Odnowienie Akcji Katolickiej w Kościele łódzkim

Arcybiskup Władysław Ziółek

 

Zrzeszenia katolickie spełniają w polskim Kościele doniosłą rolę na polu ewangelizacji. Wiele spośród nich posiada piękną i długą historię, inne wyrastają wprost z nauczania Soboru Watykańskiego II i aktualnych potrzeb duchowych wspólnoty wierzących. Podejmują liczne dzieła duchowe, ewangelizacyjne, edukacyjne i charytatywne. Jednak ich największą zasługą jest to, że jak napisał przed laty w swojej książce wybitny znawca tych zagadnień ks. prof. Eugeniusz Weron, budzą olbrzyma, to znaczy dają świeckim możliwość aktywnego zaangażowania w życie Kościoła, umacniają w wierze i odpowiedzialności za Kościół w różnych wymiarach jego posługiwania.

Inspiracją do odnowienia Akcji Katolickiej w polskim Kościele była wyraźna prośba Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas wizyty księży biskupów w Watykanie ad limina Apostolorum dnia 12 stycznia 1993 r. doceniając działalność ruchów i organizacji katolickich, skierował do nas następujące słowa: Akcja Katolicka kiedyś Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, by na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Powyższe słowa Ojca Świętego polscy biskupi przyjęli jako jeszcze jeden przejaw Jego troski o wspólnotę Kościoła w naszej Ojczyźnie. Pod kierunkiem Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęły się prace nad statutem stowarzyszenia i jego strukturami, zakończone wiosną 1996 r. Przyjęto, że Akcja Katolicka będzie stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizowaniu ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Statut Akcji Katolickiej, art. 1). Zarysowane zostały wyraźnie dwa cele: pogłębienie formacji chrześcijańskiej wiernych świeckich oraz ścisła współpraca katolików świeckich z pasterzami Kościoła. W liście Episkopatu Polski z dnia 7 maja 1996 r. doprecyzowano powyższe zadania. Jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów wynika z natury Kościoła. Dlatego wspólnie, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, służą wiernie i aktywnie rozwojowi chrześcijańskiej wspólnoty. Podkreślono również, że Akcja Katolicka podejmie współpracę z innymi stowarzyszeniami katolickimi. Biskupi polscy dostrzegli w Akcji Katolickiej okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół poprzez przełamanie anonimowości wiary i włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej przyjrzeć się sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić tę sytuację, w świetle wartości i zasad Ewangelii, działać, kierując się wiarą i chrześcijańska miłością – napisano w tymże liście pasterskim.

Wypełnianie zadania wyznaczonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II i Konferencję Episkopatu Polski zostało rozpoczęte w Archidiecezji łódzkiej dnia 16 października 1996 roku powołaniem Zespołu Inicjatywnego oraz asystenta kościelnego. W Słowie o Akcji Katolickiej odczytanym w kościołach w niedzielę 21 października, poinformowałem archidiecezjan o powstającej Akcji Katolickiej. Przedstawiłem również najważniejsze wątki nauczania Kościoła i Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęciłem wiernych do zapoznania się z publikacjami na temat stowarzyszenia. Po formalnym powołaniu Zespół Inicjatywny wraz z księdzem asystentem sprawnie i gorliwie przystąpił do pracy nad tworzeniem struktur w poszczególnych parafiach miejskich i wiejskich. Interesującą inicjatywą były Dni Akcji Katolickiej, organizowane od 1999 roku oraz dwa Kongresy Diecezjalne w roku 2002 i 2006 roku. W piątą rocznicę wznowienia działalności stowarzyszenia zorganizowana została sesja w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Wówczas podczas mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej dokonałem osobiście poświęcenia sztandaru Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Z radością przyjmowałem wszelkie wiadomości o nowych inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenie, które docierały do mnie za pośrednictwem księży asystentów Oddziałów Parafialnych oraz podczas wizytacji kanonicznych. W wielu parafiach członkowie Akcji Katolickiej stali się wypróbowanymi i godnymi zaufania współpracownikami księży proboszczów.

Minione dwadzieścia lat przyniosło wiele znaczących zmian w naszej Ojczyźnie i w Kościele polskim. Pojawiły się nowe wyzwania, ale także nowe możliwości. Z całego serca życzę, aby Akcja Katolicka nadal owocnie wypełniała właściwą sobie misję służąc Chrystusowi obecnemu w naszych braciach i siostrach. Niech członkowie Akcji Katolickiej zawsze stawiają sobie pytanie: co dobrego mogę zrobić dla Kościoła, dla mojej parafii. Niech wyobraźnia miłosierdzia, o którą wołał św. Jan Paweł II inspiruje dalszą działalność Stowarzyszenia w Kościele łódzkim.