DIAK - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

ZARZĄD DIAK ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (kadencja 2013-2016)

   Prezes: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska, parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

   Wiceprezes: Henryk Gruda, parafia archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi

   Sekretarz: Zofia Pawlak, parafia Św Rodziny w Łodzi

   Skarbnik: Maria Mazurkiewicz, parafia Św. Franciszka w Łodzi

   Członek Zarządu: Jadwiga Twardowska, parafia św. Mikołaja w Kałowie

   Członek Zarządu: Tadeusz Skorupski, parafia św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie

 

RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

   Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Diecezjalnego

 

KOMICJA REWIZYJNA

   Marek Rybak, parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi

   Marian Surma, parafia Najśw. Serca Jezusa w Łodzi

   Maria Świderska, parafia Św. Antoniego w Łodzi

 

DELEGAT DO RADY KIAK

   Maria Mazurkiewicz, parafia Św. Franciszka w Łodzi

 

KORESPONDENT DIAK

   Elżbieta Anna Gruda, parafia archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi

 

DIECEZJALNY ASYSTENT KOŚCIELNY

   Ks. kan. dr Andrzej Blewiński, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu