Formacja

Serwis ORRK - czerwiec 2017 - numer 86

Duchu Święty napełnij nasze rodziny swoją łaską

Czerwiec to czas Zesłania Ducha Świętego. Potrzebujemy, aby Duch Święty napełnił, odnowił każdego z nas, nasze rodziny oraz całą naszą Ojczyznę. Współpracy z działaniem Ducha Świętego uczymy się od Maryi, to Ona dzięki Duchowi poczęła Syna Bożego. To Ona współpracowała z Duchem Święty każdego dnia żyjąc pośród nas. Również dziś współpracuje z Duchem Świętym w niebie stając się Matką każdego z nas. Mija rok od ogłoszenia adhortacji Ojca św. Franciszka o rodzinie. Mam poczucie, że ciągle światło Boże w niej zawarte jest dla nas do odkrycia, do odnalezienia. Dlatego w tym numerze publikujemy czwarty rozdział tego dokumentu z podkreśleniem treści, które mogą być ważne we wzrastaniu naszej miłości małżeńskiej...

 

Papież Franciszek: Zachowujcie świeżość pierwszego spotkania z Bogiem

Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot

W dniach 20-22 listopada w siedzibie Papieskiego Międzynarodowego Kolegium «Maria Mater Ecclesiae» w Rzymie odbywał się III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, zorganizowany przez Papieską Radę ds. Świeckich. W obradach na temat: «Radość Ewangelii — radością misyjną» (por. «Evangelii gaudium», 21), uczestniczyli przedstawiciele ruchów kościelnych i 9 nowych wspólnot najbardziej rozpowszechnionych na świecie. W ostatnim dniu obrad Ojciec Święty przyjął na audiencji w watykańskiej Sali Klementyńskiej uczestników kongresu z przewodniczącym Rady kard. Stanisławem Ryłką oraz sekretarzem bpem Josefem Clemensem i wygłosił do nich przemówienie...

 

Serwis ORRK - maj 2017 - numer 85

Spotkać Boga w pracy

Majowy numer Serwisu ORRK poświęcamy dwóm zagadnieniom patriotyzmie oraz pracy.

Konferencja Episkopatu opublikowała 28 kwietnia br. list poświęcony chrześcijańskiemu przeżywaniu patriotyzmu. List ten jest bardzo ważny dotyczy bowiem kształtowi naszej miłości do Ojczyzny - zachęcamy do refleksji nad nim w naszych grupach i wspólnotach.

Drugim zagadnieniem poruszanym w tym Serwisie to praca jako miejsce spotkania z Bogiem. Praca otwiera przed nami nowe perspektywy i możliwości rozwoju a zarazem może stać się miejscem, gdzie doświadczamy wiele niesprawiedliwości i różnych form wyzysku oraz zła. Droga prawdziwego rozwoju naszego doświadczenia pracy wiedzie przez coraz bardziej świadomą współpracę z Bogiem w pracy...

 

Serwis ORRK - listopad 2016 - numer 79

Króluj nam Chryste!

Ostatnio miały miejsce dwa ważne wydarzenia: Dzień Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze oraz Pielgrzymka Narodowa Polaków do Rzymu i w obu aktywny udział wzięli członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przed nami kolejne wydarzenie kończące w Polsce obchody 1050-lecia Chrztu Polski: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ważne, abyśmy się nie ograniczyli jedynie do odmówienia tego aktu, ale podjęli wysiłek wprowadzania Królestwa Bożego w nasz serca, w nasze rodziny, w życie społeczne oraz życie Kościoła...

 

Serwis ORRK - październik 2016 - numer 78

Miłosierdzie i odpusty

Jedną z form doświadczenia miłosierdzia Bożego i dzielenia się nim z innymi jest odpust. Zwrócił na to uwagę Ojciec św. Franciszek w bulli Misericordiae vultus. Przed Soborem Watykańskim II wiele ruchów posiadało własne odpusty. Reforma soborowa zmieniła wiele w dziedzinie odpustów, jednocześnie otworzyła nowe możliwości ich uzyskiwania. Dlatego w obecnym numerze Serwisu ORRK przedstawiamy pełny spis odpustów, które możemy uzyskiwać za siebie oraz za dusze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski wstawiając się za tymi, którzy już od nas odeszli nie tylko w czasie trwania Roku Miłosierdzia, ale na stałe. Jest to nasza posługa wobec Kościoła w czyśćcu...

 

Serwis ORRK - wrzesień 2016 - numer 77

Nowy rok pracy duszpasterskiej w ruchach

Zainspirowani spotkaniem z Ojcem św. Franciszkiem oraz z młodzieżą z całego świata zaczynamy nowy rok pracy duszpasterskiej w ruchach. W naszych działaniach wracamy do tych świateł Ducha Świętego, jakich doświadczyliśmy podczas naszych spotkań w te wakacje. Trwa rok miłosierdzia oraz 1050.rocznica chrztu Polski.

Ważnym wydarzeniem w naszych planach duszpasterskich będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który będzie odmówiony publicznie w listopadzie br. Istotą jubileuszowego Aktu - jak podkreślają jego autorzy - jest osobiste powierzenie swojego życia Chrystusowi. Dla nas w ruchach jest to okazja do odnowienia przyjęcia Jezusa jako naszego Króla i Pana, lub jeśli do tej pory nie podjęliśmy takiego aktu do jego złożenia. Z perspektywy fundamentu jakim dla nas jest Jezus będziemy w tym roku rozwijali naszą formację oraz apostolstwo...

