Odpust  w  parafii  Matki  Bożej  Dobrej  Rady

w Zgierzu

 

26/04/2017

W środę 26 kwietnia przeżywaliśmy święto patronalne Matki Bożej Dobrej Rady. Sumę odpustową odprawił bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, który również poświęcił figurę MB Fatimskiej.

Jaka jest historia powstania wezwania parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu?

Kościół ten został wybudowany jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Kapelana I Dywizji Pancernej ks. kpt. Szczepana Rembowskiego i jego żołnierzy.

Matka Boża Dobrej Rady – to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w celu podkreślenia jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu duchowym lub działalności apostolskiej.

Jakie drogowskazy wskazywał nam Ksiądz biskup podczas homilii?

W swojej homilii Ksiądz Biskup zachęcał do kultywowania kultu Maryjnego, wskazując formy i tradycje w polskiej religijności oraz wzór Najświętszej Maryj Panny w słuchaniu Słowa Bożego. Podkreślił, że Kult Maryi ma na terenie Polski wielowiekową tradycję. Świadczyć może o tym najstarsza pieśń religijna Bogurodzica datowana na XIII wiek, czy też śluby króla Jana Kazimierza złożone w 1565 roku w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. W XIX wieku w czasie ruchów patriotyczno – religijnych zaczęto utożsamiać Maryję z Patronką Narodu, a w następnym stuleciu została już oficjalnie ogłoszona Królową Polski.

Potocznie Matka Boża uważana jest za pośredniczkę między Bogiem a ludźmi, znającą trudy życia na ziemi. Kult Maryi w polskiej religijności przejawia się m.in. w następujących zachowaniach religijnych:

- Kult wizerunków – obrazy, ikony, figury

- Pielgrzymki,

- Nabożeństwa maryjne – roraty, Godzinki, różaniec, „majówki”:

- Kult objawień maryjnych:

Biskup przedstawił nam Najświętszą Maryję Pannę jako wzór Matki w słuchaniu Słowa Bożego.

Wzorczość Maryi, która prawdziwie słucha Słowa Bożego, potrafi z miłością je zachować, wyrazić je w służbie miłości, pamiętać o nim nieustannie, zachowując zapaloną pochodnię wiary w codziennym życiu. Biskup zachęcał - otwórzcie Ewangelię, czytajcie i szukajcie co Jezus do was mówi, abyście doświadczyli Jego obecności w swoim życiu.

Marianna Strugińska-Felczyńska