Maj 2017

Tradycyjnie w maju w kościołach, a nawet przy przydrożnych ozdobionych krzyżach i kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej.


1.05. poniedziałek

św. Józef, Rzemieślnik

św. August Schoeffler, męczennik

Jeremiasz, prorok

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.

Światowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

 

2.05 wtorek

św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła

św. Zygmunt, król i męczennik

Św. Atanazy Wielki, Atanazy Aleksandryjski żył na przełomie III i IV wieku (ur. ok. 295, zm. 2 maja 373). Biskup Aleksandrii, Uczestniczył w Soborze Nicejskim (325 r.). Napisał dzieła w obronie wiary. Jako biskup Aleksandrii zwalczał poglądy arian, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Msza św. w Katedrze Polowej WP.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

 

3.05. środa

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

Bazylika Archikatedralna - Msza Św. o godz.9.30. Odnowienie Aktu oddania się NMP.
Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Koś cioła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat .
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon ,,Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.

60. Rocznica Rozpoczęcia Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski przez Prymasa St. Wyszyńskiego

Godz. 11.00 - czuwanie i msza św. przed szczytem jasnogórskim;

Dzień Modlitw za Emigrację

św. Piotr Cudotwórca, biskup

św. Teodozy Peczerski, opat

Święto Konstytucji 3 Maja, Święto narodowe

(226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.

65. rocznica polskich audycji w Radio Wolna Europa

1952 Radio Wolna Europa zainaugurowało nadawanie polskich audycji. Pierwszym dyrektorem polskiej sekcji RWE został Jan Nowak-Jeziorański.

 

4.05. czwartek

św. Florian, żołnierz, męczennik

św. Józef Maria Rubio, prezbiter

Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacumu (ur. 2. połowa III wieku w Ceti, zm. 304) – męczennik i święty katolicki. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).
Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody.

37. rocznica święceń biskupich Abp. Seniora Władysława Ziółka

We wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Ks. Arcybiskupa Seniora

 

5.05. piątek

św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter

bł. Maria Katarzyna Troiani, dziewica

św. Anioł, prezbiter i męczennik

bł. Sulprycjusz Nuncjusz

Dzień Kultury, Oświaty, Książki i Prasy

 

6.05. sobota

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA MŁODSZEGO

Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów. Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany na piątym miejscu. Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem.
Jakub Młodszy apostoł ze swymi atrybutami - książką i drążkiem folusznika. Św. Jakub Młodszy był bratem św. Judy Tadeusza i prawdopodobnie także św. Szymona - również apostołów. Pochodził z Nazaretu. Nazywany jest także bratem lub krewnym Pana Jezusa, był bowiem prawdopodobnie synem Marii Kleofasowej - siostry lub bratowej św. Józefa. Św. Jakub Młodszy w spisie apostołów z reguły bywa wymieniany przy końcu, prawdopodobnie znaczy to, że późno przystąpił do Pana Jezusa.
Po Zmartwychwstaniu Jakub pracował z apostołami nad założeniem i umocnieniem pierwszej gminy chrześcijańskiej. Po śmierci Jakuba Starszego w 44 r. został też jej przewodniczącym. Musiał zyskać sobie duży autorytet, skoro nawet św. Piotr - ustanowiony przez samego Jezusa głową Kościoła - liczył się z jego zdaniem. Jakub od nawróconych na chrześcijaństwo Żydów żądał zachowywania Prawa Mojżeszowego. Między rokiem 45 a 49 św. Jakub napisał List do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. List ten jest zbiorem praktycznych pouczeń dla pierwszych chrześcijan.
O śmierci św. Jakuba pisze znany historyk żydowski, Józef Flawiusz. W 62 r. w czasie, gdy w Judei nie było rzymskiego namiestnika, ponieważ jeden umarł, a drugi był dopiero w drodze, arcykapłan Ananos zwołał Sanhedryn i postawił przed sądem Jakuba oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Hegezyp dodaje, że podczas kamienowania pewien folusznik doskoczył do apostoła i uderzył go pałką w głowę. W ten sposób go dobił. Euzebiusz tymczasem podaje, że najpierw strącono św. Jakuba z wieży świątyni żydowskiej w Jerozolimie.
W roku 351 na skutek objawienia, jakie miał św. Epifaniusz, znaleziono relikwie św. Jakuba, Zachariasza i Symeona. Na miejscu tym wystawiono ku ich czci grobowiec-kaplicę. Za panowania cesarza Justyniana (565-578) przeniesiono je do Konstantynopola, do kościoła wystawionego ku ich czci. Obecnie relikwie św. Jakuba przechowywane są w bazylice św. Filipa i Jakuba w Rzymie. Imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego: Jaaqob - "niech Bóg strzeże".

 

7.05. niedziela

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Patronalne święto Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

52. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania

Światowy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne – rozpoczyna się Dniem Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Jest to święto obchodzone corocznie w Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zmalała drastycznie ilość księży, zakonników i zakonnic, obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego. Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku. Szczególnym dniem modlitwy o powołania w ciągu roku są także pierwsze czwartki miesiąca.

Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej

bł. Gizela, ksieni

W roku 1971 Święta Kongregacja do spraw Kultu Bożego zatwierdziła Mszę pod tytułem "Najświętsza Maryja Panna, Matka i Pośredniczka łaski". Ta Msza, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II, równocześnie wspomina o roli macierzyńskiej i o funkcjach pośrednictwa Najświętszej Panny.
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest jedynym Pośrednikiem, który zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Błogosławiona Dziewica, Matka i Pośredniczka łaski, została przez Boga w przedziwnym zamyśle Jego miłości ustanowiona Matką i pomocnicą Odkupiciela. Jest Ona Matką łaski, ponieważ nosiła w swym czystym łonie prawdziwego Boga i człowieka, a potem wydała dla nas samego Twórcę łaski. Jest Pośredniczką łaski, ponieważ była pomocnicą Chrystusa w uzyskaniu dla nas największej łaski - odkupienia i zbawienia, życia Bożego i chwały bez końca.
W Polsce w wielu kościołach i sanktuariach znajdują się obrazy Matki Bożej Łaskawej. Do najbardziej znanych i otoczonych kultem należą wizerunki w bazylice katedralnej w Kielcach i w kościele jezuitów na Starym Mieście w Warszawie.
Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy – łaskami słynący wizerunek Matki Bożej patronującej Warszawie. Matka Boża Łaskawa przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu, z rozłożonymi szeroko rękoma, w dłoniach trzyma połamane strzały gniewu Bożego. Obraz znajduje się w kościele oo. jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Jest kopią wizerunku Matki Bożej Łaskawe z Faenzy we Włoszech.
Matka Boża Kielecka Łaskawa. Jej wizerunek znajduje się w bazylice katedralnej w Kielcach. To dzieło malarskie przedstawia Matkę Bożą trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus, które swoją lewą rękę podnosi w geście błogosławieństwa, w prawej zaś trzyma księgę. Znalazł się on tutaj z fundacji Wojciecha Piotrowskiego, audytora sądu biskupiego w 1602 r. Wkrótce obraz zasłynął jako cudowny i ściągał wiernych z całej okolicy,. Wierni modlący się przed tym Obrazem głównie na uroczystość Matki Bożej Różańcowej doznawali wielu łask, stąd ta właśnie cecha stała się jednym z przydomków Matki Boskiej Kieleckiej - co zapisano na ramie: „Matka Boska Kielecka Łaskawa XVII w." Wyrazem kultu są liczne wota ofiarowywane przez cudownie ocalonych, uzdrowionych i obdarowanych łaskami.

150. rocznica urodzin Władysława Reymonta

Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment (ur. 7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi.

40. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa

7.05.1977 Funkcjonariusze SB zamordowali krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa.


8.05. poniedziałek

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

Co roku tego dnia odbywa się w Krakowie uroczysta procesja z relikwiami św. Stanisława z Wawelu na Skałce.
Św. Stanisław urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie. Około 1060 roku przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem krakowskim. Stanisław od 1072 roku był biskupem krakowskim co oznacza, że niewątpliwie musiał pochodzić z możnego rodu. Odgrywał bardzo istotną rolę jako biskup Krakowa. Trzeba bowiem pamiętać, że w owych czasach Kraków był nieformalną stolicą Polski – mówił historyk Grzegorz Myśliwski. Prawdopodobnie Stanisław został mianowany na swój urząd przez samego Bolesława Szczodrego, wówczas to władca mianował biskupów, a więc pierwotnie musiał to być ktoś komu ufał.
Po roku 1077 doszło do konfliktu między Bolesławem Szczodrym a biskupem Stanisławem. Ponieważ biskup był mianowany przez króla, to wszelki sprzeciw wobec króla był traktowany jako bunt. Wtedy to biskup został skazany na poćwiartowanie.
Stanisław poniósł śmierć w roku 1079, co wywołało wojnę domową, którą Bolesław Szczodry przegrał i musiał uciekać z kraju. "Cały ród Bolesława poniósł karę za św. Stanisława, gdyż tak jak żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody, tak i żaden zły bez kary” - pisał w "Kronice Polskiej" Wincenty Kadłubek.
Wieść o męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława z biegiem lat obrosła w legendę. W 1253 roku doszło do kanonizacji krakowskiego biskupa na świętego.

