IV Zjazd Akcji Katolickiej

 

W dniu 16 lutego 2002 r. miał miejsce IV Zjazd Akcji Katolickiej z udziałem bp. Ireneusza Pękalskiego w siedzibie przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

Foto: Maria Niedziela