Idźcie i głoście - relacja z pielgrzymki

pielgrzymka szlakiem Maryjnym, św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

27-28/05/2017

Bohaterowie naszej ostatniej pielgrzymki są niewątpliwie patronami tegorocznego hasła duszpasterskiego. 28 i 29 maja 2017 r. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy par. św. Franciszka z Asyżu wraz z ks. Tadeuszem Sochą odwiedzili Toruń, Górsk i Włocławek. Te trzy miasta na naszym pielgrzymim szlaku połączyły losy dwóch wielkich Polaków – kapłanów: św. Jana Pawła II Papieża i bł. męczennika Ks. Jerzego Popiełuszkę, którzy swoje życie oddali Chrystusowi i zawierzyli Matce Bożej.

Jan Paweł II był największym pielgrzymem i głosicielem Chrystusa po świecie. Jego papieską dewizą było zawołanie: Totus Tuus – Cały Twój Maryjo.

Ks. Jerzy Popiełuszko na swoim prymicyjnym obrazku napisał: Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Ostatnią jego publiczną modlitwą była Modlitwa Różańcowa i rozważania Tajemnic Bolesnych.

W Toruniu zwiedziliśmy zabytki Starego Miasta, największe jego świątynie, poznaliśmy historię tego miejsca związaną z historią chrześcijaństwa w Polsce, odwiedziliśmy Radio Maryja, nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz najnowsze Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Jest to szczególne miejsce, w którym można poczuć obecność samego Papieża. Prezbiterium w Sanktuarium jest wierną kopią kaplicy Jana Pawła II w Watykanie. Znajduje się tam tabernakulum, witraż przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego, figury czterech Ewangelistów, ołtarz ze sceną Ostatniej Wieczerzy, relikwie świętego Jana Pawła II oraz ikona Matki Bożej Częstochowskiej, przed którą codziennie modlił się Papież Polak. Realistycznie wyglądająca figura Jana Pawła II, w naturalnych rozmiarach przedstawia go klęczącego przed tabernakulum i wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Całe Sanktuarium swym otoczeniem skłania do refleksji i modlitwy, uczy wiary, historii i patriotyzmu.

W Górsku i Włocławku nawiedziliśmy miejsca, w których czczona jest Matka Boża oraz miejsca związane ze śmiercią ks. Jerzego: kościół parafialny Matki Bożej Fatimskiej, będący Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i Bazylikę Katedralną we Włocławku pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nowoczesne i pięknie urządzone muzea i centra edukacyjne, którym patronuje Ks. Jerzy Popiełuszko, gdyż znajdują się dokładnie w miejscach naznaczonych jego męczeńską drogą – w Górsku, gdzie został porwany i we Włocławku, gdzie jego ciało zostało wrzucone z tamy do rzeki Wisły.

Dwa dni pielgrzymowania pozostawiły w nas wiele duchowych przeżyć, po raz kolejny dotknęliśmy pięknej polskiej historii nierozerwalnie złączonej z chrześcijaństwem, tej tysiącletniej i tej współczesnej, bogatej i naznaczonej nieugiętą wiarą i męczeństwem, na nowo odkryliśmy naszych patronów i za ich przykładem i z pomocą Matki Bożej spróbujemy w naszym codziennym życiu odpowiadać na wezwanie Jezusa: Idźcie i głoście.