św. Magdalena z Canossy, dziewica

św. Bonifacy IV, papież

św. Benedykt II, papież

72. rocznica zakończenia II wojny światowej

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 

9.05. wtorek

św. Pachomiusz Starszy, pustelnik

św. Katarzyna Mammolini, dziewica

św. Jerzy Preca, prezbiter

bł. Alojzy Rabata, prezbiter

bł. Jeremiasz z Wołoszczyzny, zakonnik

DZIEŃ EUROPY, Dzień Unii Europejskiej

30. rocznica katastrofy samolotowej w warszawskim Lesie Kabackim

9.05.1987 r. w największej w Polsce katastrofie lotniczej zginęły 183 osoby. Do wypadku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” doszło w warszawskim Lesie Kabackim.


10.05. środa

bł. Beatrycze d'Este, mniszka

św. Antonin z Florencji, biskup

św. Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła

bł. Iwan Merz


11.05. czwartek

św. Mamert, biskup

św. Ignacy z Laconi, zakonnik

święci Odon, Majol, Odylon i Hugon oraz błogosławiony Piotr, opaci kluniaccy

św. Franciszek de Hieronimo, prezbiter


12.05. piątek

święci męczennicy Nereusz i Achilles

św. Pankracy, męczennik

bł. Juta z Bielczyn

św. Leopold Mandić z Hercegnovi, prezbiter

św. German, patriarcha Konstantynopola

bł. Imelda Lambertini, dziewica


13.05. sobota

Najświętsza Maryja Panna Fatimska

100. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej

W Fatimie, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji – ukazała się Matka Najświętsza.
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy do nich: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Objawienia powtarzały się każdego 13 dnia miesiąca, aż do października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi (przy obecności 70 tys. ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu. Ostatnią przedstawił światu Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. oznajmiając, że właśnie opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

św. Serwacy, biskup

św. Maria Dominika Mazzarello, dziewica
36. rocznica zamachu Papieża św. Jana Pawła II - 13.05.1981 r.


14.05. niedziela

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

św. Maciej Apostoł

Św. Maciej należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli Mistrzowi od Jego chrztu w Jordanie aż do Wniebowstąpienia. Został wybrany na apostoła na miejsce Judasza, jako świadek zmartwychwstania Chrystusa Pana. (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.

