DIAK

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

ZARZĄD DIAK ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (kadencja 2013-2016)

Prezes: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska, parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
Wiceprezes: Henryk Gruda, parafia archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi
Sekretarz: Zofia Pawlak, parafia Św Rodziny w Łodzi
Skarbnik: Maria Mazurkiewicz, parafia Św. Franciszka w Łodzi
Członek Zarządu: Jadwiga Twardowska, parafia św. Mikołaja w Kałowie
Członek Zarządu: Tadeusz Skorupski, parafia św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie

RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Diecezjalnego

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Rybak, parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi
Marian Surma, parafia Najśw. Serca Jezusa w Łodzi
Maria Świderska, parafia Św. Antoniego w Łodzi

DELEGAT DO RADY KIAK

Maria Mazurkiewicz, parafia Św. Franciszka w Łodzi

KORESPONDENT DIAK

Elżbieta Anna Gruda, parafia archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi

DIECEZJALNY ASYSTENT KOŚCIELNY

Ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi