Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

w Archidiecezji Łódzkiej

 

25/11/2017
25 listopada, w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, które jest świętem Akcji Katolickiej, odbył się Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi.
Ów dzień skupienia Akcji Katolickiej przebiegał pod hasłem ,,Otrzymaliście w Darze Ducha świętego” (Dz 2,38).
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienia sobie kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Można powiedzieć, że Jezus jest Królem miłości, miłosierdzia, prawdy i pokoju.
Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od modlitwy poprowadzonej przez ks. Andrzeja Blewińskiego, Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz słowa wstępnego prezesa, Marianny Strugińskiej–Felczyńskiej, która przypomniała czym jest Akcja Katolicka, a także przybliżyła filary jej działania, którymi są: modlitwa, formacja, poświęcenie ofiarne oraz apostolat.
Podczas sobotniego spotkania konferencję wygłosili: profesor o. Paulin Sotowski OFMConv, której tematem był ,,Święty Maksymilian Maria Kolbe jako wzór i patron działacza” oraz siostra Sancja Mazur, która omówiła „Zadania Nowej Ewangelizacji i nasze miejsce w głoszeniu”. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. Po Mszy Świętej miał miejsce program artystyczny przygotowany przez Scholia Miraculum z Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. O. Rafała Chylińskiego.
W swoim wystąpieniu O. Sotowski przedstawił działalność oraz cechy świętego o. Maksymiliana Kolbe, które są aktualnie niezbędne w działaniu Akcji Katolickiej. Jedną z cech wyróżniającą świętego o. Maksymiliana Kolbe jest Ojcowska miłość do drugiego człowieka, bo jak można działać i pomagać jeśli nie kochamy drugiego człowieka. Swoją postawą wskazywał na miłość jako cel życia człowieka, gdzie obok modlitwy i pokuty jest ona warunkiem rozwoju życia wewnętrznego. Starał się pracować, aby być pożytecznym dla Boga i człowieka.
O. Paulin wspomniał też o liście napisanym przez o. Maksymiliana z Rzymu do swojego brata Alfonsa Kolbego, w którym pisał jak można okazywać miłość w sytuacjach nas denerwujących. ,,Miłość Boża to miłość bez granic, ku Najlepszemu Ojcu, którą to miłość przez posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy szczególnie o wypełnienie rzeczy, które się nam nie podobają”.
Innymi cechami Świętego, ważnymi w działaniach które pomagają osiągnąć efekty to aktywność i kreatywność w pracy. ,,Kochaj nieprzyjaciół tym więcej im więcej ci przykrości uczynili.” Święty wsłuchiwał się w podwaliny papieża Piusa X – by odnowić w Chrystusie całe Królestwo, które były priorytetami jego działania. O. Maksymilian Kolbe podczas swojej działalności dużą wagę przywiązywał do roli środków masowego przekazu, czego owocem było założenie czasopisma Rycerza Niepokalanej. Ważną cechą w działaniu świętego była odwaga w podejmowaniu działania. Będąc w więzieniu upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia niewinnego człowieka – wyrażając gotowość pójścia na śmieć w jego zastępstwie.
Drugą konferencję poprowadziła sercanka ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, s. Sancja Mazur pt. ,,Zadania nowej Ewangelizacji i nasze miejsce w głoszeniu”. Siostra podkreśliła, iż Nowa Ewangelizacja to zaangażowanie ludzi świeckich, nie tylko słowem, ale czynem. Zaznaczyła, iż jest to proces przekazywania wiary osobom, które tę wiarę utraciły z różnych przyczyn środowiskowych, które kiedyś przyjęły chrzest. Nowa Ewangelizacja polega na tym, aby swoim stylem życia, decyzją wyborów dawać świadectwo wiary. Każdy z nas zaproszony jest do głoszenia Ewangelii. Pomaga nam w tym Duch Święty, którego otrzymaliśmy w darze łaski, dzięki któremu odkrywamy swoje dary, którymi są duchowym bogactwem i dobrocią człowieka, pomagającymi rozeznawać własne powołanie życiowe i posługi naturalne.
Po konferencjach uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego seniora. Podczas homilii ks. arcybiskup podkreślił jak bardzo potrzebne są Kościołowi organizacje w tym Akcja Katolicka. Współczesny świat potrzebuje świadków ewangelizacji, aby pokazać jak żyć dekalogiem dla innych. Działalność organizacji to praca dla innych, dla ludzi biednych, upokorzonych. Potrzeba dzisiaj działania w stawianiu diagnozy – chorób społeczeństwa, którymi są: alkoholizm, narkomania, samotność. Zaznaczył, iż potrzeba dziś troski o prawdę, sprawiedliwość.
Na zakończenie wystąpiła Schola z Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego pod opieką o. Mariusza i pani Violetty Cywińskiej. Dzieci występując ze swoim programem artystycznym dostarczyły nam dużo radości.
Na zakończenie Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – ks. kan. Andrzej Blewiński odmówił koronkę i podziękował wszystkim
uczestnikom i prelegentom. Słowa podziękowania należy skierować do o. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego, Mirosława Bartosa za wsparcie podczas organizacji uroczystości oraz dla kleryków za oprawę liturgii podczas Mszy Świętej.

Marianna Strugińska-Felczyńska