męki Pańskiej, ale była także Drogą Miłosierdzia. Konkretnym stacjom męki Jezusa odpowiadało ukazanie konkretnych dzieł miłości, realizowanych przez te wspólnoty, które niosą miłosierdzie i pomagają w pełnych dramatu sytuacjach.

Franciszek wypowiada wówczas dramatyczne pytanie: "Gdzie jest Bóg?", stawiane jakże często w obliczu spotkania z niezawinionym cierpieniem i śmiercią, stawianym wobec zła obecnego w świecie. Odpowiada jednoznacznie: "Bóg jest w nich - Jezus jest w nich, cierpi w nich". Tłumaczy, że "sam Jezus postanowił utożsamić się z tymi naszymi braćmi i siostrami doświadczanymi bólem i niepokojem, godząc się przejść drogą cierpienia ku Kalwarii".

 

9. W spotkaniu z ubogimi znajdziecie Boga!

Franciszek wzywa młodych do solidarności z ludźmi cierpiącymi, wykluczonymi, marginalizowanymi, prześladowanymi czy zmuszonymi do uchodźstwa. Podczas Drogi Krzyżowej tłumaczy, że ci ewangeliczni "ubodzy" są wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną. Wyjaśnia, że w spotkani z nimi, "tam właśnie znajdziemy Boga, tam możemy dotykać Pana". Dodaje, że "dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia".

 

10. Odczytujcie Ewangelię w kluczu miłosierdzia!

Franciszek proponuje więc młodym wspólne odczytywanie Ewangelii w "kluczu miłosierdzia", by koncentrować się na tym, co najważniejsze i iść drogą błogosławieństw. Mówi, że Ewangelia jest "księgą otwartą", z białymi kartami, które możemy sami zapisać. Zachęca, aby żyć bardziej, szukać prawdziwego szczęścia, z wiarą, że Jezus Chrystus jest najlepszym przewodnikiem.

Opr. Marcin Przeciszewski, KAI

 

 

Od września watykańska strona dot. Synodu Biskupów w języku polskim

Czasami młodzi narzekają, że w Kościele nie mają przestrzeni do wypowiedzenia, że czują się niewysłuchani. Tymczasem ankieta presynodalna jest okazją do tego, by wszyscy młodzi zabrali głos i zostali usłyszeni - przypomina ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, zachęcając do odpowiadania na pytania zawarte w kwestionariuszu na oficjalnej stronie Synodu Biskupów youth.synod2018.va. Od września zarówno ankieta, jak i cała zawartość strony będzie dostępna także w języku polskim.

Polski będzie trzecim, oprócz włoskiego i angielskiego, językiem, w którym będzie funkcjonowała oficjalna strona sekretariatu Synodu Biskupów. Zarówno adresowana do młodzieży ankieta presynodalna, jak też informacje dotyczące przyszłorocznego spotkania biskupów poświęconego młodzieży i powołaniu, będą publikowane z myślą o polskiej i polskojęzycznej młodzieży, tak, aby młodzi Polacy - w oparciu o niedawne doświadczenie Światowych Dni Młodzieży - mogli jak najpełniej włączyć się w przygotowania Synodu i podzielić się swoją opinią.

Jak podkreśla ks. Emil Parafiniuk, dyrektor KBO ŚDM, nie chodzi jedynie o zebranie głosów pozytywnych, ale wszystkich, które pomogą w zbudowaniu wiarygodnego i obiektywnego obrazu relacji młodzi-wiara-Kościół.

Uruchomienie polskiej wersji językowej strony jest kolejnym etapem przygotowań i informowania o Synodzie Biskupów "Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania", który w październiku 2018 r. odbędzie się w Watykanie. Obecnie trwa opracowanie ankiet dedykowanych duszpasterzom młodzieży, które zostały rozprowadzone we wszystkich polskich diecezjach. Opracowanie to zostanie przekazane do Watykanu i wspólnie z innymi materiałami posłuży do przygotowania instrumentum laboris - dokumentu wyjściowego do obrad gremium synodalnego.

Watykan zachęca także do przesyłania na adres sekretariatu Synodu Biskupów informacji o innych inicjatywach i projektach, które mogą pomóc w stworzeniu jak najpełniejszego wizerunku duszpasterstwa młodzieży i relacji młodych ludzi do wiary i Kościoła.

