I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Zapowiedź
Hasło: Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie

Inauguracja: 20 października 2002 r., godz.16.00 w parafii św. Anny w Łodzi, ul. Śmigłego Rydza 24/26.

Zakończenie: 24 listopada 2002 r., godz.10.00 Sesja w Auli Seminarium Duchownego, godz.12.30 Eucharystia w bazylice archikatedralnej.

Podczas zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej dnia 12 stycznia 2002 roku została przedstawiona inicjatywa zwołania I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Celem I Kongresu powinno się stać ożywienie apostolskiej gorliwości Członków stowarzyszenia, refleksja nad nowymi zadaniami jakie stają przed katolikami w niezwykle złożonej sytuacji społecznej w naszej Ojczyźnie oraz upowszechnienie wiedzy o Akcji Katolickiej i jej działalności wśród wiernych archidiecezji łódzkiej. Inicjatywa została następnie przedstawiona Księdzu Arcybiskupowi i uzyskała jego aprobatę.

I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej rozpocznie się w niedzielę dnia 20 października 2002 r. w parafii św. Anny w Łodzi, ul. Śmigłego Rydza 24/26 uroczystym posiedzeniem Rady Diecezjalnego Instytutu oraz Księży Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz Mszą świętą. Zakończenie Kongresu nastąpi w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata dnia 24 listopada w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

I Kongres, oprócz obchodów ogólnodiecezjalnych, powinien wyraźnie zaznaczyć się w życiu parafii. Dlatego każdy z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w porozumieniu z Księdzem Asystentem i Księdzem Proboszczem zorganizuje w parafii w tym okresie (20 października-24 listopada):

1. Niedzielę Akcji Katolickiej – obejmującą przygotowanie liturgii mszalnej, świadectwo podczas Mszy świętych, spotkania po Mszach świętych z osobami zainteresowanymi, wystawę informacyjną, sprzedaż wydawnictw o Akcji Katolickiej, stosowną dekorację.

2. Spotkanie kongresowe – w dzień powszedni, obejmujące Mszę świętą, okolicznościowe kazanie, prelekcję, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec. W tym spotkaniu powinien uczestniczyć asystent POAK, członkowie AK, przedstawiciele innych ruchów i organizacji działających na terenie parafii, a także Asystent Diecezjalny i przedstawiciele Zarządu DIAK.

Do udziału w spotkaniu i wygłoszenia prelekcji można zaprosić Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

3. Każdy POAK powinien podjąć „dzieło kongresowe” np. Triduum modlitewne w intencji Akcji Katolickiej, dzieło charytatywne, pomoc rodzinom ubogim, zorganizowanie zbiórki darów dla potrzebujących itp.

4. „Dar kongresowy” – ofiara materialna jako wyraz naszego zaangażowania w dzieło Kongresu.

 

 

Program

Inauguracja:

Niedziela 20 października 2002 r.

parafia św. Anny w Łodzi, ul. Śmigłego Rydza 24/26.

Sesja godz. 16. 00 – 17.30 (kaplica):

Prowadzenie: Prezes DIAK mgr Teresa Zalewska

Wprowadzenie sztandaru ( śpiew „My chcemy Boga”).

Słowo powitania i krótkie sprawozdanie,

● Czego potrzeba Akcji Katolickiej w Polsce? - referat krajowego asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej ks. bp. Piotra Jareckiego,

● Braterstwo w Akcji Katolickiej - referat Prezesa KIAK Jana Stefanka,

● Słowo Księdza Arcybiskupa,

● Modlitwa końcowa (Pod Twoja obronę...).

● Komunikaty: ks. Marek Stępniak

Przerwa godz. 17.30-17.50

● godz. 17.50 - przygotowanie liturgii,

● godz. 18.00 – Eucharystia (kościół parafialny): przewodniczy ks. abp W. Ziółek, w koncelebrze ks. bp Piotr Jarecki, księża proboszczowie i asystenci POAK,

Homilia – biskup Piotr Jarecki – asystent krajowy Akcji Katolickiej,

● Wystawa fotografii Pani Marii Niedzieli pt. Kapliczki i figury przydrożne Łodzi.

 

Zakończenie I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

 24 listopada 2002 r.

Sesja nt. „Ojczyzną Akcji Katolickiej jest parafia”

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi (Nowa aula) godz. 9.30.

Wspólna modlitwa i wprowadzenie – ks. dr Marek Stępniak

● Godzina świadectwa: przedstawiciele POAK

Referaty:

● Wspólnotowy wymiar religijności – ks. dr Kazimierz Święs (KUL),

● Parafia wspólnotą wiary, liturgii i miłości – ks. dr Jarosław Pater (Łódź),

● godz. 12.30 Msza święta w Bazylice Archikatedralnej

Przewodniczy ks. abp Władysław Ziółek, koncelebrują księża asystenci POAK

 

Fotogaleria

W dniach od 20 do 24 października 2002 r. w parafii św. Anny w Łodzi  przy ul. Rydza Śmigłego odbył się I Archidiecezjalny Kongres Akcji Katolickiej z udziałem ks. bp. Jareckiego, ks. abp. Wł. Żiółka i Ks. Marka Stępniaka.