Zbiórka ofiar

Na działalność duszpasterską Archidiecezji Łódzkiej

Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Parzno, godz. 16.00. Druga niedziela maja już od kilku lat gromadzi wiernych archidiecezji łódzkiej w Parznie, u grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Kościół łódzki w dorocznej pielgrzymce przybywa do miejsca, gdzie spoczywają doczesne szczątki Wandy i gdzie nadal jest ona obecna w życiu, pamięci i modlitwie parafian, a liczne grupy przybywających tu pielgrzymów świadczą o rozwoju i żywotności jej kultu.
Sługa Boża Wanda Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Została ochrzczona 22 maja 1822 roku.
Ojciec Wandy, Stanisław Malczewski, gorący patriota, był działaczem politycznym. Po matce Julii z Żurawskich, osobie głęboko religijnej, Wanda odziedziczyła usposobienie wrażliwe na wszelką biedę i cierpienie. Już w dzieciństwie wykazywała zamiłowanie do pełnienia uczynków miłosierdzia.
Wielkim wydarzeniem w życiu Wandy było przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiła w kościele farnym w Radomiu, w rocznicę swego chrztu, 22 maja 1830 roku, a więc w wieku ośmiu lat, jak na owe czasy bardzo wcześnie. Powodem tak wczesnej Komunii Świętej było gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa oraz wyjątkowe rozumienie tajemnic wiary.
W wieku 10 lat Wanda utraciła matkę. Przez 14 lat mieszkała z ojcem i macochą, później ciotka Konstancja Siemieńska zabrała ją do swego majątku w Klimontowie.
Młoda Wanda oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i pracę dla bliźnich. Starała się przy pomocy wpływowej i zamożnej rodziny Siemieńskich służyć biednym ludziom wsi.
Wiele wysiłku wkładała w podnoszenie oświaty wśród ludu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała ich w książki, sprowadzane przez Siemieńskiego. Wyszukiwała zdolną młodzież wiejską i przygotowywała ją do szkoły średniej. Wyjednywała u Siemieńskich fundusze dla młodzieży pragnącej się uczyć. Jednym z wielu wychowanków Wandy Malczewskiej i Jacka Siemieńskiego był ksiądz Grzegorz Augustynik, pierwszy biograf Wandy.
W październiku 1872 roku zmarł Jacek Siemieński, a w 6 tygodni później jego matka, Konstancja z Malczewskich. Wanda nie chcąc być ciężarem dla rodziny, przeniosła się w 1881 roku do klasztoru sióstr dominikanek pod wezwaniem św. Anny pod Przyrowem, gdzie przełożoną była jej przyjaciółka, Jadwiga Łopatto. Przez 11 lat pobytu w klasztorze zajmowała się szyciem paramentów liturgicznych, odwiedzaniem i leczeniem chorych, a przede wszystkim modlitwą. Po nagłej śmierci przełożonej 1892 roku Wanda powróciła do rodziny Siemieńskich. Jednak w tym samym to roku ks. Tomasz Swiniarski, który został proboszczem w Parznie, zabrał staruszkę do siebie na plebanię. W Parznie Wanda pomimo podeszłego wieku oddała się z wielkim zapałem pracy społecznej i charytatywnej. Gromadziła wokół siebie dzieci i młodzież. Nie mogąc, z powodu braku sił, odwiedzać chorych, chętnie przyjmowała ich u siebie. Wyczerpana pracą i umartwieniami coraz bardziej zapadała na zdrowiu. Dnia 25 września 1896 roku poprosiła o sakramenty święte. Po ich przyjęciu, pożegnawszy się z obecnymi, zakończyła życie.
Wanda Malczewska była uznana przez ludzi, którzy ją znali, zwłaszcza przez parafian z Parzna, za osobę świątobliwą. Pod wpływem takiej opinii 26 września 1923 roku przeniesiono jej zwłoki z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie. Władza kościelna Archidiecezji Łódzkiej stara się o wyniesienie Wandy Malczewskiej na ołtarze.

 

15.05. poniedziełek

św. Zofia, wdowa, męczennica

św. Małgorzata z Kortony


16.05. wtorek

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI

św. Szymon Stock, zakonnik

Św. Andrzej Bobola, SJ herbu Leliwa (ur. 30 listopada 1591 w Strachocinie k. Sanoka, zm. 16 maja 1657 w Janowie Poleskim) – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z patronów Polski.
W sensie historycznym najmłodszym patronem Polski jest św. Andrzej Bobola, którego Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła opiekunem Polaków w 2002 roku. Wraz ze św. Stanisławem Kostką – ogłoszonym patronem Polski w 1671 r. – należy on do grona tzw. drugorzędnych patronów naszego narodu.


17.05. środa

św. Paschalis Baylon, zakonnik

bł. Antonia Mesina, męczennica


18.05. czwartek

św. Jan I, papież i męczennik

św. Eryk IX Jedvardsson, król

bł. Stanisław Papczyński, prezbiter

św. Feliks z Cantalice, zakonnik

97. rocznica urodzin św. Jana Pawła II Papieża

Karola Wojtyły (1920 - 2005), teologa, filozofa, poety i dramaturga (2 IV – 12. Rocznica śmierci)

Międzynarodowy Dzień Muzeów

Dzien Dobrych Uczynków

 

19.05. piątek

św. Urban I, papież

św. Iwo Helory, prezbiter

św. Piotr Celestyn, papież i pustelnik

św. Kryspin z Viterbo, zakonnik

Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego

XXIV ŁÓDZKIE DNI RODZINY

Od piątku 19.05 do niedzieli 28.05. trwają Łódzkie Dni Rodziny

105. rocznica śmierci Bolesława Prusa

19.05. 1912 zm. Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Ważne dzieła: Lalka, Faraon, Placówka, Emancypantki, Katarynka

 

20.05. sobota

św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter

Święcenia Diakonatu, Bazylika Archikatedralna, godz. 10.00

 

21.05. niedziela

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik

święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy

św. Eugeniusz de Mazenod, biskup

bł. Jacek Cormier, zakonnik

św. Iwo z Chartres, biskup


22.05. poniedziałek

Dni Modlitw o Urodzaje dawniej Dni Krzyżowe

św. Rita z Cascia, zakonnica

św. Joachima de Vedruna, zakonnica

W Polsce Dni Modlitw o Urodzaje odbywają się w poniedziałek (22.05), wtorek (23.05) i środę (24.05) przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W poszczególnych kościołach wypada w tych dniach odprawić procesję lub okolicznościowe nabożeństwa błagalne, obrzęd błogosławieństwa pól.

