300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

 

26/08/2017

Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej odbyła się 8 IX 1717 roku, koronami papieża Klemensa XI. Już kronikarz Jan Długosz, w swym „Liber Beneficiorum” (IX,123) nazywa Bogarodzicę Jasnogórską „najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Jasna Góra już wtedy objęła swym oddziaływaniem ówczesne społeczeństwo polskie, także stała się celem pielgrzymek możnowładców, a nawet monarchów polskich zarówno z dynastii jagiellońskiej, jak i królów elekcyjnych. Składali oni Matce Bożej swe dary, np. Zygmunt II August ofiarował królewskie berło, Władysław IV w 1648 roku dwie korony na głowę Maryi i Dzieciątka, a wreszcie August II Sas w 1717 roku złotą, wysadzaną diamentami koronę, którą umieszczono nad Obrazem. Te prywatne formy osobistego oddania się Maryi, jak również powierzenie Jej w opiekę całego państwa znalazły swoje zwieńczenie  w ślubach króla Jana Kazimierza złożonych w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Ślubowanie lwowskie można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski, a ponieważ złożono je w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry i tak tytuł Królowej Polski jeszcze bardziej przylgnął do Jasnogórskiego Wizerunku . Tytuł ten już wtedy został przyjęty przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, Piotra Vidoniego (w latach 1652-1660), który podczas uroczystości trzykrotnie zaintonował wezwanie: „Regina Regni Poloniae''.

Uroczystości rozpoczęły się na jasnogórskich błoniach o godz. 9.30 modlitewnym czuwaniem pod hasłem "Maryja w dziejach Kościoła i narodu".O godz.11 na jasnogórskich błoniach odprawiona została uroczysta Suma Pontyfikalna, w której również uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele rządu i stanu duchownego. Przewodniczył  jej nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

W homilii powiedział: (…)  pragnienia, które przed trzystu laty wypełniały serca naszych przodków i towarzyszyły koronacji,  były one manifestacją wiary i jedności oraz powodem wielkiej radości. Wielu pragnęło ujrzeć Królową Polski w koronie mówił wówczas w czasie jasnogórskiej koronacji do zebranych biskup Szembek.

Dalej mówił abp Polak: (...) to sam Bóg dał nam rzeczywiście w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Wciąż więc do Niej idziemy, do Niej przybywamy, do Niej pielgrzymujemy, bo Ona – jak ukazywał nam swoim słowem i przykładem święty Jan Paweł II – nie tylko ma tutaj swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie - ale tutaj w jakiś szczególny sposób właśnie jest. (...) Jest obecny w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują... choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Ale jest to obecność prawdziwie zobowiązująca.

Na zakończenie powiedział: (…) Prosimy więc jeszcze raz, powtarzając słowa modlitwy jubileuszowej, aby jubileusz 300-lecia koronacji odnowił w każdej i w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga i sprawił, że i nasze osobiste i społeczne przemienione życie będzie żywym diamentem w nowej koronie Maryi.

Podczas mszy św. słowa uznania i pamięci przez złącz satelitarne wypowiedział do nas pielgrzymów papież Franciszek. Nastąpiło również odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Następnie na godz. 18.30 zaplanowano procesję eucharystyczną z kopią obrazu, a na godz. 19 mszę św., której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Zwieńczeniem obchodów było wieczorny koncertem na jasnogórskich błoniach pod hasłem "Jasna Góra - polska Kana". Rozpoczęła się ona o godz. 21. tradycyjnym Apelem Jasnogórskim.

 

Jasna Góra - Kana

W sobotę wieczorem na jasnogórskich błoniach główne obchody 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi zamknęło widowisko plenerowe historyczno - muzyczne „Jasna Góra - Polska Kana”. Koncertowi towarzyszyła akcja SMS-owa pomocy poszkodowanym w ostatnich nawałnicach na północy Polski zorganizowana przez Caritas. Koncert rozpoczęto Bogurodzicą. Poszczególne utwory nawiązywały do różnych wydarzeń związanych z Jasną Górą, m.in. sprowadzenia Cudownego Obrazu, jego zniszczenia w XV wieku, oblężenia klasztoru w czasie potopu szwedzkiego czy samej koronacji z 1717 r. Opowieść tę przeplatały wyświetlane na telebimach świadectwa ludzi, którzy na Jasnej Górze doznali przemiany, umocnienia, dla których miejsce jest ważne czy materiały archiwalne z Janem Pawłem II, przypomniał na że tu bije serce narodu na Jasnej Górze. Całość zakończył utwór „Victoria” Wojciecha Kilara wraz z przepiękną oprawą sztucznych ogni.
 Występy artystów urozmaicały rekonstrukcje historyczne – m.in. przepiękne stroje, efekty pirotechniczne – wystrzały arma podczas oblężenia Jasnej Góry i multimedia. Na koncert złożyły się 22 utwory opracowane na tę okazję. Były to opracowania pieśni liturgicznych, pieśni maryjnych, nawiązane do muzyki z początku XVIII wieku, kiedy odbyła się koronacja, pojawiły się fragmenty chorału gregoriańskiego m.in. tego, który był wykonywany w czasie koronacji - Ave Maris Stella w 1717r.. Wielkie podziękowanie dla organizatorów  ojców paulinów – gospodarzy sanktuarium - wraz z Bolesławem Pawicą (reżyserem widowiska) oraz Marcinem Pospieszalskim (współautorem scenariusza, kompozytorem - utworów, aranżer i producent).

Bogdan Pietrzak