 

Serwis ORRK - sierpień 2016 - numer 76

Napełnieni na nowo Duchem Świętym - ŚDM

Wielkie zgromadzenie młodych z całego świata w Polsce ukazało nam bogactwo młodego Kościoła w świecie. Mogliśmy poznać młodzież z blisko 190 krajów świata i były to często pogłębione spotkania związane z dzieleniem sie życiem i wiarą. Dzięki temu, że Światowe Dni Młodzieży zaczęły się w diecezjach, większość parafii mogła doświadczyć młodości Kościoła, a wizyta młodych z różnych stron świata ożywiła je w niespotykany do tej pory sposób. Bardzo ważnym doświadczeniem było nasze spotkanie z następcą św. Piotra, z Ojcem św. Franciszkiem, gdyż mogliśmy go bardziej poznać, a może i pokochać. Jego słowa, gesty, działania wiele mówiły, i przy całej ich prostocie, będą nas inspirowały na długie lata. Prezentujemy wystąpienia Franciszka po to, abyśmy mogli je zgłębić i odczytać, co Bóg poprzez nie do nas mówi...

 

Serwis ORRK - lipiec 2016 - numer 75

Zrzeszenia kościelne stanowią cenne bogactwo dla odnowy Kościoła i dla pilnego „duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia” całego życia kościelnego (por. IE 2)

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała 14 czerwca br. List Iuvenescit Ecclesia, który ukazuje wzajemną relację pomiędzy darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi w misji Kościoła. W praktyce dokument ten ukazuje piękno bogactwa ruchów w Kościele oraz drogę do większej współpracy hierarchii z charyzmatycznymi wspólnotami i ruchami. Ubogacona też została lista kryteriów ułatwiająca rozeznanie autentyczności charyzmatu danego ruchu. Trzeba mieć nadzieję, że zarówno członkowie ruchów i stowarzyszeń, jak również kapłani i biskupi zapoznają się z tym listem, co może zaowocować jeszcze lepszą współpracą na przyszłość...

 

Serwis ORRK - CZERWIEC 2016 - numer 74

Przygotowujemy się na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem

Coraz bliżej do przyjazdu Ojca św. Franciszka do naszej Ojczyzny. Przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich przygotowują się na spotkanie z Ojcem św. w Częstochowie. Natomiast nasza młodzież oraz ich opiekunowie wybierają się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Okres wakacji to czas pogłębienia naszej wiary. W przygotowaniach do naszych letnich spotkań uwzględniajmy ostatnie dwa dokumenty Ojca św. encyklikę Laudato si’ - w trosce o wspólny dom oraz adhortację apostolską Amoris Laetita - o miłości w rodzinie. W naszej Ojczyźnie pogłębia się podział na zwolenników obecnie sprawujących władzę oraz na ich przeciwników. Ten podział coraz bardziej niepokoi. Naszą odpowiedzią powinno być zintensyfikowanie pracy na rzecz kształcenia nowych elit życia politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego, które będą działać w oparciu naukę społeczną Kościoła. Poza tym trzeba nam się modlić w intencji naszej Ojczyzny...

 

Wiara a życie społeczne

Ks. dr hab. Marek Stępniak

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w kolejnym Dniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Cieszę się, że dzieło, które w 1996 r. wspólnie zapoczątkowaliśmy trwa, że Akcja Katolicka stwarza możliwości chrześcijańskiego zaangażowania w życie społeczne. Pozwolę sobie doprecyzować nieco temat mojego wystąpienia, który w programie brzmi: Wiara w życiu człowieka. Chciałbym nie tyle mówić o znaczeniu wiary w życiu osobistym, choć jest to temat fundamentalny, ale o tym, jak i na ile wiara poszczególnych osób wpływa na ich obecność chrześcijańską w życiu społecznym, a zatem na  życie społeczne?...

 

Diecezjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski

Rok 2016 w Polsce, ma szczególny i wyjątkowy charakter, w tym roku, obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.  Obok obchodów narodowych, odbywają się także obchody lokalne. W Archidiecezji Łódzkiej, zostały one podzielone na 5 etapów, które charakteryzuje konkretna tematyka kościelna oraz państwowa...

 

"O chrześcijańskie zasady życia państwowego"

List pasterski Ks. Kard. Augusta Hlonda

Najmilsi w Chrystusie!

Dobrotliwa Opatrzność Boża przywróciła nam niepodległość, kiedy się w świecie coraz groźniej uwydatniać zaczynał kryzys Państwa. Ludzkość patrzy na szlachetne, a nawet genialne inicjatywy w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Mężowie stanu poszczycić się mogą powodzeniem w niejednej arcytrudnej sprawie. Są przykłady polityki dostojnej, oryginalnej, górnie pojmowanej. A mimo to szerzy się wrażenie, że pogłębia się przesilenie samej instytucji Państwa...

 

Podstawowe formy ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II

S. Izabela Iwańska „Koinonia Św. Pawła”

Wielki nakaz, który Jezus pozostawił Apostołom przed wstąpieniem do nieba jest wciąż aktualny, dlatego Kościół stale go ponawia i wzywa wszystkie swoje dzieci do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, nowej ewangelizacji. W 1979 roku w Nowej Hucie Jan Paweł II po raz pierwszy wezwał cały Kościół do podjęcia nowej ewangelizacji. Papież Benedykt XVI podjął kolejny krok i 21 września 2010 roku wydał List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), wraz z którym powołał do istnienia nową dykasterię Kurii Rzymskiej: Papieską Radę do Spraw Promocji Nowej Ewangelizacji...