 

 

Duszpasterze młodzieży i katecheci uczestniczą w spotkanych formacyjnych

W stołecznym kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 1 września odbyło się doroczne spotkania duszpasterzy i katechetów archidiecezji warszawskiej. W pierwszej turze spotkań metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz spotkał się z uczącymi w szkole duchownymi i proboszczami.

Metropolita warszawski wskazał duchownym, że katecheza i ewangelizacja nie mogą się wykluczać. - Katecheza zawsze potrzebowała ewangelizacji, a ewangelizacja potrzebuje katechezy – powiedział kard. Nycz. Zwrócił uwagę, że relacje między katechezą, duszpasterstwem i ewangelizacją jednoznacznie określa adhortacja Pawła VI „Evangelii nuntiandi” z 1975 r.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że młodzież "złapana" przez ewangelizatorów podczas wydarzeń takich, jak Przystanek Jezus, musi mieć miejsce, do którego potem będzie mogła wrócić, by co dzień otrzymywać stały pokarm duchowy. – Katecheza w szkole może spełnić jedynie pewne elementy prowadzenia człowieka do wiary, dlatego wymaga ciągłej ewangelizacji – wskazał kardynał, podkreślając w tym względzie istotną rolę odgrywa parafia.

- W XX wieku w dużej mierze za ewangelizację młodzieży odpowiedzialna była rodzina. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – stwierdził purpurat.

Arcybiskup zachęcił proboszczów i wikariuszy do większego zaangażowania w poszukiwanie nowych katechetów, którzy będą mogli pracować na terenie ich parafii. Sposobem na to mają być uruchomione właśnie na warszawskim Papieskim Wydziale Teologicznym katechetyczne studia podyplomowe. Kardynał wskazał, że już w tym roku brakuje osób do objęcia wszystkich wolnych etatów, a w kolejnych latach może być jeszcze gorzej.

Ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przypomniał katechetom, że do czasu opracowania nowej podstawy programowej Kościoła katolickiego, programy nauczania do lekcji religii nie ulegają zmianie. Duchowny wskazał także główne cele, towarzyszące tegorocznej pracy katechetycznej na terenie archidiecezji warszawskiej, zwłaszcza przygotowania do obchodów 200-lecia archidiecezji warszawskiej.

Krystyna Mucha, przedstawiciel Wojewódzkiego Kuratora Oświaty przypomniała z kolei zmiany w systemie oświaty, które zaczynają obowiązywać od nowego roku szkolnego. Urzędniczka zwróciła uwagę, że nowe podstawy programowe wzmacniają wychowawczą i profilaktyczną funkcję szkoły i bardziej zachęcają uczniów do pracy zespołowej.

Przedstawiciele wspólnoty ewangelizacyjnej Tymoteusz z Lubina opowiedzieli o możliwościach ewangelizacyjnych podczas nauczania religii w szkole. Ewangelizatorzy zwrócili uwagę, na potrzebę budowania więzi z uczniami, poszukiwania nowych dróg i sposobów na spotkanie z młodymi. - Młodzi chcą słuchać Słowa Bożego, tylko potrzebują przestrzeni do spotkania z Bogiem – stwierdził ks. Jakub Stanecki. Podkreślił, że to zadanie nie tylko dla nauczycieli religii, ale także duszpasterzy.

Animatorzy wskazali, że współczesna parafia musi być misyjna i otwarta na nowe pokolenie młodych osób. - Nowa ewangelizacja to gotowość do szukania zaginionych owiec – stwierdził Piotr Sowa ze wspólnoty Tymoteusz.

- Człowiek starej mentalności szuka programu. Człowiek nowej mentalności szuka człowieka – stwierdził Piotr Sowa. Zachęcił duszpasterzy do zmiany mentalności i otwarcia na potrzeby młodych. Z kolei ks. Stanecki przekonywał, że młodzież potrzebuje autentycznego spotkania z duszpasterzem. - Towarzyszenie to nie jest robienie czegoś dla młodzieży. To włączenie ich do swojego życia – mówił o zaangażowaniu duchownych we współpracę z młodzieżą (KAI).

 

Informacje

 

Kard. Farrell: do września obsada kluczowych stanowisk w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia

„Wierni świeccy mają powołanie do wypełnienia w Kościele; jestem głęboko przekonany, że od nich należy jego przyszłość” – powiedział w wywiadzie dla czasopisma „America” prefekt powstałej niecały rok temu w Watykanie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Kard. Kevin Farrell, urodzony 70 lat temu w Irlandii, do ub.r. był biskupem Dallas w stanie Teksas.

