Aktualności 2017 / 2018

Rekolekcje w Sulistrowiczkach

3/03/2018
Prezes oraz liderzy Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej uczestniczyli w rekolekcjach między diecezjalnych w Sulistrowiczkach k/ Sobótki w pobliżu Wrocławia. Temat przewodni rekolekcji „W kościele nie ma bezrobocia”, na bazie Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici, o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie św. Jana Pawła II, poprowadził je ks. dr Sławomir Augustynowicz – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej...

 

Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji katolickiej

3/02/2018
Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu w dniu 03 lutego 2018 r., w siedzibie Centrum Okopowa w Warszawie. To pierwsze spotkanie w bieżącym roku stało się okazją do skierowania podziękowań za odpowiedzialność, zaangażowanie i apostolski trud każdego członka Akcji Katolickiej w Polsce. Rada przyjęła sprawozdania za rok 2017 oraz udzieliła absolutorium Zarządowi KIAK.

 

Nie ma zgody na łamanie prawa przez Nergala

9/03/2018

Bluźnierczym prowokacjom mówimy STOP. Wypełnienie przestrzeni mediów społecznościowych materiałem profanującym największą świętość naszej wiary – wizerunek Jezusa Chrystusa, jest rzeczą nad wyraz haniebną. Jesteśmy świadkami tego, jak Adam „Nergal” Darski, pozwalając sobie na niegodziwe dryfowanie w kierunku pogardy, obraża uczucia religijne milionów ludzi wierzących w Chrystusa. Akcja Katolicka tego typu prowokacji i inspirowanej pogardzie mówi stanowcze nie!...

 

Wyjazd integracyjny do Warszawy

Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych wspólnie wybrali się do Warszawy aby zwiedzić kościół barokowym Braci Mniejszych Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego a w nim ruchomą szopkę, Kościół Opatrzności Bożej, Stadion PGE, Światła Ogrodów Wilanowskich, Archikatedrę Św. Jana Chrzciciela a w nim zapoznać się z historią Polski postaciami, wydarzeniami które miały wpływ na odzyskanie Niepodległości przez Polskę...

 

Te Deum Laudamus za 30 lat posługi bp. A. Lepy

7/01/2018

Trzydzieści lat posługi biskupiej pozwoliło mi głębiej poznać, jaki sens mają słowa: biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt! Dzisiaj, może jak nigdy dotąd, zdaję sobie sprawę w jakim stopniu wypowiadane słowo, jest niewspółmierne w stosunku do otrzymanych darów oraz do powinności, której na imię wdzięczność – mówił bp Adam Lepa podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w niedzielę w łódzkiej katedrze...

 

Orszak Trzech Króli w Zgierzu

6/01/2018
Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli brzmiało: „Bóg jest dla wszystkich”. Według ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy( trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, ze urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper – kadzidło, symbol boskości, Melchior – złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar – mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci...

 

CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Dokument KEP Przygotowany przez Radę ds. Społecznych

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra...

 

NOWY DWULETNI PROGRAM DUSZPASTERSKI (2017-2019) - „Duch, który umacnia miłość”

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania...

 

Wigilijne spotkanie

14/12/2017

 „Wigilijne spotkanie” jest troską o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery przez zaproszenie członków stowarzyszeń. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i zacieśnienie kontaktów wśród działaczy. Tegoroczne spotkanie wigilijne Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych odbyło się w Świetlicy Środowiskowej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu...