Tak jak maj poświęcony jest szczególnie Matce Najświętszej, czerwiec Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tak w lipcu czcimy przede wszystkim Przenajdroższą Krew Chrystusa Pana, przelaną za nas na krzyżu. Wg tradycyjnego kalendarza 1 lipca przypada uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

Warto wiedzieć, że nie bez powodu obecną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywamy Bożym Ciałem. Do reformy liturgii roku ’69 w tym dniu czczone było Ciało Pańskie, podczas gdy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa przypadało osobno – właśnie 1 lipca.

 

1.07. sobota

Światowy Dzień Architektury

św. Otton z Bambergu, biskup

św. Teobald z Provins, pustelnik

bł. Jan Nepomucen Chrzan, prezbiter i męczennik

Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele powszechnym złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa (zwaną popularnie Bożym Ciałem), zachował się jedynie - na zasadzie pewnego przywileju - w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.

Szczególnym nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. Kasper de Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa (+ 1837). Misjonarze Krwi Chrystusa mają swoje placówki także w Polsce. Od roku 1946 pracują w Polsce także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, założone przez św. Marię de Mattias. Gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał się także papież św. Jan XXIII (+ 1963). On to zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, a w liście Inde a primis z 1960 r. zachęcał do tego kultu.

220. rocznica powstania „Mazurka Dąbrowskiego”

W lipcu 1797 r. w Lombardii Józef Wybicki napisał tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” nazywanej również „Mazurkiem Dąbrowskiego".

20. rocznica powodzi tysiąclecia w Polsce

W pierwszych dniach lipca 1997 r., w rezultacie wielkich opadów deszczu na południu Polski rozpoczęła się tzw. „powódź tysiąclecia”. W jej wyniku zginęło 56 osób, a szkody materialne oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów.

 

1-2. 07.

Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

80. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

 

2.07. niedziela

13. NIEDZIELA ZWYKŁA

św. Bernardyn Realino, prezbiter

Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej (diecezja tarnowska)

W głównym ołtarzu świątyni "króluje" Matka Boża Tuchowska - Pani Tarnowskiej Ziemi. Cudowny obraz, Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce.

Pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Tuchowa pochodzą z XVI wieku. W 1641 r. cuda zostały potwierdzone powagą Kościoła, co przyczyniło się do ożywienia kultu. Na miejscu drewnianego kościółka stanęła w 1683 r. obecna murowana świątynia. Pierwszymi opiekunami sanktuarium byli benedyktyni. Po ich kasacie przez pewien czas (1820-1843) byli tu jezuici. Od 1893 r. pracują tutaj redemptoryści. To oni rozbudowali kościół i klasztor, doprowadzając też do aktu koronacji, którego dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga w dniu 2 października 1904 roku.

Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej (diecezja siedlecka)

W Kodniu nad Bugiem znajduje się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności. Opiekują się nim obecnie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który według tradycji został namalowany w VI w. przez św. Augustyna z Canterbury na prośbę papieża Grzegorza I, jako kopia rzeźby Matki Bożej, która znajdowała się w jego prywatnej kaplicy. Papież postanowił podarować rzeźbę Leanderowi, arcybiskupowi Sewilli, który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe w Hiszpanii.

Obraz został ukoronowany 15 sierpnia 1723 roku przez biskupa łuckiego Stefana Rupniewskiego jako trzeci z kolei obraz Matki Bożej na prawie papieskim na ziemiach Rzeczypospolitej (po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Trockiej).

Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej

W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu wierni otaczają szczególnym kultem obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Jest on olejną kopią wizerunku Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Ukazuje górną część postaci Maryi, z głową zwróconą w lewo i pochyloną ku dołowi. Po obu stronach brzegi szat Maryi zostały przyozdobione symbolami Męki Pańskiej. Na piersiach znajduje się orzeł w koronie. Pod postacią Madonny widnieje wstęga z napisem: "Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym!" Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium licheńskim, którym opiekują się księża marianie, w 1999 r. modlił się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas poświęcenia nowego kościoła. Zachęcał wówczas: "Zgromadzeni na tej (...) modlitwie w licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją wszyscy - biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy - aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej; wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37); wiarę dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa".

 

3.07. poniedziałek

ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA

Tomasz Apostoł – postać biblijna, jeden z 12 apostołów Chrystusa, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego, ormiańskiego, koptyjskiego, syryjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego. Jest adresatem modlitw wiernych w chwilach zwątpień.

Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma Świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos, czyli Bliźniak, należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn.); nad jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2). Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Powstało też wiele apokryfów jemu przypisywanych. Św. Tomasz został pochowany w Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w 1258 r. do Ortony w Italii. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

św. Leon II, papież

św. Rajmund Gayrard, prezbiter

 

4.07. wtorek

św. Elżbieta Portugalska, królowa

bł. Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica

bł. Piotr Jerzy Frassati, tercjarz

Piotr Jerzy Frssati przyszedł na świat 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Wychowywał się w zamożnym domu razem z młodszą o półtora roku siostrą Lucianą (która jeszcze za życia brata wyszła za mąż za polskiego dyplomatę, Jana Gawrońskiego). Jego ojciec, Alfredo Frassati, był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, senatorem, przez pewien czas także ambasadorem Włoch w Niemczech. Matka, Adelaide Ametis Frassati, była malarką. Swoje wychowanie religijne Piotr Jerzy zawdzięczał przede wszystkim wychowawcom, nauczycielom i spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej obojętni wobec wiary. Tymczasem dla niego wiara bardzo szybko stała się wartością podstawową. Czasami wywoływało to bolesne nieporozumienia rodzinne, które starał się znosić - tak jak wszelkie życiowe niepowodzenia - pogodnie.

Był człowiekiem ascezy i modlitwy, w której osiągnął wysoki stopień doskonałości. Jego duchowość kształtowały zwłaszcza Listy św. Pawła Apostoła oraz dzieła św. Augustyna, św. Katarzyny ze Sieny i św. Tomasza z Akwinu, nieustanna - także nocna - adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Matki Bożej i Słowo Boże.

Warto wiedzieć, że w 1922 r. Piotr Jerzy Frassati odwiedził Polskę. Był w Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem i planował zwiedzić jedną z kopalni na Śląsku.

Umarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca 1925 roku, krótko przed ukończeniem studiów, na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina, którą zaraził się od podopiecznych. Pogrzeb Frassatiego ujawnił jego popularność w Turynie, zwłaszcza wśród ubogich. Opinia społeczna szybko uznała go - mimo młodego wieku - za świętego. Pod jego patronatem powstało wiele stowarzyszeń religijnych.

Św. Jan Paweł II podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej odprawionej na placu św. Piotra 20 maja 1990 r. wyniósł go na ołtarze, stawiając za wzór współczesnej młodzieży świata.

 

5.07. środa

św. Antoni Maria Zaccaria, prezbiter i zakonnik

św. Maria Goretti, dziewica i męczennica

św. Atanazy z góry Athos, opat

 

6.07. czwartek

Dzień Patronalny Apostolstwa Chorych

E-mail: sekretariat@apchor.pl , strona internetowa: www.apchor.pl

Krajowym Duszpasterzem Apostolstwa Chorych jest ks. Wojciech Bartoszek. Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze swojego cierpienia, stając się przez to szczególnymi świadkami dla innych. Dzięki ofiarowaniu zasług płynących z tej duchowej drogi, cierpiący mogą wyprosić u Boga łaski dla całego Kościoła. [...]

Początki wspólnoty chorych odkrywających wartość cierpienia sięgają XIX w. Powołanie do ofiarowania cierpienia wiąże się z akcentowaną zwłaszcza na Soborze Trydenckim teologią ofiary, która znajdowała odzwierciedlenie w duchowości poszczególnych osób oraz wspólnot religijnych. [...]