Szef watykańskiej dykasterii zauważył, że jej statut przewiduje powierzanie w niej kluczowych stanowisk kwalifikowanym ludziom świeckim. Jej prefektem ma być kardynał, jednak już druga po nim osoba, czyli sekretarz, mogłaby być świecka. Wymagana jest jednak dobra znajomość Kościoła i prawa kanonicznego.

31 maja Papież mianował sekretarzem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia ks. Alexandre Awi Mello z Brazylii, który kierował tam Ruchem Szensztackim i przed czterema laty był tłumaczem Franciszka na Światowym Dniu Młodzieży w Rio de Janeiro. Natomiast szefem sekcji kobiecej została 2 maja Marta Rodríguez z Hiszpanii, świecka konsekrowana z ruchu Regnum Christi, związanego z legionistami Chrystusa.

Kard. Farrell pragnąłby, żeby na czele sekcji ds. rodziny stał ktoś będący małżonkiem, bo lepiej rozumiałby życie rodzinne. Musi to być jednak osoba kompetentna.

Szef dykasterii ma nadzieję, że do połowy września uda się obsadzić wszystkie jej kluczowe stanowiska. Czasu jest już mało, bo zbliżają się dwa organizowane przez nią wydarzenia: Światowe Spotkanie Rodzin w sierpniu przyszłego roku w Irlandii i Światowy Dzień Młodzieży styczniu 2019 r. w Panamie (RV).

 

Watykan: Wspólnota Emmanuel może utworzyć stowarzyszenie kapłańskie

Kongregacja ds. Duchowieństwa zezwoliła Wspólnocie Emmanuel na utworzenie stowarzyszenia kapłańskiego, co oznacza, że posługujący tam księża będą mogli być do niej inkardynowani – poinformowała 30 sierpnia wspomniana wspólnota. Dotychczas należeli oni formalnie do swoich diecezji.

Wspólnota "Emmanuel" została założona przez Piotra Goursat i Martine Laffitte w 1972 roku z grupy modlitewnej Odnowy Charyzmatycznej. Liczy obecnie 9000 członków w 59 krajach na 5 kontynentach. Od 1994 r. obecna jest także w Polsce. Celem Emmanuela jest przybliżenie Boga wszystkim ludziom, bez względu czy są daleko czy blisko Kościoła. Gromadzi osoby świeckie (zarówno małżeństwa, jak i osoby stanu wolnego, samotne, owdowiałe), osoby konsekrowane, diakonów stałych, kleryków oraz księży. Wszyscy uczestniczą razem w życiu Wspólnoty i w dziele ewangelizacji, która jest jednym z głównych jej założeń (RV).

 

Papież na kongres „Laudato si' a wielkie miasta” w Rio de Janeiro

Woda pitna, jakość powietrza i kwestia usuwania śmieci stanowią główne tematy trwającego od 13 do 15 lipca w Rio de Janeiro międzynarodowego kongresu „«Laudato si'» a wielkie miasta”. Cele tego spotkania to wprowadzanie w życie papieskiego nauczania ze wspomnianej w jego tytule encykliki oraz uwrażliwianie na wymogi etyczne związane z potrzebą znalezienia rozwiązania dla problemu zmian klimatycznych. Udział bierze m.in. prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Peter Turkson. Do tematyki spotkania nawiązał Ojciec Święty, pisząc do jego uczestników.

Woda jest niezbędna do życia – stwierdza Papież w przesłaniu na kongres w Rio de Janeiro. Wyraża ona opatrznościową miłość Boga do wszystkich Jego stworzeń. To podstawowe prawo, jakie społeczeństwo musi zapewnić wszystkim. Jej niedobór naraża na niebezpieczeństwo życie milionów ludzi. Franciszek zauważa dalej, że nie można stać z założonymi rękami, kiedy obniża się jakość powietrza i wzrasta zaśmiecenie. Bierność wobec tego „jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo obywatelskie” („Laudato si'”, 25). Ojciec Święty zwraca też uwagę, że zarówno w wielkich miastach, jak na terenach wiejskich zauważa się coraz częściej brak relacji, a „wykorzenienie czy izolacja niektórych ludzi są formami ubóstwa, które mogą prowadzić do przemocy i niesprawiedliwości”. Sfery polityczne, edukacyjne i religijne społeczeństwa winny współpracować w wytwarzaniu lepszych relacji międzyludzkich, przełamując „mury, które izolują i spychają na margines. Można to osiągnąć przez działalność różnych grup, szkół czy parafii – wskazuje Papież (RV).

