Diecezjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski

Rok 2016 w Polsce, ma szczególny i wyjątkowy charakter. Obok wydarzeń ogólnokościelnych, takich jak zainaugurowany przez Papieża Franciszka Jubileusz Miłosierdzia Bożego, czy Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Krakowie, rok ten jest szczególnie ważny dla naszej Ojczyzny. To w tym roku, obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.  Obok obchodów narodowych, odbywają się także obchody lokalne. W Archidiecezji Łódzkiej, zostały one podzielone na 5 etapów, które charakteryzuje konkretna tematyka kościelna oraz państwowa. Uroczystości swoim zasięgiem obejmą całą diecezję, a swoje etapy związane zostały z: Łaskiem, Piotrkowem Trybunalskim, Łodzią, Tomaszowem Mazowieckim oraz Konstantynowem Łódzkim.

 

gallery/logo-1050-rocznica-chrztu-polski-w-al-sm_4


+ Ł A S K
To pierwszy etap obchodów w archidiecezji łódzkiej. Był on związany z rocznicą 500-lecia obecności Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej w Kolegiacie. To pochodząca z końca XV w. alabastrowa płaskorzeźba wykonana w kształcie tonda, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Wykonana została prawdopodobnie w warsztacie florenckiego artysty Andrea delia Robbia.
W ramach tej stacji odbyła się sesja naukowa, wystawa zatytułowana „Kult Boży w Kolegiacie Łaskiej”, a dzień później uroczystości w Kolegiacie, którym przewodniczył Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, do niedawna Prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przybył do Łasku jako Legat Ojca Świętego Franciszka.
Podczas tego pierwszego etapu obchodów, delegacje wszystkich parafii otrzymały świece jubileuszowe, które są symbolem obchodów w każdej wspólnocie parafialnej.


+ P I OT R K Ó W     T R Y B U N A L S K I
Drugi etap obchodów jubileuszowych, odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 2-3 kwietnia br., a tematem jego będzie prawo – w ujęciu Bożym i ludzkim. Piotrków bowiem, w historii był siedzibą trybunału, w którym stanowione było prawo, a w jednym z sanktuariów miasta znajduje się obraz Matki Bożej Trybunalskiej, której tytuł powstał z powodu obecności Ikony Maryi, podczas tworzenia prawa Polskiego.
W sobotę odbędzie się konferencja naukowa, której tematyka będzie dotyczyć fundamentów prawa naturalnego, a w niedzielę odbędzie się procesja z obrazem Matki Bożej Trybunalskiej ulicami Piotrkowa i Msza św. w parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczyć będzie, ks. abp Stanisław Gądecki, przewodnicząc Episkopatu Polski.


+ Ł Ó D Ź
Łódzkie obchody (12 czerwca) związane będą, ze Świętem Eucharystii, organizowanym, co roku, na pamiątkę obecności św. Jana Pawła II w Łodzi. W niedzielę odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem, która przejdzie ulicami Łodzi z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej do Łódzkiej Archikatedry. Tam na placu św. Jana Pawła II, zostanie odprawiona Msza, św. której przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi, Ksiądz Kardynał Dominik Jaroslav Duka, prymas Czech. Będzie to historyczne wydarzenie, gdyż to właśnie z Czech, Polska przyjęła sakrament chrztu.
Tematyka łódzkich obchodów będzie Eucharystia, która jest najcenniejszym Skarbem Kościoła.


+ T O M A S Z Ó W     M A Z O W I E C K I
Czwartym etapem Archidiecezjalnych obchodów jubileuszu chrztu Polski, będzie Tomaszów Mazowiecki. Jego wyjątkowość polegać będzie na tym, że obok obchodów religijnych, będą one miały wymiar także w skali miasta i powiatu. Odbędą się one, w sobotę 18 czerwca uroczystą procesją z relikwiami św. Antoniego z Padwy, z kościoła N.M.P. Królowej Polski, na miejski Plac Kościuszki. Tam będzie sprawowana Msza św., której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki. Podczas tej uroczystości planowane jest ogłoszenie św. Antoniego z Padwy, patronem miasta i powiatu Tomaszów Mazowiecki. Święty Antoni, jest patronem trudnych spraw społecznych, stąd tematyka obchodów Tomaszowskich będzie dotyczyła trudnych spraw społecznych miasta, ale i całej Archidiecezji.


+ K O N S T A N T Y N Ó W     Ł Ó D Z K I
Ostatni etap obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, będzie miał miejsce w Konstantynowie Łódzkim i będzie miał wymiar Martyrologiczny. To właśnie w tym mieście przed laty, znajdował się tzw. hitlerowski obóz przejściowy. To z niego wywożono więźniów do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wśród przebywających w obozie i wywiezionych, było ponad 150 kapłanów Archidiecezji Łódzkiej.
Tegoroczny październikowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, który odbywa się, co roku w łódzkiej katedrze, w tym roku odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, w sobotę 1 października. O godz. 10:00, w kościele p.w. św. Józefa Robotnika, rozpocznie się modlitwa liturgią godzin, połączona z konferencją ks. bpa Edwarda Dajaczka, ordynariusza diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Następnie kapłani ubrani w szaty mszalne, przejdą ulicami miasta do przygotowanego ołtarza polowego, gdzie będzie sprawowana Najświętsza Eucharystia, której przewodniczyć będzie bp Dajczak.
To przejście kapłanów w ornatach ulicami Konstantynowa Łódzkiego, będzie nawiązywało do pamiętnego przejścia kapłanów aresztowanych przez władze hitlerowskie, a następnie wywiezionych na miejsce męczeństwa do Dachau.


Relację z obchodów rocznicy Chrztu Polski, które będą miały miejsce w Archidiecezji Łódzkiej, będzie można znaleźć na stronie Archidiecezji Łódzkiej, a także w innych mediach katolickich diecezji, tych papierowych, jak i elektronicznych.

Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej  

gallery/diecezjalne obchody jubileuszu milosierdzia

Do diecezjalnych obchodów, przygotował wiernych list Metropolity Łódzkiego, który został odczytany we wszystkich parafiach i kaplicach diecezji w niedzielę, 25 października 2015 roku. Arcybiskup Jędraszewski wskazuje w nim, jak istotne znaczenie dla istnienia Polski miał przyjęty przed wiekami chrzest i jak waga tego aktu religijnego, ma przełożenie na współczesność. List zapowiedział także pierwszy etap obchodów, który odbył się w Łasku.