Pielgrzymka Akcji Katolickiej z parafii Św. Anny


24-28/09/2017
Akcja Katolicka z ks. Andrzejem z parafii Św. Anny i parafianami w dniach od 24 do 28 września 2017 r. pielgrzymowała po ziemiach zachodnich i Pomorzu.
Miejscami modlitewnymi naszej pielgrzymki były: Sanktuarium NMP, Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej-najstarsze miejsce kultu maryjnego. Kolegiata NMP w Stargardzie, Bazylika Św. Jakuba w Szczecinie, Klasztor cysterski w Kołbaczu, Sanktuarium w Rokitnie z cudownym obrazem Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy modlitwą i wspólną fotografią przed pomnikiem Chrystusa Króla.