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ustanowił papież Paweł VI i mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w Polsce . Od 1968 r. to Jej wspomnienie obchodzone jest 6 lipca każdego roku. Zaufanie Maryi jako Uzdrowicielce Chorych ma swoje źródło w Jej własnym cierpieniu. Macierzyństwo Matki Zbawiciela od samego początku było bowiem naznaczone ofiarą: „A twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2,35). Maryja, mimo że nie cierpiała fizycznie, całkowicie brała udział w męce Chrystusa. Zatem każdy nasz ból, fizyczny czy duchowy, może znaleźć ukojenie w Jej Matczynym Sercu. Maryjne sanktuaria przepełnione są licznymi wotami dziękczynnymi, świadectwami uzdrowionych czy imitacjami chorujących części ciała. Wszystko to jest znakiem realnej obecności i troski Maryi.

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Maria Teresa Ledóchowska (ur. 29 kwietnia 1863 w Loosdorf, zm. 6 lipca 1922 w Rzymie) – siostra Urszuli Ledóchowskiej, polska misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (klawerianki, SSPC), dziewica i błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.

Działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej polegała przede wszystkim na niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy publicystycznej i odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych w krajach europejskich. W 1894 roku założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich, przekształconą następnie w Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (patronem zgromadzenia jest hiszpański jezuita, misjonarz i apostoł niewolników z XVII wieku).

Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji i walki
z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki” (chociaż nigdy Afryki nie odwiedziła). 19 października 1975 r. Papież Paweł VI zaliczył ją w poczet błogosławionych, a na prośbę biskupów polskich ogłosił 20 stycznia 1976 roku patronką dzieła współpracy misyjnej w Polsce. Od 1934 jej ciało znajduje się w domu generalnym Sodalicji.

św. Dominika, dziewica i męczennica

 

7.07. piątek

bł. Benedykt XI, papież

święci męczennicy Grzegorz Grassi, biskup, Herminia, dziewica, i Towarzysze

bł. Maria Romero Meneses, zakonnica

bł. Piotr To Rot, męczennik

św. Firmin z Amiens, biskup i męczennik

445. rocznica końca dynastii Jagiellonów

7.07.1572 bezpotomnie zmarł Zygmunt August. Jego zgon oznaczał koniec rządów Jagiellonów w Polsce i Litwie.

Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski

 

8.07. sobota

Św. Jana z Dukli prezbitera

Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach.

Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w roku 1648 podczas oblężenia przez wojska Bohdana Chmielnickiego.

Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym w roku 1733, a Jan Paweł II kanonizował błogosławionego w Dukli 10 VI 1997 r. Relikwie św. Jana przebywają w Dukli w Kościele Ojców Bernardynów. Wspomniany papież Klemens XII na prośbę króla, biskupów i kapituł katedralnych ogłosił w roku 1739 bł. Jana patronem Korony i Litwy. Św. Jan jest patronem Archidiecezji Przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego, jego postać widnieje w herbie Dukli

W kolekcie mszalnej wspomina się, że Bóg obdarzył św. Jana cnotami: pokory i cierpliwości, o co też Pana prosimy. Modlitwa nad darami zawiera prośbę, abyśmy nie mieli ducha wyniosłości, ale zostali wywyższeni w wiecznej chwale dzięki wstawiennictwu naszego Patrona, człowieka pokornego i cierpliwego dzięki ofierze mszalnej. Po Komunii zanosimy do Boga błaganie, abyśmy za przykładem św. Jana z Dukli zawsze przede wszystkim szukali Boga i wobec świata nosili w sobie obraz zmartwychwstałego Chrystusa.

św. Edgar Spokojny, król

św. Eugeniusz III, papież

św. Kilian, biskup i męczennik

bł. Piotr Eremita, zakonnik

święci Akwila i Pryscylla

 

8-9.07.

25. Pielgrzymka Rodziny „Radia Maryja” na Jasna Górę

 

9.07. niedziela

14. NIEDZIELA ZWYKŁA

święci męczennicy Augustyn Zhao Rong i Leon Mangin, prezbiterzy, i Towarzysze

św. Weronika Giuliani, dziewica

bł. Joanna Scopelli, zakonnica

święci Jan z Kolonii, prezbiter, Jan z Osterwijk, Mikołaj Pick, Willad i Towarzysze, męczennicy z Gorkum

św. Hadrian III, papież

bł. Adrian Fortescue, męczennik

bł. Fidelis Chojnacki, zakonnik i męczennik

 

10.07. poniedziałek

św. Antoni Peczerski, opat

św. Jan Gwalbert, opat

 

11.07. wtorek

ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY

Św. Benedykt z Nursji (480-547) opracował regułę zakonną, którą do 1595 roku zastosowało ponad 100 zakonów, a jeden z nich nosi nazwę Zakonu Benedyktynów. Papież Paweł VI w 1964 roku, w trakcie Soboru Watykańskiego II, ogłosił św. Benedykta patronem Europy, uznając jego wkład w łączenie tradycji Wschodu i Zachodu. Świętemu przysługuje tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu.

Benedykt z Nursji, opat należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.

Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim są nikłe. Podstawowym źródłem jest dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, przedtem mnicha benedyktyńskiego, który żył w czasach bliskich św. Benedykta.

W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997)

św. Olga Mądra, księżna

św. Pius I, papież i męczennik

80. rocznica śmierci Georgea Gershwina

11.07.1937 zm. George Gershwin, kompozytor amerykański, George Gershwin, właśc. Jacob Gershowitz – amerykański kompozytor i pianista pochodzenia żydowskiego, „Król jazzu”. W jego twórczości można znaleźć elementy jazzu, muzyki murzyńskiej i współczesnych tańców. Urodził się 26 września 1898 w Brooklyn w Stanach Zjednoczonych.

 

12.07. środa

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Bruno urodził się w 974 r. Był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 r. wstąpił do Benedyktynów. Otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1009 r. poniósł śmierć męczeńską w Prusach.

Święci Jazon i Sozypater, biskupi i męczennicy

 

13.07. czwartek

Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników

Wśród świętych, których w lipcu przypomina Kościół, są dwaj przyjaciele – święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt. Choć żyli w czasach, kiedy na ziemiach polskich chrześcijaństwo dopiero się kształtowało i byli jednymi z pierwszych Polaków wyniesionych do chwały ołtarzy (1083 r.), ich życie może stanowić dla nas, żyjących na początku trzeciego tysiąclecia, drogowskaz na drodze do świętości. Swoje życie związali z benedyktynami.

Czego uczą nas Święci Pustelnicy? Najpierw stawiania Boga na pierwszym miejscu w każdym czasie i w każdej sytuacji. Wskazują również na wagę modlitwy i postów w rozwoju życia duchowego, a także na pracę, która ma prowadzić do świętości.

św. Teresa od Jezusa de Los Andes, dziewica

św. Klelia Barbieri, dziewica

św. Sylas (Sylwan), biskup

św. Ewagriusz z Pontu

bł. Marian od Jezusa Euse Hoyos, prezbiter

bł. Marianna Biernacka, męczennica

Joel, prorok

Ezdrasz, pisarz

59. rocznica świeceń kapłańskich Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka

We wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Arcybiskupa Seniora.

 

14.07. piątek

św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik

św. Henryk II, cesarz

bł. Jakub de Voragine, biskup

św. Franciszek Solano, prezbiter

święci męczennicy Jan Jones i Jan Wall, prezbiterzy

bł. Angelina Marsciano, zakonnica

 

15.07. sobota

Św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła

Św. Bonawentura – olbrzym umysłu i serca. Św. Bonawentura (1221-1274) to drugi, obok św. Tomasza z Akwinu, olbrzym umysłu i serca – epoki średniowiecza. Jest uznawany powszechnie za klasyka szczytowego okresu scholastyki oraz za jedną z największych postaci XIII wieku.

