Aktualności 2017

Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

25/11/2017

25 listopada, w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, które jest świętem Akcji Katolickiej, odbył się Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi. Ów dzień skupienia Akcji Katolickiej przebiegał pod hasłem ,,Otrzymaliście w Darze Ducha świętego” (Dz 2,38)...

 

Zakończenie półkolonii w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

21/07/2017
Organizatorem półkolonii jest Akcja Katolicka wspólnie z kapłanami z parafii oraz Urzędem Miasta Zgierza. Akcja Katolicka od 17 lat zajmuje się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży od początku powstania przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Co roku składamy projekty na pozyskanie funduszy na prowadzenie świetlicy. Stałymi Sponsorami Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu są: Urząd Miasta Zgierza, Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste w Warszawie, Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie. W tym roku złożyliśmy dodatkowo projekt do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymaliśmy dotacje na projekt „Wozem drabiniastym przez wieś - szlakiem ginących zawodów”. Dzięki dotacji zakończenie półkolonii wyglądało inaczej niż zawsze. ...

 

Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych

9/11/2017
9 listopada 2017 roku w 75. rocznicę utworzenia obozu dla dzieci odbyła się Msza św. i Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej. Marsz Pamięci rozpoczął się Mszą Świętą w kościele Zesłanie Ducha Św. w Łodzi a następnie przejście pod Pomnik Martyrologii Dzieci - Pęknięte Serce Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki przewodniczył i wygłosił homilię podczas uroczystej Mszy świętej…

 

Ingres abp. Grzegorza Rysia

4/11/2017
W uroczystości z udziałem Episkopatu Polski uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Do Łodzi przybyli przedstawiciele archidiecezji krakowskiej – na czele z abp. Markiem Jędraszewskim i kard. Stanisławem Dziwiszem – której biskupem pomocniczym do niedawna był abp Grzegorz Ryś…

 

Nadanie imienia Jana Pawła II Akcji Katolickiej

22/10/2017
Uroczystości w Bazylice Archikatedralnej im. Jana Chrzciciela w Warszawie związane z nadaniem imienia Jana Pawła II Akcji Katolickiej - 22 października 2017 roku. Będziemy odtąd szczególnie upraszać wstawiennictwa świętego papieża, jako naszego świętego patrona, by za jego zachęta nie lękać się i iść naprzód z nadzieją – podkreśliła prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak…

 

Komunikat ze spotkania Rady KIAK

21/10/2017
Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu, w dniu 21.10.2017 r., w Domu Formacyjnym ul. Dewajtis 3, w Warszawie. Część spotkania roboczego Rady poświęcona była przyjęciu dokumentów na rok 2018. Wśród nich znalazły się kierunki pracy, kalendarium KIAK oraz plan finansowy Krajowego Instytutu…

 

XVI Zlot Rodzinny

29/07-6/08/2017
XVI Zlot Rodzinny Akcji Katolickiej oraz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w tym roku miał miejsce na ziemi lubuskiej. Członkowie od lat łączą odpoczynek z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Co roku wybierają inne miejsca aby poznać historię danego rejonu, krajobrazy, zabytki sakralne, pałace. Zielona Góra miasto na prawach powiatu, położone na zboczu doliny Odry, liczące ok. 140 tys. mieszkańców. Historycznie i kulturowo jest częścią Dolnego Śląska...

 

Spotkanie diecezjalnych koordynatorów ruchów i stowarzyszeń katolickich

26/10/2017
Dnia 26 października, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, pod przewodnictwem delegata Konferencji ks. abp. Józefa Kupnego (Wrocław) oraz o. Adama Schulza SJ, odbyło się doroczne spotkanie diecezjalnych koordynatorów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Wiodące idee wypowiedzi ks. abpa J. KUPNEGO nt. wyzwania społeczne stojące przed ruchami i stowarzyszeniami...

