Formacja

Papież Franciszek: Zachowujcie świeżość pierwszego spotkania z Bogiem

Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot

W dniach 20-22 listopada w siedzibie Papieskiego Międzynarodowego Kolegium «Maria Mater Ecclesiae» w Rzymie odbywał się III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, zorganizowany przez Papieską Radę ds. Świeckich. W obradach na temat: «Radość Ewangelii — radością misyjną» (por. «Evangelii gaudium», 21), uczestniczyli przedstawiciele ruchów kościelnych i 9 nowych wspólnot najbardziej rozpowszechnionych na świecie. W ostatnim dniu obrad Ojciec Święty przyjął na audiencji w watykańskiej Sali Klementyńskiej uczestników kongresu z przewodniczącym Rady kard. Stanisławem Ryłką oraz sekretarzem bpem Josefem Clemensem i wygłosił do nich przemówienie...

 

Wiara a życie społeczne

Ks. dr hab. Marek Stępniak

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w kolejnym Dniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Cieszę się, że dzieło, które w 1996 r. wspólnie zapoczątkowaliśmy trwa, że Akcja Katolicka stwarza możliwości chrześcijańskiego zaangażowania w życie społeczne. Pozwolę sobie doprecyzować nieco temat mojego wystąpienia, który w programie brzmi: Wiara w życiu człowieka. Chciałbym nie tyle mówić o znaczeniu wiary w życiu osobistym, choć jest to temat fundamentalny, ale o tym, jak i na ile wiara poszczególnych osób wpływa na ich obecność chrześcijańską w życiu społecznym, a zatem na  życie społeczne?...

 

Diecezjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski

Rok 2016 w Polsce, ma szczególny i wyjątkowy charakter, w tym roku, obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.  Obok obchodów narodowych, odbywają się także obchody lokalne. W Archidiecezji Łódzkiej, zostały one podzielone na 5 etapów, które charakteryzuje konkretna tematyka kościelna oraz państwowa...

 

"O chrześcijańskie zasady życia państwowego"

List pasterski Ks. Kard. Augusta Hlonda

Najmilsi w Chrystusie!

Dobrotliwa Opatrzność Boża przywróciła nam niepodległość, kiedy się w świecie coraz groźniej uwydatniać zaczynał kryzys Państwa. Ludzkość patrzy na szlachetne, a nawet genialne inicjatywy w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Mężowie stanu poszczycić się mogą powodzeniem w niejednej arcytrudnej sprawie. Są przykłady polityki dostojnej, oryginalnej, górnie pojmowanej. A mimo to szerzy się wrażenie, że pogłębia się przesilenie samej instytucji Państwa...

 

Podstawowe formy ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II

S. Izabela Iwańska „Koinonia Św. Pawła”

Wielki nakaz, który Jezus pozostawił Apostołom przed wstąpieniem do nieba jest wciąż aktualny, dlatego Kościół stale go ponawia i wzywa wszystkie swoje dzieci do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, nowej ewangelizacji. W 1979 roku w Nowej Hucie Jan Paweł II po raz pierwszy wezwał cały Kościół do podjęcia nowej ewangelizacji. Papież Benedykt XVI podjął kolejny krok i 21 września 2010 roku wydał List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), wraz z którym powołał do istnienia nową dykasterię Kurii Rzymskiej: Papieską Radę do Spraw Promocji Nowej Ewangelizacji...