Papież Sykstus V w roku 1588 porównał obu tych świętych i myślicieli - Tomasza i Bonawenturę - do dwóch kandelabrów, które oświecają światłem swej mądrości cały Kościół.

Giovanni Fidanza, bo tak właściwie nazywał się św. Bonawentura, urodził się około roku 1221 w Bagnoregio niedaleko Viterbo, we Włoszech. Legenda głosi, że jako maleńkie dziecko został cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.

św. Pompiliusz Maria Pirotti, prezbiter

św. Włodzimierz I Wielki, książę

bł. Antoni Beszta-Borowski, prezbiter i męczennik

607. Rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410)

 

16.07. niedziela

15. NIEDZIELA ZWYKŁA

św. Maria Magdalena Postel, dziewica

święte dziewice i męczennice z Orange

bł. Bartłomiej od Męczenników, biskup

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej)

Dzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu.

Maryja ofiarowuje szkaplerz karmelitański św. Szymonowi Stockowi. Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: "Przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.

 

17.07. poniedziałek

św. Aleksy, wyznawca

błogosławione dziewice i męczennice Teresa od św. Augustyna i Towarzyszki

bł. Paweł Piotr Gojdič, biskup

św. Leon IV, papież

 

18.07. wtorek

św. Szymon z Lipnicy, prezbiter

św. Arnulf, męczennik

św. Arnulf z Metzu, biskup

św. Arnold Wyznawca

św. Fryderyk z Utrechtu, biskup i męczennik

 

19.07. środa

św. Makryna Młodsza

bł. Ludwika z Sabaudii, zakonnica

św. Symmach, papież

bł. Achilles Puchała, prezbiter i męczennik

bł. Herman Stępień, prezbiter i męczennik

 

20.07. czwartek

Bł. Czesława, prezbitera

Bł. Czesław Odrowąż OP (ur. ok. 1175-80 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 lipca 1242 we Wrocławiu) – błogosławiony Kościoła katolickiego, prezbiter, polski dominikanin, w 1963 ogłoszony patronem Wrocławia. Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarówi całkowitego zniszczenia w roku 1241. Czesław stał się więc założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej.

św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej, dziewica i męczennica

św. Torlak Thorhallsson, biskup

Eliasz, prorok

bł. Alojzy Novarese, prezbiter

św. Józef Barsaba Justus

 

21.07. piątek

św. Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła

św. Apolinary, biskup i męczennik

Daniel, prorok

 

22.07. sobota

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk16,9; Łk8,2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.

Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia - 22 lipca.

św. Maria z Betanii błogosławieni męczennicy Nicefor od Jezusa i Marii Díez Tejerina, prezbiter, i Towarzysze

65. Rocznica uchwalenia tzw. konstytucji stalinowskiej

22.07.1952 Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. stalinowską konstytucję. Wprowadzała oficjalną nazwę PRL.

 

23.07. niedziela

16. NIEDZIELA ZWYKŁA

bł. Wasyl Hopko, biskup

św. Jan Kasjan

bł. Krystyn Gondek, prezbiter i męczennik

bł. Jan Huguet Cardona, prezbiter i męczennik

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY

Św. Brygida Szwedzka (1303-1373) – żona, matka 8. dzieci, a także założycielka Zakonu Najświętszego Zbawiciela, zwanego także Zakonem Brygidek. Miała liczne objawienia, które zostały spisane i zgromadzone w księdze pt. „Objawienia niebieskie”. Papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy w 1999 roku.

Brygida Szwedzka urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. W wieku 13 lat została wydana za mąż, małżeńska para doczekała się ośmiorga dzieci, w śród nich św. Katarzyny Szwedzkiej. Po śmierci męża zdecydowała się na życie zakonne, a po otrzymaniu od króla szwedzkiego posiadłości ziemskich na terenie Szwecji – założyła tam klasztor dla nowego zakonu brygidek.

1 października 1999 r. św. Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę patronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża). Św. Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci.

Święto Policji

Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, godz. 9.00.

 

23-29.07.

18. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Akcja św. Krzysztofa. Rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, podejmujący inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. MIVA Polska zachęca do udziału w Akcji św. Krzysztofa: Podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

Wspomnienie św. Krzysztofa - 25 lipca.

 

24.07. poniedziałek

Św. Kingi, dziewicy

Św. Kinga pochodziła z węgierskiej rodziny królewskiej Arpadów. W wieku 5 lat została zaręczona z 13-letnim księciem krakowsko-sandomierskim, Bolesławem i aż do ślubu w wieku 12 lat wychowywała się razem z przyszłym mężem na dworze w Sandomierzu.

Księżna, która od dziecka pragnęła całkowicie poświęcić się Bogu, skłoniła męża do wspólnego złożenia ślubu czystości (stąd przydomek księcia - Wstydliwy).

Zgodnie z legendą sprowadziła do Polski sól. Dowodem miał być pierścień wrzucony przez nią do szybu kopalni na Węgrzech i znaleziony w pierwszej bryle soli wydobytej w Bochni. Przyjmuje się, że Kinga faktycznie doprowadziła do uruchomienia pierwszego szybu solnego w Polsce – zrobili to sprowadzeni przez nią węgierscy górnicy.

Po śmierci Bolesława wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu. Według tradycji przyczyniła się do wprowadzenia pieśni, pacierzy i chóralnego śpiewu sióstr w języku polskim.

Beatyfikowana została przez papieża Aleksandra VIII w 1690 r. Ćwierć wieku później papież Benedykt XIII ogłosił ją patronką Polski i Litwy. Świętą została ogłoszona 16 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła św. Kingę jako patronkę samorządowców w Polsce. Podczas sesji 25.08.2007 w Szczawnicy dokument Stolicy Apostolskiej odczytany został tamtejszym radnym - inicjatorom pomysłu.

św. Krystyna z Bolseny, dziewica i męczennica

błogosławione dziewice i męczennice Maria Pilar, Teresa i Maria Angeles

bł. Maria Mercedes Prat, dziewica i męczennica

bł. Joanna z Orvieto, dziewica

 

25.07. wtorek

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

Przez wieki Jakub Starszy, Apostoł należał do najpopularniejszych świętych. Wierni przez długi czas oddawali temu apostołowi największą cześć pośród Dwunastu. Razem z Piotrem i Janem cieszył się wielka serdecznością Jezusa i wraz z nimi należał do umiłowanych uczniów. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira i Przemienienia Pańskiego. Towarzyszył Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym. Po Zmartwychwstaniu Jezusa Jakub miał nadal głosić Ewangelię, aż w końcu na rozkaz Heroda Agryppy I został ścięty w Jerozolimie. Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba zostały sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. Nazwa Compostella ma się wywodzić od łacińskich słów Campus stellae (Pole gwiazdy), bowiem relikwie Świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły - dopiero w IX w. miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po polsku "święty Jakub". Te dwie nazwy łączy się w jedno, stąd nazwa miasta brzmi dziś Santiago de Compostella. Do dziś znajduje się tam grób św. Jakuba. W wiekach średnich po Ziemi Świętej i Jerozolimie było to trzecie sanktuarium chrześcijaństwa.

Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.

Dzień kierowców pojazdów mechanicznych

Dzień kierowców pojazdów mechanicznych obchodzony w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Błogosławieństwo pojazdów mechanicznych.

Św. Krzysztofa, męczennika

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co „niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.

Pewnej nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz cięższe, tak że w pewnym momencie Reprobusowi groziło utonięcie. Dotarł jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat". Na pamiątkę tego zdarzenia Reprobus miał otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza „niosący Chrystusa”.

W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony do grona  „Czternastu Wspomożycieli”, czyli do szczególnych patronów. Opiekował się podróżnymi, pielgrzymami, przewodnikami, flisakami, marynarzami.

św. Olimpia

św. Maria del Carmen Sallés y Barangueras, dziewica

1001. rocznica urodzin Kazimierza I Odnowiciela (1016-1058).

