Czas wzrastania

Rekolekcje dla Zarządów DIAK w Polsce, Kalisz

 

10-12/03/2017

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej zaproszony został na rekolekcje do Diecezji Kaliskiej.

To była znakomita inicjatywa Zarządu Krajowego pod przewodnictwem Pani Prezes Urszuli Furtak i twórcza jego realizacja. Mowa o czterech edycjach rekolekcji, które obejmują wszystkie diecezje w Polsce.

Miałyśmy możliwość uczestniczenia w III edycji tychże rekolekcji. Odbywały się one w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu od 10 do 12 marca 2017 r. Klerycy okazali się być niezwykle gościnnymi, troskliwymi i serdecznymi gospodarzami, a klimat seminarium, jedyny w swoim rodzaju. Ksiądz prałat dr Józef Niżnik to niekwestionowany autorytet w obszarze wiedzy o Akcji Katolickiej w Polsce (i poza nią), pełen charyzmy rekolekcjonista, autor przejmującej Drogi Krzyżowej dla nas przygotowanej i przez nas przemodlonej. Bogaty trzydniowy program wypełniały konferencje (w liczbie siedmiu!) i nabożeństwa oraz spotkania robocze. Była to też okazja do rozmów, dzielenia się doświadczeniami z bieżącej pracy POAK i zarządów diecezjalnych. Wyjeżdżałyśmy ubogacone duchowo, ale i merytorycznie. Nasz rekolekcjonista koncentrował się w swoich wykładach na Akcji Katolickiej jako takiej oraz potrzeby jej istnienia w kontekście życia chrześcijańsko-społecznego.

Zacząć warto od konstatacji, że Akcja Katolicka, aby mogła być rzeczywistym wsparciem Kościoła, winna być zjednoczona i silna. Stąd m. in. potrzeba organizowania spotkań Zarządów Diecezjalnych, abyśmy mogli podążać tą samą drogą, do realizacji tych samych celów. Umacnia nas to, że Akcja Katolicka to urząd duszpasterski i ewangelizacyjny.

Akcja to nade wszystko formowanie poszczególnych członków, nieustannie pogłębiających swoją wiarę i wiedzę. Bóg daje nam pewien „duchowy kod”, który trzeba rozpoznać (modlitwą, rekolekcjami, samokształceniem) i realizować poprzez pracę. To szczególne powołanie, do którego „dopisana” jest łaska i szczególny charyzmat. Z tego wynika, że Akcji Katolickiej nie mogą tworzyć ludzie przypadkowi. A jacy? Odpowiedź ukazała się prosta i czytelna, tylko trzeba podjąć trud własnej formacji. „Człowiek zjednoczony z Chrystusem, będzie wiedział, co ma robić, bo jest narzędziem Pana” (św. Paweł).

Podczas konferencji rekolekcyjnych wyłoniło się wiele ciekawych (i potrzebnych!) tematów spotkań formacyjnych, na poziomie parafii i diecezji. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić innych do wspólnego czerpania ze „źródła wody żywej”.

Króluj nam Chryste!

Leokadia Pawliszak, Krystyna Baraniecka, Zarząd DIAK Wrocław

Zródło: KIAK