 

300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

26/08/2017

Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej odbyła się 8 IX 1717 roku, koronami papieża Klemensa XI. Już kronikarz Jan Długosz, w swym „Liber Beneficiorum” (IX,123) nazywa Bogarodzicę Jasnogórską „najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Jasna Góra już wtedy objęła swym oddziaływaniem ówczesne społeczeństwo polskie, także stała się celem pielgrzymek możnowładców, a nawet monarchów polskich zarówno z dynastii jagiellońskiej, jak i królów elekcyjnych...

 

II Zgierski Festiwal Piosenki Religijnej „Otwórzcie drzwi Chrystusowi i Jego Matce”

15/10/2017
Już po raz drugi w dniach 14-15 października, w parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, odbył się Zgierski Festiwal Piosenki Religijnej „Otwórzcie drzwi Chrystusowi i Jego Matce”. W sobotnich eliminacjach udział wzięli: soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne. Koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbył się w niedzielne popołudnie, a udział w nim wzięli uczestnicy konkursu, ich rodziny, a także zaproszeni goście, wśród których obecny był ks. bp Ireneusz Pękalski, który objął to wydarzenie artystyczną swoim patronatem...

 

Krzyż to miłość - Radio Maryja w parafii oo. Pasjonistów

11/10/2017
– Tylko jedno świadectwo ma wartość – to o miłości, którą Bóg umiłował świat, tak bardzo, że swojego Syna nam i za nas dał – mówił o. Waldemar Linke CP, prowincjał zgromadzenia pasjonistów – nie możemy więc wyrzec się krzyża, bo on jest naszym świadectwem, nas chrześcijan, znakiem, który musimy stawiać przed oczyma innych- dodał. Przełożony zgromadzenia wygłosił homilię w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, podczas uroczystości 150-lecia kanonizacji św. Pawła od Krzyża, założyciela zgromadzenia. Uroczystej Mszy św. transmitowanej przez Radio Maryja i TV Trwam, przewodniczył bp Marek Marczak...

 

Ku czci Patronki Miasta Łodzi

7/10/2017
-Idźmy do ołtarza ofiary i uczty Eucharystycznej, źródła boskiego pokrzepienia i ukojenia. Czerpmy z tego źródła Bożego Miłosierdzia, i nieśmy miłość bez granic, naszej Ojczyźnie, oplecionej modlitwą różańcową, Kościołowi łódzkiemu i jego pasterzom, miastu Łódź i jego mieszkańcom, i wszystkim ludziom dobrej woli! – mówił bp Jan Zając. Zakończyły się uroczystości ku czci św. Faustyny Kowalskiej – patronki Łodzi, którym w tym roku przewodniczył ks. bp Jan Zając – biskup senior z Krakowa...

 

Różaniec do granic

7/10/2017
Już dziś w ponad trzystu kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski nastąpi modlitwa różańcowa o pokój dla Polski i całego świata. „Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która na Jasnej Górze zgromadziła 150 tys. osób. Tegoroczna modlitwa ma przyciągnąć nawet milion osób. Modlitwa różańcem odbędzie się w górach, na plażach Bałtyku, a nawet na czterech polskich lotniskach...

 

Koronka na ulicach miasta Zgierza

28/09/2017
Duża grupa mieszkańców Zgierza zebrała się 28 września 2017 roku na pl. J Kilińskiego o godz. 15.00, aby odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Uczestnicy modlili się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, o spokój na świecie, za władze miasta, powiatu, województwa i w Polsce. Data związana jest z rocznicą beatyfikacji błogosławionego Michała Sopoćki, spowiednika Św. Faustyny. Akcja przypomina też o przesłaniu Bożego Miłosierdzia, które Jezus dał Św. Siostrze Faustynie...

 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej z parafii Św. Anny

24-28/09/2017
Akcja Katolicka z ks. Andrzejem z parafii Św. Anny i parafianami w dniach od 24 do 28 września 2017 r. pielgrzymowała po ziemiach zachodnich i Pomorzu. Miejscami modlitewnymi naszej pielgrzymki były: Sanktuarium NMP, Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej-najstarsze miejsce kultu maryjnego. Kolegiata NMP w Stargardzie, Bazylika Św. Jakuba w Szczecinie, Klasztor cysterski w Kołbaczu...

 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

23/09/2017
Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej wzięli udział w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim pt. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, które odbyło się w sobotę, 23 września br. w auli Politechniki Poznańskiej. Słowa te będą stanowić motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) programu duszpasterskiego, który rozpocznie się od pierwszej niedzieli Adwentu. Forum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Roberta Saraha o godz. 9:30 w kościele św. Rocha w Poznaniu...

 

Odpust katedralny

18/09/2017
ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA BYŁ CZŁOWIEKIEM WIELKICH PRAGNIEŃ I WIELKICH MARZEŃ!
Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w Mszy Św. z okazji odpustu w katedrze. W liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w łódzkiej katedrze odbył się doroczny odpust parafialny, który zgromadził uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych z terenu całego miasta. Liturgii przewodniczył ks. bp Marek Marczak – Administrator Archidiecezji Łódzkiej...

 

Łódź otrzymała nowego Pasterza

14/09/2017

W samo południe, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w łódzkiej kurii podano do wiadomości decyzję Ojca Świętego Franciszka, który mianował nowym Arcybiskupem Łódzkim ks. bp. Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. W czasie ogłoszenia nominacji, administrator Archidiecezji Łódzkiej – ks. bp Marek Marczak zachęcił zebranych do modlitwy w intencji nowego Arcybiskup Łódzkiego i dobrego duchowego przygotowania się do ingresu, którego data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie...

 

Młodzież drogą Kościoła

09/2017

Przygotowujemy się na Synod poświęcony młodzieży. "Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze" - drogowskazy Franciszka dla młodych. Rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie skłania do przypomnienia głównych wątków orędzia, jakie 2 milionom młodych z całego świata przekazał tam papież Franciszek. Układa się ono w 10 drogowskazów, z których warto skorzystać...

 

97. rocznica cudu nad Wisłą

15/08/2017

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i uroczystości Dnia Wojska Polskiego. Przed rozpoczęciem mszy świętej administrator Archidiecezji Łódzkiej ksiądz biskup Marek Marczak, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, dowódca Wojska Polskiego Łódź i dowódca Sztabu Łódź złożyli wieniec przy pomniku Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem...

 

Archidiecezjalne Dożynki w Widawie

20/08/2017

Członkowie Akcji Katolickiej wzięli udział w Archidiecezjalnym Święcie Plonów. Archidiecezjalno – Gminne Święto Plonów odbyło się w tym roku w Widawie w niedzielę 20 sierpnia 2017 roku. Rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. celebrowaną przez księdza biskupa Marka Marczaka – Administratora Archidiecezji Łódzkiej. Organizatorami tegorocznych dożynek byli Wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk oraz proboszcz widawskiej parafii ks. Jarosław Leśniak - archidiecezjalny duszpasterz rolników...

 

Europejskie poparcie dla polskiej inicjatywy obywatelskiej #ZatrzymajAborcję

15/08/2017

Niemal 20 krajów Europy popiera inicjatywę obywatelską eliminującą eugenikę z polskiego prawa. Oświadczenie w sprawie zbliżającej się w Polsce inicjatywy #ZatrzymajAborcję wydał obradujący w Brukseli Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US. Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US zapoznała się z inicjatywą obywatelską #ZatrzmajAborcję, która ma na celu zmianę polskiego prawa w kierunku pełniejszej ochrony życia osób nienarodzonych poprzez eliminację możliwości zabijania dzieci z prawdopodobieństwem wad genetycznych lub chorób. Federacja zdecydowanie popiera inicjatywę i wzywa Parlament Polski do zwiększenia ochrony życia nienarodzonych....