Foto: Maria Niedziela

I Kongres Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Ks. dr Marek Stępniak

Asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Niedziela, edycja łódzka 17/2002

 

Od chwili powołania Akcji Katolickiej w Kościele łódzkim przez abp. Władysława Ziółka 16 października 1996 r. miejscem twórczych debat, podejmowania decyzji, wypracowywania programów działania są spotkania osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia reprezentujących własne wspólnoty parafialne. Przypomnijmy zatem, że w pierwszym okresie były to spotkania Zespołu Inicjatywnego, spotkania liderów nowo powstających zespołów parafialnych, po utworzeniu zaś Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) zebrania Rady DIAK, w skład której wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (POAK) oraz zebrania Zarządu DIAK.

Szczególną formą wyrażania jedności członków Stowarzyszenia i jego udziału w życiu Kościoła łódzkiego są Dni Akcji Katolickiej, organizowane od 1999 r., zwane także Zjazdami, podczas których podejmowana jest duchowa i intelektualna refleksja nad wydarzeniami istotnymi dla życia Kościoła katolickiego i polskiego społeczeństwa.

Ważnym wydarzeniem w krótkiej historii Akcji Katolickiej były obchody piątej rocznicy jej utworzenia, zorganizowane w niedzielę 16 września 2001 r. Poświęcenie sztandaru stanowiło wymowny znak naszej obecności w archidiecezji łódzkiej i pragnienia dalszej działalności na rzecz nowej ewangelizacji.

Wskazane wyżej ważne i konieczne działania na forum archidiecezji stanowią inspirację dla działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Bez wątpienia jest to najbardziej konieczny i trudny sprawdzian naszego zaangażowania. "Ojczyzną Akcji Katolickiej jest parafia" - tak trafnie wyraził tę prawdę bp Piotr Jarecki - asystent krajowy Stowarzyszenia. Dlatego prezesi i członkowie, wspierani przez księży asystentów, powinni dołożyć wszelkich starań o formację duchową i intelektualną oraz rozwój Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Wielką pomocą są dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego jako punkt wyjścia dla naszej refleksji nad wiarą, Kościołem i powołaniem chrześcijańskim.

Podczas zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 12 stycznia 2002 r. została przedstawiona inicjatywa zwołania I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Celem I Kongresu powinno stać się ożywienie apostolskiej gorliwości członków stowarzyszenia, refleksja nad nowymi zadaniami, jakie stają przed katolikami w niezwykle złożonej sytuacji społecznej w naszej Ojczyźnie oraz upowszechnienie wiedzy o Akcji Katolickiej i jej działalności wśród wiernych archidiecezji łódzkiej. Inicjatywa została następnie przedstawiona Księdzu Arcybiskupowi i uzyskała jego aprobatę.

I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej rozpocznie się w niedzielę 20 października w parafii św. Anny w Łodzi, ul. Śmigłego Rydza 24/26 Mszą św. oraz uroczystym posiedzeniem Rady Diecezjalnego Instytutu oraz Księży Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Zakończenie Kongresu nastąpi w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

I Kongres, oprócz obchodów ogólnodiecezjalnych, powinien wyraźnie zaznaczyć się w życiu parafii. Dlatego każdy z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w porozumieniu z Księdzem Asystentem i Księdzem Proboszczem zorganizuje w parafii w tym okresie (20 października - 24 listopada):

  1. Niedzielę Akcji Katolickiej - obejmującą przygotowanie liturgii mszalnej, świadectwo podczas Mszy św., spotkania po Mszach św. z osobami zainteresowanymi, wystawę informacyjną, sprzedaż wydawnictw o Akcji Katolickiej, stosowną dekorację.
  2. Spotkanie kongresowe - w dzień powszedni, obejmujące Mszę św., okolicznościowe kazanie, prelekcję, adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec. W tym spotkaniu powinien uczestniczyć asystent POAK, członkowie AK, przedstawiciele innych ruchów i organizacji działających na terenie parafii, a także Asystent diecezjalny i przedstawiciele Zarządu DIAK. Do udziału w spotkaniu i wygłoszenia prelekcji można zaprosić Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
  3. Każdy POAK powinien podjąć "dzieło kongresowe" np. Triduum modlitewne w intencji Akcji Katolickiej, dzieło charytatywne, pomoc rodzinom ubogim, zorganizowanie zbiórki darów dla potrzebujących itp.

Terminy i programy spotkań uzgodnione z Księdzem Proboszczem i Asystentem kościelnym prezesi POAK złożą w biurze Akcji Katolickiej do 15 czerwca br.

Przewidywane jest także zorganizowanie spotkań promujących Akcję Katolicką w Pabianicach, Zgierzu, Ozorkowie, Poddębicach, Aleksandrowie Łódzkim, Łasku, Wolborzu.

gallery/x-marek-stepniak