Konkurs poetycki na napisanie kolejnej zwrotki

do kolędy „Bóg się rodzi”


26/11 - 23/12/2017
Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci

i młodzież ze szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne

do wzięcia udziału w konkursie poetyckim na napisanie

kolejnej zwrotki do kolędy „Bóg się rodzi”. Zwycięzcy

otrzymają atrakcyjne nagrody.

Tekst kolędy należy przysyłać w terminie od 26 listopada

do 23 grudnia 2017 roku na adres mailowy:

konkurs-poetycki@orszak.org
Kolejna zwrotka kolędy „Bóg się rodzi” powinna być

całkowicie nową twórczością autorską i nawiązywać

do motywów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

do symboliki i obrzędowości chrześcijańskiej oraz idei

miłości, pokoju, dobra. Powinna bazować na rytmie

i konstrukcji zdań których użyto przy tworzeniu oryginału

kolędy „Bóg się rodzi”.


OCENA:

Tekst zwrotki kolędy zostanie ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli. Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem.


WAŻNE!

Wraz ze zwrotką kolędy należy przesłać następujące dane osobowe autora (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa (wiek), telefon kontaktowy, dane nauczyciela/rodzica/opiekuna).W przypadku braku tych danych autor tekstu będzie zdyskwalifikowany.

Oficjalna strona konkursu: http://orszak.org/konkursy/konkurs-poetycki-na-napisanie-kolejnej-zwrotki-do-koledy-bog-sie-rodzi-21.html

__________________________________________

REGULAMIN

gallery/konkurs poetycki