Przeciwko manipulacji i kłamstwom

 

16/05/2017

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wyraża swoje oburzenie i protestuje przeciwko publikacji, jaka w minionym tygodniu ukazała się w jednym z tygodników. Oszczerczy, nierzetelny, jednostronny i kłamliwy artykuł jest atakiem na abp. Marka Jędraszewskiego, Pasterza który nie boi się zabierać głosu w ważnych dla katolików sprawach, jak obrona życia czy pamięć o przeszłości, nie boi się nazywać po imieniu faktów i nie ucieka od trudnych kwestii.

Gdy abp Marek Jędraszewski kierował archidiecezją łódzką mieliśmy możliwość obserwacji różnych działań, jakie podejmuje. Dlatego mamy teraz jasny i czytelny obraz tego, jak to życie w diecezji wyglądało. I nie jest ono absolutnie spójne z tym, co zostało zawarte w artykule. Wręcz przeciwnie - tekst odebraliśmy jako nagonkę na Kościół, ośmieszanie , polityczną propagandę i manipulację. Opieranie się na 'faktach' podanych przez anonimowych rozmówców jedynie potwierdza brak wiarygodności i szkalowanie Księdza Arcybiskupa.

Każdy, kto uczestniczył w spotkaniach, Mszach Świętych czy Dialogach w Katedrze, wie, że abp Marek Jędraszewski w swoim nauczaniu nie neguje dorobku współczesnego świata, ale porządkuje go, stawiając zawsze w centrum człowieka i jego godność osobistą. Jest doskonałym obserwatorem nowych zjawisk wynikających z postępu cywilizacyjnego. I publicznie informuje wszystkich ludzi (również niewierzących, tzw. ludzi dobrej woli) o stanowisku Kościoła katolickiego w danych sprawach, przedstawiając je w duchu Ewangelii Chrystusa. Po to, by pokazać dzisiejszemu człowiekowi całokształt życia indywidualno-społecznego w perspektywie nauczania Jezusa. I takie nauczanie oraz postawa abp. Marka Jędraszewskiego, jest tym, z czego jako świeccy związani z Kościołem ale i dostrzegający Jego problemy, jesteśmy dumni.

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej

Marianna Strugińska-Felczyńska

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, 16 maja 2017 roku