 

Sekretarz Episkopatu: świadectwo życia Edyty Stein wezwaniem do nawrócenia dla Europy

15/08/2017

Świadectwo życia i śmierci Edyty Stein jest aktualne również dziś; staje się dla Europy wezwaniem do nawrócenia, ale także znakiem nadziei, że ostatecznie zwycięża dobro – podkreśla sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein – patronki Starego Kontynentu. Bp Miziński wskazuje, że rocznica śmierci Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża), to dobra okazja, by zastanowić się nad przyszłością Europy, która coraz częściej odcina się od chrześcijańskich korzeni...

 

Zaproszenie na Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

15/08/2017

Sierpień to w naszym polskim katolickim kalendarzu miesiąc Maryi. Miesiąc jak żaden inny naznaczany rytmem pielgrzymiego szlaku prowadzącego rzesze ludzi do Maryi Królowej Polski. W Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, z głębi serca zachęcam również Was drodzy członkowie Akcji Katolickiej do udziału w tych uroczystościach. Niech główne obchody Jubileuszu koronacji zaplanowane na 26 sierpnia, staną się okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem...

 

Półkolonie w Świetlicy Środowiskowej

10-14/07/2017

Wypoczynek dzieci i młodzieży jest organizowany od lat przez Akcję Katolicka wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz księżmi. Różnorodne formy wypoczynku podczas półkolonii uzupełniają ofertę placówek oświatowych w zakresie aktywności fizycznej oraz rozwoju zainteresowań, w tym, krajoznawczych, turystycznych, sportowych czy kulturalnych. Jest to również okazja, dla dzieci i młodzieży do odpoczynku i zabawy oraz nawiązywania trwałych i dobrych relacji z innymi...

 

Ogród Zmysłu

15/06/2017

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wspólnie z Akcja Katolicką poznają urokliwe zakątki województwa łódzkiego. Tym razem dotarliśmy do Poddębic, trasę zaproponował i opracował członek Zarządu PTSM Filip Foremniak, ponieważ w Poddębicach znajduje się jedyny w województwie łódzkim park zdrojowy...

 

Boże Ciało w Spicymierzu

15/06/2017

Członkowie Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w tym roku wzięli udział w uroczystościach Bożego Ciała w Spicymierzu. Od 200 lat w ten uroczysty dzień mieszkańcy wsi układają misterny dywan z kwiatów. Ma on prawie 2 kilometry długości. W usypywaniu kompozycji kwiatowych uczestniczą zarówno kilkuletnie dzieci, nastolatki, jak i dorośli. Tradycja ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie...

 

Idźmy i głośmy z Maryją - 22. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

10/06/2017

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wzięła udział w tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickie na Jasną Górę. To szczególne spotkanie z Maryja w roku 300-lecia koronacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej i 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie a także 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie przeżywaliśmy pod hasłem ,,Idźmy i głośmy z Maryją”...

 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani w Wielgomłynach

10/06/2017

Udaliśmy się do Matki Bożej Bolesnej w Wielgomłynach, gdzie znajduje się przepiękne sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej, z nami uczestniczył proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Po dotarciu do Wielgomłyn z historią powstania Sanktuarium zapoznał nas ks. proboszcz O. Paulin...

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 4 czerwca 2017 r.

4/06/2017

1. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Łodzi, których centralnym punktem będzie Archidiecezjalne Święto Eucharystii. W niedzielę 11 czerwca o godz. 10.00 zgromadzimy się pod kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, aby wyruszyć w procesji eucharystycznej do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej...

 

Medal „Serce Dziecku” dla Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

1/06/2017

Już po raz kolejny 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka, pod pomnikiem Pękniętego Serca, w dawnym obozie dla dzieci w Łodzi, przy ul. Przemysłowej, zostały wręczone medale ”Serce Dziecku”. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową realizującą swoje zadania przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka, wręczane jest osobom prywatnym i instytucjom, dla których dobro dzieci jest najważniejsze. W tym roku, to najważniejsze regionalne wyróżnienie dorosłych dla dzieci, otrzymała znana działaczka i Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej p. Marianna Strugińska-Felczyńska, która prowadzi działalność AK przy parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu...

