Aktualności 2017 / 2018

Te Deum Laudamus za 30 lat posługi bp. A. Lepy

7/01/2018

Trzydzieści lat posługi biskupiej pozwoliło mi głębiej poznać, jaki sens mają słowa: biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt! Dzisiaj, może jak nigdy dotąd, zdaję sobie sprawę w jakim stopniu wypowiadane słowo, jest niewspółmierne w stosunku do otrzymanych darów oraz do powinności, której na imię wdzięczność – mówił bp Adam Lepa podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w niedzielę w łódzkiej katedrze...

 

Orszak Trzech Króli w Zgierzu

6/01/2018
Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli brzmiało: „Bóg jest dla wszystkich”. Według ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy( trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, ze urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper – kadzidło, symbol boskości, Melchior – złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar – mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci...

 

CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Dokument KEP Przygotowany przez Radę ds. Społecznych

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra...

 

NOWY DWULETNI PROGRAM DUSZPASTERSKI (2017-2019) - „Duch, który umacnia miłość”

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania...

 

Wigilijne spotkanie

14/12/2017

 „Wigilijne spotkanie” jest troską o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery przez zaproszenie członków stowarzyszeń. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i zacieśnienie kontaktów wśród działaczy. Tegoroczne spotkanie wigilijne Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych odbyło się w Świetlicy Środowiskowej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu...