Odpust katedralny

 

18/09/2017
ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA BYŁ CZŁOWIEKIEM WIELKICH PRAGNIEŃ I WIELKICH MARZEŃ!
Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w Mszy Św. z okazji odpustu w katedrze.
W liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w łódzkiej katedrze odbył się doroczny odpust parafialny, który zgromadził uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych z terenu całego miasta.
Liturgii przewodniczył ks. bp Marek Marczak – Administrator Archidiecezji Łódzkiej, obecni byli księża biskupi ks. bp Adam Lepa i ks. bp Ireneusz Pękalski, kanonicy kapituły katedralnej, a także księża przybyli wraz z młodzieżą.
W kazaniu, które wygłosił ks. Gabriel Kołodziej – dziekan aleksandrowski, ukazane zostało życie św. Stanisława, które było pełne marzeń i wielkich pragnień dotyczących przyszłości. Tych planów nie podzielał ojciec Stanisława, który widział dla niego zupełnie inną drogę życia, niż drogę zakonną On nie niemal od najmłodszych lat, poznając na modlitwie Chrystusa chciał to swoje życie zawierzyć Jemu. Chciał te swoje marzenia realizować razem z Chrystusem! Dlatego też wsłuchiwał się doskonale w wewnętrzne natchnienia. W to, co działo się w jego sumieniu i sercu. – zauważył ks. Kołodziej.
Kaznodzieja zaapelował do młodych licznie zebranych w łódzkiej katedrze, aby pamiętali, że -nie wolno nam naszych wewnętrznych pragnień, marzeń bagatelizować i odrzucać! Pamiętajcie, że trzeba nam tej ogromnej przyjaźni z Chrystusem, tej głębokiej modlitwy, aby Boże pragnienia, które rodzą się w ludziom sercu, właściwie odczytać, właściwie rozpoznać i właściwie realizować. – podkreślił.
– Dziś poprzez osobę św. Stanisława Kostki, Chrystus wzywa każdego z nas: bądź moim świadkiem! Dziś, moi drodzy, podziękujcie Bogu za: rodziców, katechetów, kapłanów, za tych, którymi Bóg posługuje się, a oni współpracują z łaską Bożą, i pragną was umacniać dobrym słowem, wiedzą nade wszystko wiarą w Jezusa Chrystusa! – mówił dziekan Aleksandrowa Łódzkiego.
Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się w procesji eucharystycznej wokół katedry.

Źródło strona internetowa katedry
Zdjęcia Marianna Strugińska