 

Raport Ordo Iuris: chrześcijanie są prześladowani w ponad połowie państw na świecie

Chrześcijanie są dziś najbardziej prześladowaną grupą religijną świata, a do represji dochodzi w 128 państwach – alarmuje Ordo Iuris. Nasilające się zjawisko prześladowania chrześcijan i analiza instrumentów, które mogłyby pomóc w jego zwalczaniu – to treść raportu Instytutu Ordo Iuris, przedstawionego 4 lipca w Warszawie.

Zaprezentowany raport Instytutu Ordo Iuris pt. „Persecution of Christians. Time to React to Genocide” („Prześladowanie chrześcijan. Czas na reakcję na ludobójstwo” - tłum. KAI), pod redakcją prof. Aleksandra Stępkowskiego i dr Joanny Banasiuk, analizuje zjawisko prześladowania chrześcijan i możliwe metody jego zwalczania. Pierwsza część raportu analizuje zjawisko prześladowania chrześcijan, którzy są dziś najbardziej represjonowaną grupą religijną świata. Obecnie zjawisko prześladowań występuje w 128 krajach świata (w 2015 r. w porównaniu do 102 krajów w 2007 r.), spośród których pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Korea Północna, gdzie ofiarą pada 92 na 100 chrześcijan.

Jak zauważył uczestniczący w konferencji ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, recenzent raportu, na przestrzeni ostatnich 9 lat, na arenie międzynarodowej można zaobserwować rosnącą świadomość istnienia zjawiska prześladowania chrześcijan, choć wciąż z jego skali nie zdają sobie sprawy nie tylko liczne instytucje, ale też sami chrześcijanie.

- Żyjemy w okresie największych prześladowań w historii chrześcijaństwa! - alarmował ks. Mazurkiewicz, odwołując się do liczby chrześcijan, którzy każdego roku giną z powodu wyznawanej wiary. Jak wynika z raportu, w 2015 r. z powodu przyznawania się do wiary w Chrystusa straciło życie ponad 105 tys. osób. Jak wyjaśnił ks. prof. Mazurkiewicz, współcześnie mamy do czynienia zarówno z prześladowaniami „odgórnymi” narzucanymi przez władze państwowe, jak też tymi, organizowanymi przez konkretne grupy społeczne, przy biernej postawie władz.

Oprócz prześladowań rozumianych jako ludobójstwo, przejawami represji jest też np. dyskryminacja w wielu sferach codziennego życia, np. stwarzanie chrześcijanom trudności w wykonywaniu zawodów lub uzyskiwaniu dokumentów. Oprócz Korei Północnej, w pierwszej dziesiątce krajów, gdzie represje wobec chrześcijan są największe, znalazły się także: Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran, Jemen i Erytrea.

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz zwrócił uwagę na nowy kontekst prześladowań chrześcijan, który można obserwować m.in. właśnie w Syrii i Iraku, gdzie trwają czystki etniczne, prowadzone przez tzw. Państwo Islamskie dążące do eliminacji chrześcijan z terenów, na których żyli od ponad 2000 lat. Jak mówił, w kontekście m.in. tych działań, represje względem chrześcijan można i trzeba nazywać ludobójstwem, tym bardziej, że użycie tego terminu zobowiązuje państwo i społeczeństwo międzynarodowe do działania.

Redaktorzy raportu prof. Aleksander Stępkowski i dr Joanna Banasiuk omówili w skrócie jego zawartość, zwracając uwagę na sposób funkcjonowania dostępnych na arenie międzynarodowej instrumentów prawnych, które nie spełniają do końca swej roli w zapobieganiu i zwalczaniu zjawiska prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie.

Prof. Stępkowski wyjaśnił m.in. że Międzynarodowy Trybunał Karny, powołany do ścigania największych zbrodni, w tym także ludobójstwa, działa w obrębie państw-sygnatariuszy tzw. Statutu Rzymskiego, wśród których nie ma m.in. państw Bliskiego Wschodu gdzie dochodzi do ludobójstwa chrześcijan. Mówił też o jednej z propozycji wynikającej z przeprowadzonej w raporcie analizie funkcjonowania instrumentów prawnych. Jest nią powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc, który funkcjonował by podobnie do organów, które osądzały zbrodniarzy podczas wojny w byłej Jugosławii i Rwandzie.

