Hymn

 

1. My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos!  

    Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los.

 

Ref. Błogosław, słodka Pani! Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani! On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

 

2. My chcemy Boga w rodzin kole! W troskach rodziców, dziatek snach!
    My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

3. My chcemy Boga w naszym kraju! Wśród starodawnych polskich strzech!
    W polskim języku i zwyczaju, Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

4. My chcemy Boga w każdej chwili! I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
    Czy nam się pociech niebo schyli, Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

5. My chcemy Boga! Jego prawo, Niech będzie naszym czynów tchem!
    Byśmy umieli chętnie, żwawo: Obierać dobre, gardzić złem!

Logo Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej (AK AŁ) zorganizował konkurs na zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Nowe logo wyłonione z prac konkursowych  nawiązuje do ogólnopolskiego symbolu Akcji Katolickiej łącząc je z elementami charakterystycznymi dla Łodzi.  Poprzez skrótowe, łatwo zauważalne i zapamiętywalne przedstawienie symbolu, będzie ono spełniać rolę rozpoznawczą, promocyjną i informacyjną naszego Stowarzyszenia.

Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół o profilu plastycznym oraz wszystkich posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem graficznym. Dzięki współpracy, otwartości i przychylności dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im Tadeusza Makowskiego w Łodzi pana Marcina Walickiego, wicedyrektora do spraw artystycznych pana Jacka Vogel, ks. Artura Wejmana, katechety oraz panu Piotra Izydorczyka - wychowawcy klasy III oraz innych nauczycieli, konkurs został rozpropagowany wśród uczniów Szkoły Plastycznej.

Laureatką konkursu i autorką nowego logo Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej została Paulina Wróblewska uczennica klasy IB Liceum  Plastycznego Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbyło się 29 czerwca 2012 w dniu zakończenia roku szkolnego podczas uroczystej akademii w ZPSP. Nagrody, wręczał ks. dr Grzegorz Dziewulski Asystent Kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz  przedstawiciele Zarządu DIAK AŁ.

gallery/logo-aklodz

Według Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wyd. 36, Opole 1980, s. 527.

gallery/nuty