Konkurs plastyczny "Zaprojektuj kartkę Świąteczną

– Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”


27/11/2017 - 08/02/2018
Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci

i młodzież z przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby

prywatne do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

zatytułowanym "Zaprojektuj kartkę Świąteczną – Matka

Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane są od 27 listopada 2017 r.

do 8 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek

kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż),

witraż, wydzieranka itp.)
Format pracy: A4, A3, A2

Ocena prac:
Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.
Prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli

Skrytka pocztowa 34

05-410 Józefów

____________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

gallery/konkurs plastyczny