Prezes Instytutu Ordo Iuris zwrócił też uwagę na istotną rolę Polski, która dzięki rozpoczynającemu się w przyszłym roku niestałemu członkostwu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, może mieć znaczący wpływ na powołanie tego trybunału i przeciwdziałanie prześladowaniom chrześcijan.

„Zbliżająca się dwuletnia obecność Polski w gronie członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019) daje naszemu rządowi ogromne możliwości, ale jednocześnie czyni nasz kraj szczególnie odpowiedzialnym za los chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że Polska, jak mało który kraj, jest wezwana do tego, by podjąć energiczne działania na rzecz ustanowienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc, do osądzenia zbrodni ludobójstwa, których dopuszcza się Daesh” - czytamy w streszczeniu raportu.

Na zakończenie spotkania ks. prof. Mazurkiewicz przypomniał, że Kościół i wspólnota międzynarodowa powinny dołożyć starań, by chrześcijanie nie opuszczali terenów, które zamieszkują od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Powołując się na przykład Turcji, która została częściowo pozbawiona społeczności chrześcijańskiej, podkreślił, że świat w niedostatecznym stopniu zdaje sobie sprawę z czystek, jakim poddawane są ziemie pierwszych chrześcijan i zaapelował o to, aby myśląc o pomocy mieszkańcom Bliskiego Wschodu, starać się stworzyć warunki, w których będą mogli pozostać na swoich terenach.

Raport Instytutu Ordo Iuris pt. „Persecution of Christians. Time to React to Genocide” powstał w oparciu m.in. o badania przeprowadzone przez Open Doors, Pew Research Centre, The Centre for Studies on New Religions, United States Commission on International Religious Freedom i raporty Worldwatch Institute. Jak zapowiadają jego autorzy, będzie on szeroko promowany w Polsce i na arenie międzynarodowej. Pełny tekst raportu można pobrać ze strony: persecutionofchristians.ordoiuris.pl (KAI)

 

Poznań: wkrótce pierwszy w historii Dzień Adopcji Serca

Już 5 września w poznańskiej parafii Chrystusa Sługi odbędzie się I Dzień Adopcji Serca. Ta wspólna inicjatywa Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, sekretariatu misyjnego księży pallotynów Prowincji Chrystusa Króla oraz sióstr pallotynek, będzie okazją do włączenia się w Adopcję Serca, która od 1996 r. jest formą pomocy dzieciom i młodzieży z krajów misyjnych.

- Na pomysł zorganizowania tego dnia wpadliśmy wspólnie z pallotynami, z którymi ponad 20 lat temu zakładaliśmy dzieło Adopcji Serca, jako odpowiedź na potrzeby dzieci po ludobójstwie w Rwandzie, gdzie pozostały tysiące sierot, skazanych na nędzę, głód i śmierć. Na przestrzeni lat w to dzieło włączyło się wiele zakonów, a także organizacji pozarządowych. Powstał wielki ruch, za który chcemy podziękować i którego zasięg chcemy podsumować - mówi w rozmowie z KAI Wojciech Zięba, inicjator Adopcji Serca.

Centralnym punktem spotkania będzie Msza św., której będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP. Po Mszy św. na wspólnej dyskusji spotkają się osoby zaangażowane w dzieło Adopcji Serca i różnorodne projekty misyjne, m.in. przedstawicielki Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya oraz misjonarze z krajów afrykańskich. Dla osób, które chciałyby bliżej poznać ideę Adopcji Serca, spotkanie będzie okazją do rozmowy z osobami zaangażowanymi w tę inicjatywę i włączenia się w to dzieło. Dzień Adopcji Serca będzie obchodzony równolegle w Polsce, w Czechach i na Słowacji, a także w krajach misyjnych, których mieszkańcy korzystają z tej pomocy.

Jak wyjaśnia Zięba, Adopcja Serca polega na bezpośredniej pomocy, jaką darczyńca ofiarowuje "adoptowanemu" dziecku i kontakcie listownym z podopiecznym, która często przekształca się w bliskie i długotrwałe relacje, wykraczające poza wsparcie finansowe nauki i ochrony zdrowia.

