Konkurs fotograficzny „Orszak Obiektywnie”


06 - 28/01/2018
Fundacja Orszak Trzech Króli zaprasza serdecznie

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

„Orszak Obiektywnie”. Temat przewodni Konkursu to

„Święta Rodzina”. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne

nagrody. Fotografię należy wykonac podczas Orszaku

Trzech Króli w dniu 6.01.2018 r. Prosimy o przysyłanie

fotografii (od jednej do dwóch sztuk, które nawiązują

do tematyki Konkursu) od 6 do 28 stycznia 2018 r.

za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie

www.orszak.org.
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fizycznych

zajmujących się fotografią amatorsko i którzy zamieszkują

na terenie Polski.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach

wiekowych: I kategoria uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat. II kategoria uczestnicy powyżej 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1.


WAŻNE:
Prosimy o nie stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (kadrowanie, redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).
Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), pozbawione danych EXIF, oraz kompozycje wielu zdjęć (kolaże) będą dyskwalifikowane.

Aby zdjęcie mogło brać udział w konkursie w mailu należy podać dane takie jak: a) tytuł, b) imię i nazwisko, c) telefon kontaktowy lub adres e-mail, d) deklaracja udziału w kategorii wiekowej, e) nazwę miasta, w którym zostało wykonane zdjęcie. W przypadku braku powyższych danych zdjęcie będzie zdyskwalifikowane.

Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne wymiary obrazu w pikselach powinny wynosić 1500 x 1000, wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB), umożliwiające powielanie nadesłanych prac.
Uczestnik zobowiązuje się do przesłania fotografii w najwyższej posiadanej jakości w wypadku zajęcia nagradzanego miejsca.

Oficjalna strona konkursu: http://orszak.org/konkursy/konkurs-fotograficzny-orszak-obiektywnie-20.html

___________________________________________________________________________________________

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

REGULAMIN

gallery/konkurs fotograficzny