 

Idźcie i głoście - relacja z pielgrzymki szlakiem Maryjnym, św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

27-28/05/2017

Bohaterowie naszej ostatniej pielgrzymki są niewątpliwie patronami tegorocznego hasła duszpasterskiego. 28 i 29 maja 2017 r. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy par. św. Franciszka z Asyżu wraz z ks. Tadeuszem Sochą odwiedzili Toruń, Górsk i Włocławek. Te trzy miasta na naszym pielgrzymim szlaku połączyły losy dwóch wielkich Polaków – kapłanów: św. Jana Pawła II Papieża i bł. męczennika Ks. Jerzego Popiełuszkę, którzy swoje życie oddali Chrystusowi i zawierzyli Matce Bożej...

 

XXII Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Św. Maksymiliana

27/05/2017

Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w XXII Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Łódzkiej do Sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach (27 maja 2017). Uroczystą Mszę św. sprawował i przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. W słowie skierowanym do wiernych podkreślił, że święty Maksymilian poświęcił swoje życie, aby ratować rodzinę. Miał świadomość, że na Franciszka Gajowniczka czeka żona wraz z dziećmi...

 

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci ofiarom samolotowej katastrofy w Smoleńsku

19/05/2017

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej na uroczystościach z odsłonięcia i poświęcenia pomnika ofiarom samolotowej katastrofy w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. 19 maja 2017 roku w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej pw. Stanisława Kostki Mszą Świętą rozpoczęły się uroczystości upamiętniające tych, którzy oddali swoje życie w służbie naszej ojczyźnie. Administrator Archidiecezji Łódzkiej bp Marek Marczak podziękował przybyłym gościom. Wśród nich byli przedstawiciele władz rządowych i lokalnych, Radio Maryja, TV TRWAM jak również ks. dr Tadeusz Rydzyk...

 

Rodzina, prawo do życia i godność kobiet w Akcie Poświęcenia Kościoła w Polsce Maryi

16/05/2017

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i obrona godności kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który zostanie odnowiony 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Jest to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich...

 

Papież do Komitetu Biotechnologii: nie manipulować życiem

9/05/2017
Na odpowiedzialność związaną z rozwojem nauki i techniki zwrócił uwagę Papież, spotykając się z Krajowym Komitetem Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu, który działa od 25 lat przy włoskim rządzie. Ojciec Święty nawiązał do słów Księgi Rodzaju: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (2, 15). Przypomniał, że idea „uprawiania” wyraża troskę, aby dzięki ludzkiemu umysłowi rozwijać oraz doprowadzać do rozkwitu i owocowania to, w co Bóg wyposażył świat...

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej w Częstochowie

3/05/2017

„Korona modlitwy dla Królowej Polski” pod takim hasłem odbyły się w tym roku uroczystości święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze - 3 maja. Tego dnia również obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. "To dopiero ten czas Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, te dwie postaci zadecydowały, że tytuł Królowej Polski wszedł w powszechne używanie. On został wcześniej objawiony pewnemu włoskiemu Jezuicie z Neapolu, o. Juliuszowi Mancinelli...

 

Franciszek do Włoskiej Akcji Katolickiej: nie leniuchować, ale iść na peryferie

30/04/2017

Członkowie Akcji Katolickiej nie mogą sobie pozwalać na wygodnictwo i lenistwo, ale muszą iść na peryferie ludzkiego istnienia – powiedział Franciszek do członków Włoskiej Akcji Katolickiej. Spotkał się z nimi 30 kwietnia 2017 r. na Placu św. Piotra, a okazją po temu były rozpoczęte w tym dniu obchody 150-lecia tej organizacji. Uroczystość zgromadziła ok. 70 tysięcy osób, wśród których byli także członkowie Akcji z innych krajów...