90. rocznica urodzin Szymona Kobylińskiego

Szymon Tadeusz Kobyliński (ur. 22 maja 1927 w Warszawie, zm. 15 kwietnia 2002 w Warszawie) – polski grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk, scenograf, a także jeden z prekursorów polskiego komiksu.


23.05. wtorek

św. Leoncjusz z Rostowa, biskup

św. Jan Chrzciciel de Rossi, prezbiter

św. Joanna-Antyda Thouret, dziewica

Rocznica poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu

175. rocznica urodzin Marii Konopnickiej

Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, krypt. i ps. „M. K.”, „K.”, „Ko-mar”, „Jan Sawa”, „Marko”, „Jan Waręż”, „Humanus”, „Ursus”, „Mruczysław Pazurek” (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka, pisarka książek dla dzieci i młodzieży Ważne dzieła: Mendel Gdański, Pan Balcer w Brazylii, Rota, O krasnoludkach i o sierotce Marysi.
W 1908 w miesięczniku „Przodownica” Konopnicka opublikowała Rotę, wiersz, który stanowił punkt kulminacyjny publicystycznej kampanii poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego. Pieśń była również jedną ze śpiewanych w czasie stanu wojennego w Polsce w latach 80. XX wieku;
ROTA
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!...

 

24.05. środa

Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.
W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej parafii w Rumii na Kaszubach.

święci Donacjan i Rogacjan, męczennicy

Rocznica przeniesienia relikwii św. Dominika

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Boskiej z She Shan - Królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił go w 2007 r. Dniem Modlitw za Kościół w Chinach. – Ci ludzie potrzebują wiele męstwa, by wyznawać swą wiarę. Nasz katolicyzm jest można powiedzieć katolicyzmem cieplarnianym, bo mamy pod ręką kapłanów i sakramenty. Dlatego musimy się tym darem dzielić - podkreśla s. Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, które angażuje się w prace stowarzyszenia Sinicum. Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ wspiera Kościół w Chinach i zajmuje się przede wszystkim kształceniem i formacją sióstr zakonnych oraz kleryków pochodzących z Chin. Dzięki temu, mogą oni zdobytą wiedzę i umiejętności przenieść na grunt Kościoła w Chinach.

 

25.05. czwartek

św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła

św. Grzegorz VII, papież

św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica

św. Magdalena Zofia Barat, dziewica

Święcenia prezbiteratu, Bazylika Archidiecezjalna, godz. 16.00

1025 lat temu zmarł Mieszko I

Mieszko I (ur. 922-945, zm. 25 maja 992) – książę Polski z dynastii Piastów.
Jego decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa. Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył plemiona polskie w jeden organizm państwowy, określił w walce i przez zabiegi dyplomatyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu państwotwórczego w wymiarze ideowym i etycznym.


26.05. piątek

św. Filipa Nereusza, prezbitera

Filip Neri, także Filip Neriusz lub Nereusz, wł. Filippo de Neri (ur. 21 lipca 1515 we Florencji, zm. 26 maja 1595 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, jeden z przywódców kontrreformacji, uznawany przez Kościół katolicki za świętego. Zaznaczył się w historii muzyki jako twórca i propagator oratorium - organizował on nabożeństwa połączone ze śpiewaniem pochwalnych pieśni religijnych (laudes) w formie dialogowanej. Od nazwy domu (oratorio), w którym wykonywano te nabożeństwa, przyjęła się nazwa tej formy muzycznej. Filip Neri otrzymał stygmaty Ducha Świętego. W 1551 założył zakon filipinów (oratorianów). Była to pierwsza formacja zakonna katolicka, w którym nie było ślubów zakonnych.

Zmarł w wieku 80 lat.

DZIEŃ MATKI

Dzień Matki jako wyraz szacunku dla wszystkich matek


27.05. sobota

św. Augustyn z Canterbury, biskup

św. Fryderyk, biskup
Pielgrzymka Rodzin

Do sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach. Msza św. godz.12.00

 

28.05. niedziela

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W Polsce w Kościele rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem tajemnicy paschalnej. Chrystus przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. W dniu Wniebowstąpienia człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę, która jest nagrodą za doskonałe posłuszeństwo Ojcu. Święto to jest obchodzone w liturgii Kościoła od IV wieku. Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o „Wniebowzięciu”.

