Pielgrzymka

 

23/04/2017

Żółkiew - to jedno z najważniejszych miejsc w życiu Jana III Sobieskiego. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest Kolegiata pw. Św. Wawrzyńca - mauzoleum rodu Żółkiewskich i Sobieskich, których szczątki spoczywają w sarkofagach w podziemiach kościoła.
Tu w czasie mszy św. modliliśmy się o pokój na Ukrainie.

Zwiedzanie Lwowa tak bardzo związanego z polską historią rozpoczęliśmy po mszy św. w katedrze Wniebowzięcia NMP, w której przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w czasie potopu Szwedzkiego Król Jan Kazimierz złożył śluby.

We Lwowie zwiedziliśmy wiele obiektów zabytkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Poznaliśmy miasto tak bliskie naszym sercom, pełne śladów polskości, budzące wiele refleksji .

Najstarszą zabytkową nekropolią miasta jest Cmentarz Łyczakowski. Odrębną częścią tego cmentarza jest Cmentarz Orląt z mogiłami uczestników  bitwy o Lwów  poległych w latach 1918-1920.

Z Kopca Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku podziwialiśmy panoramę miasta.

Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy nawiedzeniem  Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku.

Po Błogosławieństwie Bożym i pamiątkowym zdjęciu przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia wróciliśmy 23 kwietnia 2017 r. do Łodzi.

A to jeszcze miejsce naszego zakwaterowania  w Domu Pielgrzyma w malowniczej okolicy we Lwowie-Brzuchowicach, gdzie odpoczywał  podczas wizyty na Ukrainie  Ojciec Św. Jan Paweł II.