 

Odpust  w  parafii  Matki  Bożej  Dobrej  Rady w Zgierzu

26/04/2017

W środę 26 kwietnia przeżywaliśmy święto patronalne Matki Bożej Dobrej Rady. Sumę odpustową odprawił bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, który również poświęcił figurę MB Fatimskiej. Jaka jest historia powstania wezwania parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu? Kościół ten został wybudowany jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Kapelana I Dywizji Pancernej ks. kpt. Szczepana Rembowskiego i jego żołnierzy...

 

Uroczystość Św. Wojciecha. Dziękczynienie za sześć wieków Prymasostwa

23/04/2017

W katedrze gnieźnieńskiej 23 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczysta suma odpustowa inaugurująca obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Mszę św. poprzedziła procesja z relikwiami św. Wojciecha, która przeszła z kościoła św. Michała Archanioła do katedry gnieźnieńskiej. Przed rozpoczęciem liturgii abp Wojciech Polak poświęcił tablicę upamiętniającą pierwszego prymasa Polski abp. Mikołaja Trąbę. Znajduje się ona w pobliżu Drzwi Gnieźnieńskich, gdzie upamiętniono także pięciu królów koronowanych w Gnieźnie...

 

Pielgrzymka

23/04/2017

Żółkiew - to jedno z najważniejszych miejsc w życiu Jana III Sobieskiego. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest Kolegiata pw. Św. Wawrzyńca - mauzoleum rodu Żółkiewskich i Sobieskich, których szczątki spoczywają w sarkofagach w podziemiach kościoła. Tu w czasie mszy św. modliliśmy się o pokój na Ukrainie. Zwiedzanie Lwowa tak bardzo związanego z polską historią rozpoczęliśmy po mszy św. w katedrze Wniebowzięcia NMP, w której przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w czasie potopu Szwedzkiego Król Jan Kazimierz złożył śluby...

 

„Dlaczego Św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką? – z wizytą w Radio Maryja”

3/03/2017

W czwartek 2 marca 2017 r., w audycji z cyklu: „Rozmowy niedokończone” w Radio Maryja zagościła Akcja Katolicka. Gośćmi audycji byli: prezes KIAK Urszula Furtak, wiceprezes Wiesław Smereczyński oraz ks. prałat Józef Niżnik, Kościelny Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Audycja stanowiła nie tylko okazję do zapoznania się radiosłuchaczy z charyzmatem Akcji Katolickiej, ale posłużyła promocji naszego stowarzyszenia w tak ważnej współcześnie przestrzeni medialnej...

 

Dzielnicowy bliżej nas

29/03/2017

Miłą niespodzianką dla uczestników Świetlicy przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu była wizyta Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Po raz pierwszy uczestnicy mogli poznać Dzielnicowych z miasta Zgierza, zadać im pytania dotyczące cyberprzemocy w internecie. Wizyta Dzielnicowych z własnej inicjatywy na spotkanie z uczestnikami Świetlicy, wpłynęła pozytywnie na wizerunek Policji wśród dzieci, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w prelekcji, konkursie i rozmowach z Dzielnicowymi...

 

Pogrzeb po 75 latach

19-20/03/2017

Inscenizacja pt. ,,Hołd dla Stu Straconych” odbyła się w niedzielę 19 marca wieczorem na placu i pod pomnikiem poświęconym pamięci rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców miasta i poprzedziła poniedziałkowy pogrzeb ofiar odnalezionych i ekshumowanych w Lesie Lućmierskim. 20 marca z udziałem władz państwowych i wojewódzkich, samorządowych oraz rodzin ofiar odbył się w Zgierzu i Lesie Lućmierskim pogrzeb ofiar niemieckich egzekucji dokonywanych w mieście i okolicach. Msza św. pogrzebowa Polaków pomordowanych odbyła się w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu...

