„Idźcie i głoście” − Poznańskie Forum Duszpasterskie

 

24/09/2016

24 września 2016 r. członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w Poznańskim Forum Duszpasterskim. Spotkanie prowadzone było przez księży oraz osoby świeckie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka spotkania nawiązywała do ostatniego roku czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Forum Duszpasterskie poprzedziła koncelebrowana Msza św. sprawowana w kościele św. Rocha, Eucharystii przewodniczył kard. Gerhard L. Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu.

„Człowiek, który spotyka Boga, nie może nie mówić innym tego świadectwa. Jest ono imperatywem w samej istocie bycia chrześcijaninem” − podkreślił w homilii kard. Gerhard L. Müller

Zachęcał wszystkich do stałej formacji, która będzie drogowskazem do kroczenia za Chrystusem i głoszenia Ewangelii.

W słowie wprowadzającym na konferencji abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że księża i osoby świeckie na mocy chrztu wszyscy na równi jesteśmy zobowiązani do apostolstwa, do budowania królestwa Bożego i dawania światła Ewangelii” − podkreślił arcybiskup.

„Jesteśmy powołani, by być uczniami i misjonarzami. Chcemy czynić Kościół bardziej misyjny wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz, czyli wychodzić na obrzeża, do tych, którzy zatracili kontakt ze wspólnotą, lub w ogóle nie wierzą” − powiedział metropolita poznański.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że bycie chrześcijaninem „nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, lecz także na świadectwie na zewnątrz. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia”. Podkreślił, że wyznawanie Jezusa jednoczy Jego zwolenników, którzy są wspólnotą w Chrystusie i podzielają to samo wyznanie wiary, tę samą liturgię i powszechną misję na całym świecie.

Zwrócił uwagę, że tożsamość chrześcijańska nie jest autoreferencyjna, lecz relacyjna. „Odniesienie do samego siebie prowadzi do osamotnienia, izolacji i do śmierci. Odniesienie do Boga i do ludzi wiedzie ku wspólnocie, radości i życiu”− stwierdził prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

O roli sztuki w działalności misyjnej Kościoła opowiedział o. Marco Ivan Rupnik SJ.

Podkreślił, że dziś w sztuce dominuje przede wszystkim kult ciała, który wynika z przyjętej zasady doskonałości ludzkiej. „We współczesnej sztuce sakralnej brakuje teologii, została tylko pobożność, nie ma sztuki, która ma w sobie coś liturgicznego”− stwierdził dyrektor Centrum Aletti.

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w wykładzie pt. „Współczesny człowiek wobec religii − capax Dei czy religijnie niemuzykalny.

Zaznaczył, że zdolność rozpoznawania Bożego głosu przychodzi dziś ludziom z większym trudem, ale nigdy nie zaniknie, niezależnie od okoliczności i czasów.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny. Jego uczestnicy, prof. Maria Ryś, prof. dr hab. Krystyna Czuba oraz prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan szukali odpowiedzi na pytanie, co znaczy w dzisiejszym świecie „iść i głosić Ewangelię”. Medioznawca prof. dr hab. Krystyna Czuba podkreśliła, że nadrzędnym zadaniem dziennikarzy jest dawanie świadectwa prawdzie.

Prof. Maria Ryś, nawiązując do debaty w Sejmie, powiedziała, że będąc w ruchu obrony życia, prowadziła terapię wśród kobiet z zespołem postaborcyjnym. „Nie ma większego dramatu, samotności i cierpienia niż po zabiciu własnego dziecka. Matka bardzo często boryka się z tym dramatem do końca życia” − zaznaczyła profesor UKSW.

Prof. Bogdan Chazan przyznał, że w Sejmie przysłuchiwał się burzliwej debacie nad projektami w sprawie całkowitego zakazu aborcji i liberalnym projektem dopuszczającym zabijanie dzieci nienarodzonych. „W Sejmie padło wiele słów i stwierdzeń niezgodnych z prawdą”.

Po konferencji udaliśmy się na Rynek w Poznaniu, do Bazyliki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Św. Marii Magdaleny Matki Boskiej, Bazyliki Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu.

Wróciliśmy ubogaceni duchowo, zadowoleni z wyjazdu do Poznania.

gallery/forum_2016_2-header