św. German z Paryża, biskup

św. Maria Anna od Pana Jezusa z Paredes, dziewica

bł. Lanfranck, biskup

Zbiórka do puszek na kolonie letnie dla dzieci organizowane przez Caritas

36. rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego

Sł. Boży Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli nad Bugiem, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
Został pochowany w do bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, w sarkofagu, nad którym zasunięto płytę z napisem: „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski”. W 1986 sarkofag prymasa został przeniesiony z Krypty Arcybiskupów w podziemiach do poświęconej mu kaplicy, znajdującej się w lewej, północnej nawie świątyni. Nad sarkofagiem znajduje się płyta ilustrująca historię życia prymasa – od seminarium, przez pracę duchownego, walkę w oddziałach powstańczych aż do spotkania z Karolem Wojtyłą podczas jego ingresu papieskiego. Kaplica znacznie odróżnia się stylem od pozostałego wnętrza kościoła.
29 maja 1989 z inicjatywy papieża Jana Pawła II rozpoczął się proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego momentu przysługuje mu tytuł sługi Bożego.

100. rocznica urodzin Leonida Teligi

Leonid Teliga (ur. 28 maja 1917 w Wiaźmie w Rosji, zm. 21 maja 1970 w Warszawie . Urodził się w Rosji, ale dzieciństwo i młodość spędził w Grodzisku Mazowieckim. Od dzieciństwa interesował się m.in. żeglarstwem.), dziennikarz, żeglarz, oficer piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, żeglarz jachtowy, dziennikarz, tłumacz, pisarz, pierwszy Polak, który samotnie okrążył Ziemię na drewnianym jachcie „SY Opty” w latach 1967–1969.

 

29.05. poniedziałek

św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy

bł. Józef Kowalski, prezbiter i męczennik

bł. Eliasza od św. Klemensa, dziewica

Urszula Ledóchowska, właśc. Julia Maria hr. Halka-Ledóchowska (ur. 17 kwietnia 1865 w Loosdorfie w Austrii, zm. 29 maja 1939 w Rzymie) – święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Powszechnie ceniono ją i szanowano za poświęcenie dla innych (zwłaszcza dzieci) oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za świadectwo więzi z Chrystusem. Gdy umarła podczas wizyty w Rzymie, mówiono, że "zmarła święta".
20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizował. W 1989, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia ciało błogosławionej Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego.


30.05. wtorek

św. Zdzisława Czeska

św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik

św. Joanna d'Arc, dziewica

św. Ferdynand III, król

bł. Marta Wiecka, dziewica

 

31.05. środa

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56) .

św. Kamila Baptysta Varano, dziewica i zakonnica

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA

60. rocznica śmierci Leopolda Staffa

Leopold Henryk Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku, kojarzony głównie jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; prekursor poezji codzienności, związany także z franciszkanizmem i parnasizmem. Zaliczany do czołowych poetów młodopolskich, w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódcą skamandrytów. Już za życia nazywany "pomnikiem polskiej poezji", postrzegany jako wzór klasyka i artysty-mędrca.

gallery/05-00-majowe
gallery/05-01-swjozef
gallery/05-02-sw atanazy
gallery/05-02 flaga_z_godlem_rp-fx
gallery/05-03 nmp krolowa polski
gallery/05-04 sw florian
gallery/05-04 abp wł ziółek
gallery/05-06 sw filip
gallery/05-06 sw jakub
gallery/05-07 nmp matki łaski bożej
gallery/05-07 nmp matki łaski bożej2
gallery/05-07 władysław reymont
gallery/05-08 sw wojciech
gallery/05-13 mb fatimskiej
gallery/05-13 nmp fatimskiej
gallery/05-14 sw maciej
gallery/05-13 zamach na jp2j
gallery/05-10 wanda malczewska
gallery/05-16 sw andrzej bobola
gallery/05-18 urodziny jp2
gallery/05-19 bolesław prus
gallery/04-15 szymon kobyliński
gallery/05-23 maria konopnicka
gallery/05-24 nmp wspomożycielka wiernych
gallery/04-14 mieszko i
gallery/05-26 sw filip nereusz
gallery/wniebowstapienie
gallery/05-28 kard sf wyszyński
gallery/05-28 leonid teliga
gallery/05-29 sw urszula ledóchowska
gallery/05-31 nawiedzenie nmp
gallery/05-31 leopold staff