 

Wspólny wyjazd. Widzieliśmy Mękę Pańską

18/03/2017

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Łodzi wybrali się na Misterium Męki Pańskiej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Wystawiane Misterium Męki Pańskiej należy ono do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych...

 

Czas wzrastania. Rekolekcje dla Zarządów DIAK w Polsce, Kalisz

10-12/03/2017

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej zaproszony został na rekolekcje do Diecezji Kaliskiej. To była znakomita inicjatywa Zarządu Krajowego pod przewodnictwem Pani Prezes Urszuli Furtak i twórcza jego realizacja. Mowa o czterech edycjach rekolekcji, które obejmują wszystkie diecezje w Polsce. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w III edycji tychże rekolekcji. Odbywały się one w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu od 10 do 12 marca 2017 r...

 

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”

22/02/2017

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków...

 

Rok Prymasowski

8/02/2017

Po ubiegłorocznej 1050. rocznicy Chrztu Polski, w tym roku przypada kolejny ważny jubileusz – 600-lecie nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski. Główne uroczystości odbędą się w dniach 22-23 kwietnia, w czasie dorocznego odpustu ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski...

 

Turysta-pątnik: z laptopem pod pachą i na rolkach

8/02/2017

Polskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego, nie tylko katolików, pękają w szwach. Turystyka pielgrzymkowa kwitnie. Można zaryzykować stwierdzenie, że pierwszym turystą pielgrzymkowym do Polski był cesarz Otton III, który w 1000 r. przybył do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Kult świętych rozwijał się przez kolejne wieki nad Wisłą równolegle z kultem Matki Boskiej, której najbardziej znany wizerunek – Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się w Klasztorze OO. Paulinów na Jasne Górze od 1382 r...

 

Poznajemy nasze dziedzictwo

22/01/2017

Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych wybrali się zwiedzać urokliwe zakątki województwa oraz szopki bożonarodzeniowe. Nie przestraszyła ich zima, osoby aktywne o każdej porze roku wybierają się by podziwiać i poznawać perełki województwa. Tym razem zaczęliśmy od perły regionu w Łasku czyli kościoła Św. Ducha...

 

Ferie zimowe w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

16-20/01/2017

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspólnie z Ks. proboszczem od kilku lat organizują czas wolny w okresie ferii zimowych dla dzieci. Dzieci miały możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego z edukacją, które dostarczyły im niezapomnianych wrażeń. W tym czasie dzieci miały zorganizowane różne atrakcje wyjazd do Łodzi i zwiedzanie: dworca Fabrycznego, Palmiarni, wizyta w Kościele Baptystów, Schronisku Młodzieżowy...

 

Msza dziękczynna w Archikatedrze łódzkiej

21/01/2017

Uroczystą Mszą świętą, sprawowaną w sobotę 21 stycznia br., o godz. 12:00 w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi, wierni i duchowni Archidiecezji Łódzkiej, dziękowali Bożej Opatrzności za cztery lata posługi księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego. „Dziękuję dziś wszystkim, których Pan Bóg postawił przez te ponad cztery lata, na mojej pasterskiej drodze w archidiecezji łódzkiej, i z którymi razem dane mi było głosić zwycięską Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – mówił pasterz Kościoła łódzkiego...

 

Orszak Trzech Króli w Zgierzu

6/01/2017

Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli. Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Akcja Katolicka w Zgierzu już po raz trzeci podjęła się organizacji Orszaku Trzech Króli. W tym roku wspólnie z Ks. Dziekanem Dekanatu Zgierskiego Andrzejem Chmielewskim oraz Przemysławem Staniszewskim Prezydentem Miasta Zgierza...

 

Spotkanie Noworoczne

10/01/2017

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, Parafialny Odział Akcji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Asysta Parafialna zorganizowali 10 stycznia spotkanie noworoczne. Na spotkaniu powitała wszystkich Marianna Strugińska-Felczyńska prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej ks. Andrzej Blewiński...