energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.

 

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.

 

4. 1050. rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.

 

5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i różne inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

 

                                                            KALENDARIUM NA ROK 2016

18 lutego                             godz.11.00 – spotkanie ks. Asystentów diecezjalnych
9 kwietnia                            posiedzenie Rady KIAK (przyjazd 8.04. wieczorem wyjazd 10.04. rano)
14-16 kwietnia                   główne uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski (Gniezno, Poznań)
17-18 czerwca                   pielgrzymka na Jasną Górę
20-31 lipca                          Światowe Dni Młodzieży
Wrzesień                             bieg do grobu Ks. Popiełuszki
9 (16) października           Dzień Papieski
Listopad                              VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej
4-6 listopada                      rekolekcje i posiedzenie Rady KIAK
20 listopada                       uroczystość Chrystusa Króla
26 listopada                       konferencja związana z 1050 rocznicą Chrztu Polski

Kierunki działania AK w Polsce na rok 2016

gallery/2016 kierunki dzialania2-fx

1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach: społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.

 

2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im  przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową

gallery/kalendarz-ak-2016-okladka-smx