Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

 

23/09/2017
Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej wzięli udział w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim pt. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, które odbyło się w sobotę, 23 września br. w auli Politechniki Poznańskiej. Słowa te będą stanowić motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) programu duszpasterskiego, który rozpocznie się od pierwszej niedzieli Adwentu.
Forum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Roberta Saraha o godz. 9:30 w kościele św. Rocha w Poznaniu.
Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że zauważalny obecnie egzystencjalny kryzys, który przeżywa człowiek, jest efektem odejścia od Boga. „Opuszczając Boga, współczesny człowiek stracił właściwą wizję antropologiczną. Bez Boga nie wie już, kim właściwie jest i dokąd zmierza. Jest całkowicie zagubiony i zanurzony w materializmie” – mówił gość z Watykanu.
Przekonywał, że dzisiejszy świat cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje zbawczą potęgę słowa.
Kard. Sarah podkreślił, że jedynie słowo Boże jest prawdziwym światłem dla ludzkiej egzystencji. „Jeśli umieścimy słowo Boże w centrum naszego życia, rozkwitniemy z ludzkiego i z duchowego punktu widzenia” – stwierdził purpurat.
Kard. Sarah przekonywał, że dzięki słowu Bożemu człowiek rozkwita i staje się świadkiem prawdy dla całego świata.
Po Eucharystii w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, podczas której zaproszeni prelegenci przybliżyli treści opracowanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019.
W pierwszej części po słowie wprowadzającym abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP zebrani wysłuchali wykładu kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP.
W referacie nt. „Duch świętości w Kościele” kard. Robert Sarah przypomniał, że podstawowym skutkiem bierzmowania jest dar Ducha Świętego, dający katolikowi duchową moc, która uzdalnia go do bycia świadkami Chrystusa.
Prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że współczesny świat odrzuca słowa takie, jak: grzech, sprawiedliwość i sąd. Duch Święty jednak właśnie o tym mówi. Prelegent podkreślił, że ludzie dobrej woli, ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha, „nawracają się, obcując z paschalną tajemnicą Chrystusa, czyli z tajemnicą Jego przelanej Krwi, odkupienia za nas grzeszników”.
Prezentując założenia Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019, abp Wiktor Skworc podkreślił, że jego celem jest odkrycie osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Metropolita katowicki zaznaczył, że program duszpasterski uwzględni też przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada). „Odzyskanie przez Polskę niepodległości było też owocem
podjętego wysiłku na rzecz odrodzenia religijnego i moralnego narodu przez uformowanie go w wierze” – dodał prelegent.
Wskazując na cel ewangelizacyjny, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaakcentował potrzebę głoszenie słowa Bożego, katechezy oraz rekolekcje ewangelizacyjnych lub kerygmatycznych.
Abp Sworc podkreślił, że cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Formacja osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty, to cel formacyjny programu.
Z kolei cel społeczny ma być realizowany przez misję uświęcania różnych dziedzin życia społecznego i rodzinnego. „Chodzi o uświęcania małżonków, rodziny, udział młodych w wolontariacie, obejmuje kulturę, sztukę i mass media” – tłumaczył metropolita katowicki.
W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, który poprzedził wykład ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa pt. „Tajemnica namaszczenia”. Prelegent zaznaczył, że pogłębienie wiary w moc sakramentu bierzmowania nie ma ograniczać się tylko do momentu jego udzielenia, ale powinno przenikać całe życie człowieka. „Owoc łaski sakramentu bierzmowania wprowadza w tajemnicę namaszczenia Duchem Świętym, w naturalny sposób upodabniam się do osoby Jezusa” – tłumaczył ks. Porosło. Podkreślił, że owoce tego sakramentu powinny objawić się w pełnieniu woli Bożej.
Moderatorem był - Ksiądz Krystian Sammler z Poznania
Uczestnicy:
Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego,
Ojciec Marek Myliński, CSSp, Bydgoszcz
Julia Chmielińska i Wojciech Ostrowski z Poznania

Homilia kard. Roberta Saraha
Wykład kard. Roberta Saraha

Materiały zebrała Marianna Strugińska-Felczyńska – źródło: episkopat.pl
Zdjęcia Marianna Strugińska-Felczyńska