"W tym wsparciu pośredniczą misjonarze. Adopcja Serca rozpowszechniła się także na Słowacji. Cały ruch obejmuje swoim zasięgiem ponad 100 tys. osób - zarówno ofiarodawców, jak i osoby, które korzystają z tej pomocy" - mówi. Jak podkreśla, idea adopcji serca jest powielana przez wiele zgromadzeń i instytucji, także pod inną nazwą, dlatego trudno jest definitywnie określić liczbę dzieci korzystających obecnie z tej pomocy. Jedynie w ramach działalności ruchu "Mairti" i wspólnot pallotyńskich jest ich ok. 7 tys., a z każdym z dzieci związani są także jego bliscy i nauczyciele oraz osoby włączające się w pomoc po stronie ofiarodawców - dlatego łączna liczba zaangażowanych w projekt jest trudna do określenia. Szczegóły dotyczące dzieła Adopcji Serca i możliwości włączenia się w ten projekt można znaleźć na stronie: adopcja-serca.pl (KAI)

 

Narodowym Kongresie Trzeźwości

Narodowy Kongres Trzeźwości odbędzie się w dniach 21-23 września na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Jego hasłem będą słowa "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu".

Główne przemówienia wygłoszą prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski.

Pierwszego dnia Kongresu w kolejnych wykładach przedstawiona zostanie rola państwa i samorządów w budowaniu postaw trzeźwościowych wśród Polaków.

O potrzebie stworzenia Narodowego Programu Trzeźwości opowie prof. Krzysztof Wojcieszek, ekspert ds. uzależnień i konsultor Zespołu KEP ds. Apostostwa Trzeźwości.

Jego zdaniem, twórcom programu – którego zręby mają powstać właśnie podczas wrześniowego Kongresu - powinna towarzyszyć anglosaska zasada „law enforcement”, czyli wzmocnienia prawa przez propozycje legislacyjne zgłaszane przez zainteresowane środowiska.

Polska powinna też skorzystać z dorobku Szwecji i innych państw skandynawskich, gdzie problem nadużywania alkoholu przez dziesięciolecia pozostawał nierozwiązany, ale dzięki narodowemu programowi promowania trzeźwości udało to zjawisko znacznie zmniejszyć.

Oprócz zmian prawnych Polska potrzebuje też przemiany stosunku kulturowego do alkoholu. – Jestem od 40 lat abstynentem, ale nie jestem zwolennikiem wyrugowania alkoholu z kultury. Natomiast w postaci, w jakiej jest on używany obecnie, ma siłę niszczącą – mówił prof. Wojcieszek wiosną podczas prezentacji założeń kongresu.

W jego opinii, potrzeba ogromnej zmiany pokoleniowej stosunku Polaków do alkoholu. - Nie możemy go uważać za substancję, która po prostu należy do naszej narodowej tradycji – podkreślił ekspert.

O tym, jak skutecznie realizować Narodowy Program Trzeźwości będą rozmawiać uczestnicy panelu – lekarze, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dr Krzysztof Brzózka, czy poseł Małgorzata Zwiercan, współautorka sejmowej uchwały o ustanowieniu roku 2017 rokiem specjalnej troski o trzeźwość narodu.

Znaczna część wystąpień będzie także poświęcona reklamie oraz ekonomicznej i fizycznej dostępności alkoholu w Polsce. Padnie z pewnością postulat wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zahamowanie tych negatywnych zjawisk, czyli m.in. ograniczenia reklamy piwa w mediach oraz likwidacji przynajmniej części punktów sprzedaży alkoholu.

Ponadto o biblijnych podstawach trzeźwości będzie mówił wybitny teolog dominikanin o. Jacek Salij OP, a Emmanuele Scafato z Włoskiego Instytutu Sanitarnego przedstawi, jak spożycie alkoholu w innych państwach wpływa na stan zdrowia publicznego w Europie.

Drugi dzień Kongresu przebiegnie pod znakiem dyskusji nad rolą organizacji pozarządowych, wspólnot, ruchów i bractw w służbie trzeźwości narodu.

Bp Adam Lepa będzie mówił o promocji trzeźwości w środkach masowego przekazu, ks. Dariusz Oko – o nadużywaniu alkoholu jako niszczeniu dar wolności, a dr Bohdan Woronowicz o tym, jak człowiek uzależniony prowadzi do destrukcji samego siebie i społeczeństwa. Nastąpi też krytyczna analiza obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i postulaty ewentualnych zmian jej tekstu.

