gallery/ak-kongres-logo-kolor-257x300

II Kongres Krajowy Akcji Katolickiej

W dniach 17–20 września 2015 r., w Krakowie, odbył się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie ma miejsce w roku, kiedy obchodzimy 85. rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i na rok przed odrodzeniem Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona po II wojnie światowej. Dekret erygujący ponownie Akcję Katolicką wydał 2 maja 1996 roku kardynał Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który przeżywać będziemy w 2016 roku, a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.

Przygotowując się do kongresu pamiętaliśmy, że reprezentujemy organizację, u  której początków stanęli wybitni ludzie Kościoła.  Pamiętaliśmy także o słowach, które św. Jan Paweł II skierował do nas podczas Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia.”

Podczas II Kongresu Akcja Katolicka, owszem, dokonała pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść się do blisko 20-letniej działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak odniosła się do poważnych wyzwań, jakie stawia przed katolikami współczesny świat i do roli, jaką, w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać jako ludziom wiary, którzy każdego dnia,  z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są podjąć szczytne hasło: Nieśmy Ewangelię Nadziei.