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058[1] w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.

Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec. W kraju zapanował chaos. Brak centralnej władzy spowodował samowolę, a nawet utworzenie na części terytorium niezależnego państewka (Masław na Mazowszu). Doszło do powstania ludowego, a w 1039(?) najazdu księcia Czech Brzetysława.

Dopiero w 1039, a być może 1040 Kazimierz powrócił do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej. W polityce zagranicznej oparł się na sojuszu z Rusią. W 1047 ostatecznie pokonał Masława i przywrócił polskie panowanie na Mazowszu. Przeniósł z Gniezna do Krakowa główny ośrodek władzy państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo. Ufundował opactwo benedyktynów w Tyńcu (1044). Zbrojnie opanował też zagarnięty przez Czechów Śląsk (1050), jednak na zjeździe w Kwedlinburgu w 1054 zgodził się płacić za niego Czechom coroczny trybut.

 

26.07. środa

Wspomnienie Świętych Anny i Joachima, Rodziców Najświętszej Maryi Panny

26 lipca - Dniem wdzięczności wobec rodziców, dziadków i emerytów.

Niewiele wiadomo o życiu Joachima, był starym kapłanem, który wraz z żoną, żył w Jerozolimie. Byli bezdzietni. Pewnego dnia anioł oznajmił Joachimowi, że urodzi się mu dziecko – i rzeczywiście jego żona powiła Maryję. Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził go w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem Poczęcie św. Anny. Na Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca. Paweł V zniósł jednak to święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im się szczególna cześć. Dlatego Grzegorz XIII święto Joachima i Anny ponownie przywrócił (1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna miała nadal swoje święto dnia 26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.

W Brzezinach uroczystość Św. Anny Głównej Patronki Miasta

Dekretem wydanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów św. Anna została ogłoszona patronką Brzezin w archidiecezji łódzkiej. Święta czczona jest jako patronka szczęśliwych małżeństw, dzieciństwa, opiekunka pomyślnych narodzin, ale też tkaczy i krawców, czyli społeczności, które budowały Brzeziny.

To ważne dla historii miasta wydarzenie związane jest z przypadającymi w tym roku trzema rocznicami: 298. rocznicą powstania modrzewiowego kościoła św. Anny, 653-leciem potwierdzenia nadania praw miejskich dla Brzezin przez króla Kazimierza II Wielkiego oraz 878. jubileuszem erygowania parafii w Brzezinach.

bł. Maria Pierina De Micheli, dziewica

130. rocznica opublikowania podręcznika do języka esperanto

26.07.1887 białostocki okulista Ludwik Zamenhof opublikował pierwszy podręcznik do opracowanego przez siebie języka międzynarodowego esperanto.

 

27.07. czwartek

św. Innocenty I, papież

bł. Maria Magdalena Martinengo, dziewica

bł. Tytus Brandsma, prezbiter i męczennik

św. Celestyn I, papież

bł. Maria Klemensa od Jezusa Ukrzyżowanego (Helena Staszewska), zakonnica i męczennica

bł. Maria od Męki Pańskiej (Tarallo), dziewica

 

28.07. piątek

św. Wiktor I, papież

św. Sarbeliusz Makhluf, prezbiter

bł. Jan Soreth, prezbiter

bł. Maria Teresa Kowalska, dziewica i męczennica

św. Alfonsa Muttathupadathu od Niepokalanego Poczęcia, zakonnica

205. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego

Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie zm. 19.03.1887 w Genewie, w Szwajcaria - 130 rocznica śmierci) polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej oraz malarz.

 

29.07. sobota

Św. Marty

Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24, 50).

św. Olaf II, król

bł. Urban II, papież

594. rocznica nadania Łodzi praw Miejskich

Rok 1423 - 29 lipca – Nadanie Łodzi praw miejskich przez króla Władysława Jagiełło w Przedborzu nad Pilicą, a tym samym przywilejów handlowych (prawo odbywania targów we środy i dwóch jarmarków rocznie).

Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.

 

29-30. 07.

Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu

 

30.07. niedziela

17. NIEDZIELA ZWYKŁA

św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła

błogosławieni męczennicy z zakonu bonifratrów: Brauliusz Maria Corres, Fryderyk Rubio, prezbiterzy, i Towarzysze

Zbiórka ofiar do puszek na działalność Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 

31.07. poniedziałek

Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Św. Ignacy z Loyoli, kapłan. Inigo Lopez de Loyola urodził się w roku 1491 w kraju Basków, jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku. Rekonwalescencja była dla niego okresem łaski gruntownej przemiany. Po powrocie do zdrowia zawiesił oręż przed cudownym obrazem Matki Bożej w opactwie benedyktyńskim Montserrat i zamieszkał w grocie pod Manrezą. Tu, w oparciu o dzieło opata Garcii de Cisneros, napisał szkic sławnych „Ćwiczeń duchownych”. W 1523 roku przez Rzym, Wenecję udał się do Ziemi Świętej. Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego legata papieskiego wrócił do kraju. Uczył się, a następnie studiował w Barcelonie, Alcala, Salamance, Paryżu. Tam 15 sierpnia 1534 roku wraz z sześciu przyjaciółmi złożywszy śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu, dał początek nowemu zakonowi, zwanemu Towarzystwem Jezusowym. W 1537 roku Ignacy przyjął święcenia kapłańskie. Papież Paweł III zatwierdził nową wspólnotę w 1540 roku. Wkrótce potem św. Ignacy został wybrany przełożonym generalnym, urząd ten piastował do śmierci. Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających nieraz cenne pouczenia duchowe, "Opowiadanie pielgrzyma" oraz "Dziennik duchowy" - świadectwo ignacjańskiej mistyki. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości mają szczególne znaczenie jego "Konstytucje" zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, liturgię jako źródło życia duchowego, oraz "Ćwiczenia duchowne" - pierwowzór rekolekcji. W swoim nauczaniu przypominał, że człowiek musi dokonać pewnego wysiłku, aby współpracować z Bogiem. Św. Ignacy zmarł 31 lipca 1556 roku, przepowiedziawszy datę swej śmierci. Beatyfikowany przez Pawła V (1609), kanonizowany przez Grzegorza XV (1622). Jest patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów; dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz rekolekcji. Jego relikwie spoczywają w rzymskim kościele Di Gesu.

bł. Zdzisława Schelingowa, zakonnica

św. Justyn de Jacobis, biskup

bł. Michał Oziębłowski, prezbiter i męczennik

Uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Msza św. na Pl. Krasińskich w Warszawie, godz. 18.00.

Lipiec 2017

gallery/07-01 najdroższej krwi jch
gallery/07-02 nmp tuchowska
gallery/07-02 nmp kodeńska
gallery/07-02 nmp licheńska
gallery/07-03 św tomasz ap
gallery/07-04 bł piotr jerzy frassati
gallery/07-06 mb uzdrowienie chorych
gallery/07-06 apostolstwo chorych
gallery/07-06 bł maria teresa ledóchowska
gallery/07-07 zygmunt august
gallery/07-08 św jan z dukli
gallery/07-11 św benedykt opat
gallery/07-11 george gershwin
gallery/07-12 św brunon
gallery/07-13 św andrzej i swierad
gallery/07-13 święcenia abp. wł. ziółka
gallery/07-15 św bonawentura
gallery/07-16 nmp z góry karmel
gallery/07-20 św czesław
gallery/07-22 św maria magdalena
gallery/07-23 św brygida
gallery/07-24 św kinga
gallery/07-25 św jakub ap
gallery/07-25 św krzysztof
gallery/07-25 ur kazimierza i odnowiciela
gallery/07-26 św joachima i anny
gallery/07-28 ur józefa ignacego kraszewskiego
gallery/07-29 św marta
gallery/07-29 herb lodzi
gallery/07-31 św ignacy loyola