Kalendarz Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

NAJWAŻNIEJSZE DLA KOŚCIOŁA I POLSKI WYDARZENIA I ROCZNICE

ROK LITURGICZNY 2016 / 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO:  IDŹCIE I GŁOŚCIE
SYMBOL: OLEJ – NAMASZCZENIE
TEMATYKA: ŚWIADECTWO - MISJA
Jest to czwarta część cyklu duszpasterskiego przygotowanego na lata 2013-2017, którego motto brzmi:
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa.

Program duszpasterski na rok 2016/2017 zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Wzywa do bycia uczniami-misjonarzami. W ostatnim roku realizacji Programu ważne jest uświadomienie, że wszyscy, niezależnie od wieku mogą aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.
Komisja Duszpasterstwa KEP wyznaczyła trzy priorytety:

 • Być Kościołem misyjnym w Polsce - czynienie wspólnot misyjnymi wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, głoszenie Dobrej Nowiny w rodzinie, szkole, na uczelniach, w ruchach i stowarzyszeniach, mediach, przestrzeni publicznej itp.
 • Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej - budzenie poczucia wśród ochrzczonych bycia Ludem kapłańskim, prorockim i królewskim, formacja ku realizacji w życiu misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zaangażowanie ochrzczonych w liturgię, przepowiadanie i służbę.
 • Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich - formacja podkreślająca równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych, wspólne działania według otrzymanych powołań, darów i charyzmatów, umiejętność i doskonalenie współpracy.

Programowi przyświecają trzy szczególne zadania - głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Zadania te współgrają ze sobą i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie.
Rok 2017 przywodzi na myśl wiele okrągłych rocznic, ma również wielu znakomitych patronów. Jest to tak naprawdę rok maryjny:

Kościół powszechny na świecie obchodzić będzie w tym roku

 • 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca oraz
 • 300 rocznicę objawień Matki Bożej w Aparecidzie. Matka Boża z Aparecidy (Nossa Senhora de Conceição Aparecida) jest patronką Brazylii, Figura Matki Bożej znajduje się w Bazylice w mieście Aparecida. Święto ku czci Matki Bożej z Aparecidy przypada 12 października. Jest ta dla Brazylijczyków dzień wolny od pracy.

W Kościele polskim rok 2017 jest

 • Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Kolejną maryjną rocznicą w Kościele polskim przypadającą na ten rok jest

 • 140 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwładzie i
 • 50 rocznica koronacji obrazu

Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan za autentyczne. Gietrzwałdzkie objawienia miały miejsce w 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska oraz 12-letnia Barbara Samulowska; jak mówiły, Matka Boża przemówiła do nich po polsku i prosiła o codzienne różańcowe modlitwy.

 

Rok liturgiczny 2016/2017 episkopat Polski ogłosił

 • Rokiem Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, z okazji 100. rocznicy jego śmierci, który potrwa od 25.12.2016 r. do 25.12.2017 r.

Po ubiegłorocznej 1050 rocznicy Chrztu Polski, w tym roku przypada kolejny ważny jubileusz

 • 600-lecie prymasostwa w Polsce, czyli nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski. Główne uroczystości odbędą się w dniach 22-23 kwietnia, w czasie dorocznego odpustu ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski.

W naszej archidiecezji
25 marca 2017 obchodzić będziemy

 • 25 rocznicę ustanowienie Archidiecezji Łódzkiej (25.03.1992) oraz 13 rocznicę ustanowienia Metropolii Łódzkiej.

13 czerwca 2017roku przeżywać będziemy

 • 30 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi (13.06.1987)

Trwają jednocześnie przygotowania do

 • 100. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, która przypada na rok 2020. Do tego wydarzenia trzeba się przygotować. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zarządził, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej zostały zorganizowane i przeprowadzone Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem „Jezu, ufam Tobie”. Misje Miłosierdzia Bożego, mające na celu przywrócenie świadomości obecności pośród nas Boga bogatego w Miłosierdzie, nieodzownie związane są z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, (gdyż 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły), pisarza Josepha Conrada-Korzeniowskiego, (który urodził się w Berdyczowie w 1857 roku), 10 lat młodszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspomnianego już wcześniej Adama Chmielowskiego i bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna z racji 100 rocznicy śmierci oraz Tadeusza Kościuszki zmarłego 200 lat temu, w 1817 roku w Solurze, który w Kaplicy Loretańskiej, tzw. Domku Loretańskim przy kościele Ojców Kapucynów w Krakowie podczas mszy św. 24 marca 1794 roku otrzymał poświęconą szablę. W tej samej kaplicy 130 lat temu w sierpniu 1887 roku Adam Chmielowski – św. Brat Albert przywdział habit III Zakonu św. Franciszka.

Senat RP odrębną uchwałą, ustanowił rok 2017 rokiem Władysława Biegańskiego polskiego lekarza internisty, doktora medycyny, logika, filozofa, działacza społecznego (w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci), Tadeusza Kościuszki, Józefa Hallera i Władysława Raczkiewicza.

Polskie rocznice obchodzone pod auspicjami UNESCO w latach 2016-2017: 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika Powstania Kościuszkowskiego, 100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859–1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto.
 

WAŻNIEJSZE OBCHODY ROKU LITURGICZNEGO 2016 / 2017

1. Pierwsza Niedziela Adwentu - 27 listopada
2. Święto Chrztu Pańskiego - 8 stycznia
3. Środa popielcowa - 1 marca
4. Niedziela Zmartwychwstania - 16 kwietnia
5. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 28 maja
6. Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 4 czerwca
7. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 15 czerwca
8. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 23 czerwca
9. Uroczystość Chrystusa Króla - 26 listopada

 

ŚWIĘTA NAKAZANE

Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na wszystkich wierzących obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w najważniejszych uroczystościach liturgicznych w ciągu roku. Do tzw. świąt nakazanych należą:

 • wszystkie niedziele w ciągu roku
 • 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
 • 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego
 • 15 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy)
 • 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
 • 25 grudnia - Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. - zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:

 • 19 marca - uroczystość świętego Józefa
 • 29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego na VII Niedzielę Wielkanocną - tak, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu.


CZYTANIA MSZALNE 2016 / 2017

W niedziele, uroczystości i święta Pańskie - cykl A
W dni powszednie okresu zwykłego - cykl I

 

gallery/2017 idźcie i głoście-990x329