W podsumowującym panelu eksperci ds. uzależnień i działacze świeckich i kościelnych ośrodków leczących z alkoholizmu zastanowią się nad rolą organizacji i wspólnot w krzewieniu profilaktyki i abstynencji. Wezmą w nim udział m.in. ks. Leszek Krzywicki MIC z ośrodka w Licheniu, ks. Wiesław Kondratowicz z ośrodka wspierającego kapłanów z problemem alkoholowym, ks. Marek Sędek z Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Stowarzyszenie Wesele Wesel promujące abstynenckie życie par małżeńskich.

Ostatniego dnia kongresu (sobota 23 września) zostanie omówiona rola rodziny i Kościoła w promowaniu trzeźwości Polaków. Mowa będzie m.in. o profilaktyce życia rodziców, rodzinie jako szkole trzeźwości, czy niebezpiecznych skutkach picia alkoholu przez kobiety, zwłaszcza w ciąży, w tym o zagrożeniu płodowym zespołem alkoholowym (FAS). Prof. Maria Ryś zastanowi się, jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość.

Duchowym wstępem do każdego kongresowych dni będą Msze św., którym przewodniczyć będą m.in. abp Stanisław Gądecki i abp Henryk Hoser.

W niedzielę 24 września w kościołach w całej Polsce odprawione zostaną uroczyste liturgie w intencji trzeźwości. Przy grobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej katedrze św. Jana Chrzciciela złożone zostaną na ołtarzu, jako wotum, postanowienia kongresowe. Mszy św. w katedrze przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

 

Skauci Europy solidaryzują się z ZHR

Skauci Europy solidaryzują się ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. W wyniku nawałnicy zginęły dwie nastoletnie harcerki, a 20 osób zostało poszkodowanych. Do zdarzenia doszło na obozie w Suszku, w województwie pomorskim.

Skauci Europy z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o tragedii, jaka spotkała harcerki i harcerzy okręgu łódzkiego, obozujących koło miejscowości Suszek w powiecie chojnickim. - Łączymy się z wami w tym wielkim bólu i składamy rodzinom tragicznie zmarłych harcerzy, wam oraz wszystkim członkom ZHR głębokie wyrazy współczucia - podkreśla Katarzyna Kieler, przewodnicząca Rady Naczelnej Skautów Europy.

- W takich momentach nie ma właściwych słów. Jedynymi, które nasuwają się na usta są słowa modlitw za zmarłych i tych, którzy cierpią po ich odejściu. Otaczamy was modlitwą i zapewniamy o dalszej modlitewnej pamięci. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Niech Bóg będzie Waszą siłą i światłem! - dodaje ks. Piotr Zamaria, duszpasterz krajowy Skautów Europy.

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Grzegorz Nowik zarządził miesięczną żałobę we wszystkich jednostkach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. - Człowiek jest bezradny wobec potęgi i sił natury. Z pokorą stajemy wobec tego faktu w momentach dla nas najboleśniejszych. Stawiamy sobie pytanie – czy mogliśmy uczynić coś jeszcze, aby tego uniknąć, aby temu zapobiec? Nie potrafimy też zrozumieć jaki Boży Plan przewidział takie wydarzenie, ale pokładamy w Bogu nadzieję i ufamy, że mamy w Nim oparcie i znajdziemy u Niego tak potrzebne dziś pocieszenie. Wierzymy, że wezwanych do siebie otoczył blaskiem i ciepłem Najwyższego - czytamy w oświadczeniu ZHR.

 

 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

 

Wrzesień - O większe zainteresowanie rodziców edukacją szkolną swoich dzieci.

Październik - Za chorych i osoby w podeszłym wieku, aby otoczone były należytą troską i opieką swoich rodzin.

 

 

Kalendarz najbliższych spotkań ORRK

 

- 30 września - Spotkanie Rady Programowej ORRK, Dom Amicusa, godz. 10.30

- 24 października - Spotkanie Księży odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach za ruchy i stowarzyszenia katolickie, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, godz. 10.30

- 18 listopada - Spotkanie Plenarne ORRK, Dom Amicusa, godz. 10.30.

 

 

Publikacja Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; serwis.orrk@tlen.pl

Redakcja: Krystyna Bolewska, Regina Pruszyńska, O. Adam Schulz SJ (red. naczelny)