Gratulacje Ks. Abp. Markowi Jędraszewskiemu

Metropolicie Archidiecezji Łódzkiej

z okazji mianowania Metropolitą Krakowskim

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej z radością przyjęła wiadomość o mianowaniu Waszej Ekscelencji przez Papieża Franciszka nowym Metropolitą Krakowskim.

W imieniu członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, pragnę złożyć Księdzu Arcybiskupowi serdeczne gratulacje.

Niech zaufanie, jakim Ojciec Święty obdarzył Waszą Ekscelencję przyniesie błogosławione owoce Kościołowi, zgodnie z misją kierowania sprawami Kościoła zawierzając we wszystkim Chrystusowi, i swym biskupim zawołaniem "Scire Christum" ("Znać Chrystusa").

Życzymy, aby w tej nowej posłudze dobry Bóg błogosławił Waszej Ekscelencji łaską zdrowia, Chrystus prowadził swoimi ścieżkami, a Duch Święty obdarzał pełnią swoich darów.

 

Kard. Kazimierz Nycz o wyborze nowego metropolity krakowskiego

Z Łodzi do Krakowa Nowy metropolita krakowski ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest również członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski, pracuje w Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary i w Duszpasterstwie Młodzieży. Pełni też funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Abp Jędraszewski przewodniczy Komisji Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów, jest delegatem CCEE ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członek Rady Programowej KAI. W dykasteriach watykańskich jest członkiem Kongregacji Edukacji Katolickiej (Instytucji Naukowych). Zawołaniem jego posługi biskupiej są słowa: "Scire Christum" ("Znać Chrystusa"). Kariera naukowa W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy "La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur"(wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską "Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas" (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II). W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy "Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze". Rzecznik prasowy Episkopatu Polski podkreśla, że arcybiskup Marek Jędraszewski to wybitny intelektualista, autor wielu nagradzanych książek, a także duszpasterz młodzieży akademickiej. W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Metropolita znany jest m.in. z organizowanych co miesiąc w archidiecezji łódzkiej "Dialogów w katedrze", gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i wiary.

»Archidiecezja krakowska jest jedną z 15 metropolii w Kościele katolickim w Polsce. Diecezja krakowska została erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II i obecnie i wraz z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką i tarnowską tworzy metropolię krakowską. W archidiecezji krakowskiej odbyły się 44 synody; ostatni w latach 1972-1979 przeprowadził kard. Karol Wojtyła. W swojej długiej historii miała wielu wybitnych pasterzy. Na biskupiej katedrze na Wawelu zasiadali m.in. święty biskup i męczennik Stanisław ze Szczepanowa (1072 - 1079 r.) – główny patron archidiecezji, błogosławiony Wincenty Kadłubek (1208 - 1218 r.), Księże Niezłomny kard. Adam Stefan Sapieha (1911 - 1951 r.), kard. Karol Wojtyła (1963 - 1978 r.) – późniejszy papież św. Jan Paweł II, oraz niedawno zmarły kard. Franciszek Macharski (1978 - 2005 r.).

W Krakowie znajduje się światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia, sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Archidiecezja krakowska była organizatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kard. Dziwisz o ŚDM: wspólnym językiem był język ewangelii Młodzież, która... czytaj dalej»

Metropolita od 2005 roku Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej, niedaleko Nowego Targu w rodzinie rolniczo-kolejarskiej. Był piątym z siedmiorga dzieci Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 r. z rąk bp. Karola Wojtyły. W 1966 r. Dziwisz został kapelanem i sekretarzem metropolity krakowskiego Karola Wojtyły. 7 lutego 1998 r. Jan Paweł II mianował swego najbliższego współpracownika biskupem tytularnym San Leone, a 19 marca osobiście udzielił mu sakry biskupiej. Był to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy urzędujący papież mianował biskupem swego aktualnego sekretarza. Herb bp. Dziwisza przedstawia gołębicę symbolizującą Ducha Świętego, sześcioramienną gwiazdę oraz wizerunek Giewontu z krzyżem. Jego zawołaniem biskupim są słowa "Sursum corda" (W górę serca). Abp Dziwisz jest prawdopodobnie jedynym biskupem na świecie, który za życia ma swój pomnik na terenie zarządzanej przez siebie archidiecezji. Po raz pierwszy bowiem na postawionym w sierpniu 2004 r. pomniku Jana Pawła II w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem znalazł się także papieski sekretarz. 3 czerwca 2005 r. Benedykt XVI mianował go czwartym w historii arcybiskupem metropolitą krakowskim: po kard. Adamie Stefanie Sapieże, kard. Karolu Wojtyle i kard. Franciszku Macharskim. W październiku kard. Stanisław Dziwisz poświecił krakowskie sanktuarium św. Jana Pawła II : Poświęcenie sanktuarium św. Jana Pawła II. "Tutaj ziemia spotyka się z niebem" Poświęcenie sanktuarium św. Jana Pawła II. "Tutaj ziemia spotyka się z niebem" .